Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Čítanka 8.r. ZŠ (nová generace)

  Hybridní učebnice

  Naše cena s DPH:
  238 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Šebesta Karel, Synková Pavlína, Šormová Kateřina, Králíková Andrea, Marek Aleš
  Nakladatel:
  FRAUS
  Kód zboží:
  57213
  EAN:
  9788074896965
  FRAUS

  Popis produktu

  Hybridní verze učebnice čítanky nové generace je prostřednictvím QR kódů rozšířena o pestrou nabídku online materiálů zdarma, díky kterým budou hodiny literární výchovy ještě zajímavější a pro žáky inspirativní.

  Čítanky nové generace zohledňují moderní trendy propojující jazykovou a literární složku a napomáhají rozvoji čtenářské gramotnosti.

  Čítanky nové generace jsou zcela novou učebnicovou řadou. Zohledňují moderní trendy ve výuce literární výchovy a přihlížejí k podnětům a požadavkům učitelů, kteří užívají původní učebnicovou řadu.

  Čítanka je určena pro výuku literární složky předmětu český jazyk a literatura v 8. ročníku základní školy a tercii víceletého gymnázia. Obsahuje textové úryvky a literární učivo zpracované v souladu s RVP ZV. Čítanka je součástí ucelené řady učebních materiálů určených pro výuku literatury na 2. stupni základních škol a nižším stupni gymnázií.

  Hybridní verze učebnic nové generace je prostřednictvím unikátních kódů v zápatí stran rozšířena o pestrou nabídku  online materiálů zdarma. Stačí na www.skolasnadhledem.cz
  zadat číselný či QR kód a žáci získají přístup k zajímavým videím, audionahrávkám, obrázkům a interaktivním cvičením.

  Tyto materiály jsou vždy společné pro danou kapitolu a pomohou žáky inspirovat a motivovat v učení a zároveň podpoří i jejich digitální kompetence.

  V čítankách nové generace najdete:

  • propojení a integraci jazykové a literární složky předmětu
  • důraz na komunikační pojetí vzdělávání a rozvoj čtenářské gramotnosti
  • chronologický přístupu (rozdělení kapitol není dáno tématy textů, ale literární historií)
  • texty přiměřeného rozsahu, vhodné pro práci v hodině
  • výběr několika textů ke každému tématu
  • různorodé texty literární i neliterární
  • stručné výklady, definice literárních pojmů a medailonky autorů
  • otázky a úkoly trojí úrovně: úzce vázané na úryvky, zaměřené na hledání širších souvislostí, orientované na mezipředmětové vazby
  • přehledné shrnutí celého tématu na konci každé kapitoly doplněné tabulkou s výčtem autorů a děl

  Určeno pro:
  8. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  216

  O učebnici

  Tato čítanka se od předchozích dvou liší. V 6. a 7. ročníku jsem se v jednotlivých kapitolách postupně zabývali nějakým konkrétním tématem - světovými mýty, českou státností, vybranými kraji naší země apod. Ke každému tématu jsem pak vybírali texty z různých období. V 8. ročníku tento postup obracíme. Sledujeme, jak se literatura postupně proměňovala od nejstarších dob, z nichž máme literární texty doloženy, až do konce 19. století.

  Rozdělení kapitol tedy není dáno tématy textů, ale literární historií. Nejde nám ale jen o literární dějiny. Snažíme se naopak ukázat, že po celá dlouhá staletí slouží literatura jedné a téže věci: prověřuje hodnoty, které dávají životu člověka ve světě smysl - lásku, krásu, čest, moudrost, odvahu a především svobodu. Až budeme číst jednotlivé texty, budeme si všímat nejen toho, jak se mění jejich podoba; budeme také hledat to, co nám o člověku a jeho životě ve světě říkají. To má tato čítanka společné s čítankami předchozími. A ještě něco je jim společné. Budeme se s její pomocí učit zacházet s texty:

  • bavit se jimi, všímat si toho, co se nám na nich líbí a co ne;
  • hledat v nich informace, které potřebujeme nebo které nás zajímají;
  • zpracovat je, shenovat, převyprávět, ale také je posuzovat a hodnotit;
  • rozpoznat postoje a záměry autora, které se do textu promítají, posoudit, zda odpovídají postojům a zájmům našim, a zaujmout k nim své vlastní stanovisko.    

  Obsah učebnice

  Věčná témata ve starověkých literaturách

  • Mezopotánie, Izrael a Egypt
  •      Gilgamešovo putování za nesmrtelností * Setkání s milým * Jaká je láska * Sinuhet a silák * Rady zemřelému
  • Čína a Indie
  •      Stará čínská poezie * Staroindická literatura * Starověké bajky
  • Některé podoby antické literatury
  •      Antičtí básníci * Antické tragédie a komedie * Historie a filozofie
  • Shrnutí

  Prožíváme středověký svět s rytíři, světci, ale nejen s nimi

  • Rytíři
  •      Král Artuš * Kruhový stůl * Nesmrtelná láska Tristana a Isoldy * Nejsladší přání * Slavná Rolandova bitva
  • Světci
  •      Síla modlidby svaté Kateřiny * Prokop a ďáblové * Františkova oslava stvoření * Františkáni a klarisky
  • Myslitelé, studenti, cestovatelé
  •      Jan Hus píše z vězení všem Čechům * Petr Chelčický a jeho myšlenky ve světě * Žáci darebáci berou svůj život s nadhledem * Marco Polo cestuje přes půl světa
  • Shrnutí

  Díváme se na svět očima renesančních autorů

  • Renesanční literární útvary
  •      Duchovní epos * Sonety a villonská balada * Kratochvilná vyprávění
  • Literární díla jako komentář doby
  •      Boje rytířského dona Quijota * Dobytí hradu a přechod brodu * Když je jméno nepřítel
  • Česká renesanc e a humanismus
  •      Unikátní projekt - Bible kralická * Čtyři výrazné osobnosti českého kulturního života
  • Shrnutí

  Prožívání a sdílení řádu

  • Trápení a velikost barokní epochy
  •      Utrpení člověka 17. století * Baroko - energie a nezdolnost * Barokní knihovna * Klementina - nejkrásnější knihovna na světě * Barokní divadlo * Zámecké barokní divadlo v Českém Krumlově
  • Česká literatura doma a v emigraci
  •      Bůh a člověk * Česká pobělohorská emigrace * Komenského slovo na rozloučenou s vlastí * Pověst o Růžovém paloučku a osudu emigrantů
  • Klasicismus
  •      Klasicistické drama * Ukradená pokladnice * Ukradený hrnec * Pěstování francouzského jazyka a jeho kultury * Klasická bajka
  • Shrnutí

  Rozum a cit, svoboda a národ

  • Rozumem a poučením k svobodě
  •      Lidé se rodí a zůstavají svobodnými a rovnými ve svých právech * Deklarace práv člověka a občana * Je náš svět nejlepší z možných světů? * Voltaire: Pojednání o snášenlivosti
  • Svět se neřídí jen rozumem
  •      Johann Wolfgang Goethe: Růžička (z Balad) * Osudové setkání s láskou * Dva návraty mrtvého milence * Ohlasy lidové poezie
  • Počátky národního obrození
  •      Doba V. Tháma a V. M. Krameria * Na počátku byly rukopisy * Z české lidové slovesnosti v Čechách a na Moravě * Lidová slovesnost jako zdroj trvalých hodnot
  • Preromantické a obrozenské drama
  •      Loupežníkem a vyvržencem navždy * Hrát rytíže není snadné
  • Shrnutí

  Prožíváme a sdílíme romantické příběhy a city

  • Romantičtí hrdinové v romantických příbězích
  •      Palčivá žízeň * Kde končí povinnost a začíná osobní vina? * Odnážné vyznáví * Petr Iljič Čajkovskij a Antonín Dvořák
  • Historie - učitelka života
  •      Král a střelec * Sokol v kleci * Udavačský dopis * Příliš krutá zkouška * Óda na radost
  • Romantická lyrika
  •      William Wordsworth: Já bloudil samotný jak mrak * Novalis: Tak teskno někdy bývá * George Gordon Byron: Má duše temná je * Proč Byron zemřel tak mladý? * Sandor Petófi: Z jedné myšlenky mám strach... * William  
  •      Blake: Tygr
  • Shrnutí

  Romantismus a obrození národa

  • Významná díla českého romantismu
  •      Neblahé poselství * Noc * Král české poezie * Polednice Karla Jaromíra Erbena * Polednice v divadle Semafor * Viktorčino osudové setkání * Volání do noci
  • Věda a její osobnosti
  •      České muzeum a Matice česká - základna rodící se české vědy * Symbol Národního muzea * Obroda jazyka * Východisko pro spisovný jazyk * Obohacování slovní zásoby * Pravopisné spory * František Palacký * Politická 
  •      koncepce Františka Palackého * Jan Evangelista Purkyně * Čím se profesor Purkyně zabýval
  • Společenský a každodenní život
  •      Kde domov můj * Co může zachránit dudáka Švandu? * Strakonice - město dudáků * Dva recepty z nejslavnější české kuchařky * O vzniku kuchařky * Móda v první polovině 49. století
  • Shrnutí

  Od romantismu k realismu

  • Májovci
  •     U tří lilií * Velký spor kvůli políbení * Vzpomínání na Hubičku
  • Ruchovci a lumírovci
  •      U Michiganu * Dost práce již * Válečný veterán vypravuje * V zimě * Cesta ořeším * Za trochu lásky * Rosa * Mocná kletba
  • Slavní novináři 19. století
  •      Karel Havlíček Borovský * Jan Neruda
  • Společenský život
  •      Před šibřinkami * Bohatá spolková činnost * Sokol * Americký klub dam * Národní divadlo * Dvojí otevření Národního divadla * Jeden ze symbolů Národního divadla * Bedřich Smetana * Podzim 1874 * Antonín Dvořák
  • Shrnutí

  Velké příběhy realismu

  • Realistické obrazy života ve městě a na venkově
  •      Z Paříže Honoré de Balzaca * Špína a odvrácená tvář Paříže * Z jihočeské vesnice Ladislava Stroupežnického
  • Dramata ženských hrdinek
  •      Založení prvního dívčího gymnázia Minerva * Na uvítanou vyššímu ženskému studiu * Dcera a otec, žena a muž * Touha vzepřít se osudu * Osudné rozhodnutí Anny Kareniny * Anna Karenina je stále aktuální
  • "Historia magistra vitae"
  •      Historický román - náš průvodce dějinami
  • Ozvěny realismu
  •      Rozhoduje se o Vaškově budoucnosti
  • Shrnutí

  Další podoby realismu

  • Realismus v Rusku
  •      Lákadla letního bytu * Neodhalený budižkničemu * Když noc se mění v den
  • Neobvyklí hrdinové
  •      Kdo/co dělá šlechtice šlechticem? * Učitel a žák * Obávaný loupežník * Návštěva na Větrné hůrce
  • Očima žen(y)
  •      Obraz života anglické šlechty * Domeček pro panenky * Ozvěny současnosti
  • Shrnutí
  • Rejstříky
  • Použité zdroje

   

   

   

   

   

   

   

   

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?