Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Český jazyk 9.r.

  Naše cena s DPH:
  178 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Jaromíra Kvačková, Lenka Bičanová, Lidmila Mrázková
  Nakladatel:
  NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
  Kód zboží:
  57224
  EAN:
  9788072899883
  ISBN:
  9-55
  NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

  Popis produktu

  Učebnice pro 9. ročník základní školy a odpovídající ročník víceletého gymnázia je koncipována v souladu s RVP ZV a svým uspořádáním navazuje na již vydanou učebnici pro 8. ročník.

  Tato učebnice je rozdělena na kapitoly věnované:

  • obecným výkladům o jazyce,
  • zvukové stránce jazyka,
  • tvoření slov,
  • významu slova,
  • tvarosloví,
  • skladbě,
  • slohu a komunikaci (vypravování, popis, charakteristika, životopis, formuláře, výklad a výtah, úvaha, proslov, diskuse, publicistické útvary a souhrnné poučení o slohu).

  Obsahuje nejen opakování učiva nižších ročníků a procvičování základního učiva, ale přináší i učivo rozšiřující.

  Vedle řady rozmanitých cvičení obsahuje také základní pravidla, přehledy učiva v tabulkách i zábavné křížovky. Významnou součástí učebnice jsou testy s řešením.

  Závěrečná kapitola obsahuje práci s textem - žáci přečtou vybrané texty (např. školní řád, inzerát a ekonomický text) a odpovídají na otázky. Na konci je zařazeno pět souhrnných testů k přípravě na přijímací zkoušky.

  V učebnici nechybí ani jazykové rozbory, pravopisná cvičení, úkoly pro nadané žáky, zadání pro práci ve skupině a práci s internetem i jazykovými příručkami.

  Určeno pro:
  9. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  160

  O učebnici

  Český jazyk 9 je další učebnicí z produkce NOVÉ ŠKOLY,s.r.o., navazuje na Český jazyk 8. Učebnice je rozdělena na kapitoly věnované obecným výkladům o jazyce, zvukové stránce jazyka, tvoření slov, významu slova, tvarosloví, skladbě i slohu a komunikaci. Obsahuje nejen opakování učiva nižších ročníků a procvičování základního učiva, ale přináší i učivo rozšiřující.

  Významnou součástí učebnice jsou testy s řešením, velké množství rozmanitých cvičení, v závěrečné kapitole i práce s textem a souhrnné testy k přípravě na přijímací zkoušky. Nechybí v ní ani jazykové rozbory, pravopisná cvičení, úkoly pro nadané žáky, zadání pro práci ve skupině a práci s internetem i jazykovými příručkami.

  Obsah učebnice

  Opakování učiva  - test č. 1

  I.    OBECNÉ VÝKLADY O JAZYCE

  • 1. Rozdělení jazyků v Evropě
  • 2. Slovanské jazyky
  • 3. Útvary českého jazyka
  • 4. Vývoj českého jazyka
  •     Test č. 2

  II.   ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA

  • 1. Zvuková stránka slova a věty
  •     Spisovná výslovnost
  •     Zvuková stránka slova
  •     Zvuková stránka věty
  •     Pravopis a výslovnost přejatých slov
  •     Test č. 3

  III.  TVOŘENÍ SLOV

  • 1. Tvoření slov a stavba slova
  • 2. Pravopis související se stavbou slova a tvořením slov
  •     Psaní i, í / y, ý po obojetných souhláskách
  •     Skupiny souhlásek
  •     Skupiny bě / bje, vě / vje, pě, mě / mně
  •     Test č. 4

  IV.  VÝZNAM SLOVA

  • 1. Význam slova
  •     Slova jednoznačná a mnohoznačná
  •     Synonyma, antonyma, homonyma
  •     Odborné názvy
  •     Test č. 5

  V.   TVAROSLOVÍ

  • 1. Slovní druhy
  • 2. Podstatná jména
  •     Skloňování obecných jmen přejatých
  •     Skloňování vlastních jmen přejatých
  • 3. Přídavná jména
  • 4. Zájmena
  • 5. Číslovky
  •     Test č. 6
  • 6. Slovesa
  •     Přechodník přítomný a minulý
  • 7. Neohebné slovní druhy
  •     Test č. 7
  • 8. Pravopis koncovek jmen a sloves
  • 9. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech
  •     Test č. 8

  VI.  SKLADBA

  • 1. Věta
  •     Věta jednoduchá
  •     Větné vztahy
  •     Větné členy
  •     Věty jednočlenné a dvojčlenné, větné ekvivalenty
  •     Zvláštnosti větné stavby
  •     Test č. 9
  • 2. Souvětí
  •     Věta jednoduchá a souvětí
  •     Souvětí podřadné
  •     Interpunkce v souvětí podřadném
  •     Souvětí souřadné
  •     Interpunkce v souvětí souřadném
  •     Test č. 10
  • 3. Tvoření vět a souvětí
  •     Tvoření vět
  •     Hlavní zásady českého slovosledu
  •     Prostředky návaznosti v jazykových projevech
  •     Test č. 11

  VII. SLOH A KOMUNIKACE

  • 1. Vypravování
  • 2. Popis
  • 3. Charakteristika
  • 4. Životopis
  • 5. Formuláře
  • 6. Výklad a výtah
  • 7. Úvaha
  • 8. Proslov
  • 9. Diskuse
  • 10. Publicistické útvary
  • 11. Souhrnné poučení o slohu

  VIII. PŘÍLOHA

  • 1. Práce s textem
  •     1. Školní řád
  •     2. Jízdní řád
  •     3. Inzerát
  •     4. Učební plán
  •     5. Hospodářská situace
  • 2. Souhrnné testy
  •     Test I.
  •     Test II.
  •     Test III.
  •     Test IV.
  •     Test V.
  • Rejstřík
  • Řešení

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?