Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Český jazyk 9.r. ZŠ - Čtení s porozuměním

  Naše cena s DPH:
  188 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Karla Prátová, Zita Janáčková, Ilona Kirchnerová
  Nakladatel:
  Nová škola - Duha
  Kód zboží:
  57393
  EAN:
  9788088285175
  ISBN:
  99-50
  Nová škola - Duha

  Popis produktu

  Učebnice je zpracována přehledně a srozumitelně, obsahuje témata tradičně řazená do 9. ročníku:

  úvodní výklad o jazyce, nauka o slově a slovní zásobě, procvičení pravopisu, tvarosloví, skladba a sloh, média a mediální výchova.

  Nachází se zde také závěrečné opakování a  klíč s řešení opakovacích testů.

  Přínosem učebnice je, že obsahuje i mezioborově propojené texty podporující a testující čtenářskou gramotnost žáků. Zařazeny jsou i uspořádací úlohy, v nichž je cílem určit správné pořadí jednotlivých úseků tak, aby byla dosažena správná textová návaznost (obdobné úlohy jsou součástí přijímacích zkoušek na střední školy).

  Určeno pro:
  9. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  174

  O učebnici

  Učebnice Český jazyk 9 obsahuje témata tradičně řazená do učebních plánů 9. ročníku - opakování učiva z tvarosloví, pravopisu a skladby, úvodní výklad o jazyce a zvukové stránce jazyka a opakování základních témat z nauky o slově a z učiva slohu. Základní poučky k zapamatování jsou přehledně uvedeny v žlutém poli. Za každou větší kapitolou následuje test, pomocí kterého si žáci mohou samostatně ověřit své znalosti. Do učebnice jsou průběžně řazeny texty s otázkami a úkoly, které rozvíjejí mezipředmětové vztahy.

  Novým přínosem učebnice je, že přináší i texty podporující a testující čtenářskou gramotnost žáků. Zařazeny jsou také uspořádací úkoly, v nichž je cílem určit správně pořadí jednotlivých úseků tak, aby byla dosažena správná textová návaznost. (Podobné úlohy jsou součástí přijímacích zkoušek na střední školy).

  Učebnici je možno doplnit pracovním sešitem Procvičujeme češtinu v 9. ročníku, kde najdete mnoho doplňujících cvičení řazených do stejných kapitol jako v učebnici.

  Obsah učebnice

     I.  Tvarosloví - opakování

   1. Podstatná jména

  • A. Podstatná jména - opakování
  • B. Skloňování přejatých obecných jmen
  • C. Skloňování cizích vlastních jmen
  • D. Skloňování cizích zeměpisných jmen

    2. Přídavná jména

    3. Zájmena

    4. Číslovky

  • Opakování - podstatná a přídavná jména, zájmena, číslovky

    5. Slovesa

  • A. Slovesa - opakování
  • B. Kmen přítomný a minulý (rozšiřující učivo)
  • C. Slovesné třídy a vzory sloves
  • D. Přechodníky (rozšiřující učivo)
  • Opakování - slovesa

    6. Neohebné slovní druhy

  • Opakování - neohebné slovní druhy

   II. Pravopis

  III. Skladba

  • 1. Věta dvojčlenná a jednočlenná; větný ekvivalent
  • 2. Základní větné členy
  • 3. Rozvíjející větné členy
  • 4. Interpunkce ve větě jednoduché
  • 5. Zvláštnosti větné stavby
  •     A. Elipsa
  •     B. Řeč přímá a nepřímá
  •     Opakování - větné členy
  • 6. Souvětí
  •     A. Věta jednoduchá a souvětí
  •     B. Souvětí podřadné
  •     C. Souvětí souřadné
  •     D. Psaní čárek v souvětí souřadném
  •     E. Souřadně spojené vedlejší věty
  •     Opakování - souvětí

    IV. Obecné výklady o jazyce 

  • 1. Rozdělení jazyků v Evropě
  • 2. Vývoj českého jazyka
  • 3. Útvary českého jazyka

     V. Zvuková stránka jazyka

  • 1. Spisovná výslovnost
  • 2. Slovní přízvuk

   VI. Nauka o slově

  • 1. Obohacování slovní zásoby
  •     A. Odvozování
  •     B. Skládání
  •     C. Zkracování
  •     D. Přejímání
  • 2. Význam slova
  •     A. Slova nadřazená, podřazená, souřadná
  •     B. Slova jednoznačná a mnohoznačná
  •     C. Sousloví a rčení
  •     D. Synonyma, antonyma, homonyma
  •     E. Slova neutrální a citově zabarvená
  •     Opakování - zvuková stránka jazyka, stavba a význam slova

  VII. Závěrečné opakování

  VIII. Komunikace a sloh

  • 1. Slohové útvary
  •     A. Výklad
  •     B. Výpisky
  •     C. Výtah
  •     D. Vypravování
  •     E. Popis
  •     F. Líčení
  •     G. Charakteristika
  •     H. Úvaha
  •     I. Proslov
  •    J. Slohové útvary - souhrnné procvičení
  • 2. Funkční styl
  •     A. Prostěsdělovací styl
  •     B. Administrativní styl
  •     C. Odborný styl
  •     D. Publicistický styl
  •     E. Umělecký styl
  • 3. Opakování - sloh a komunikace

  IX. Klíč k opakovacím cvičením

   X. Učivo a očekávané výstupy

  XI. Rejstřík

      

  •      

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?