Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Český jazyk 9.r. - učebnice

  Naše cena s DPH:
  179 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Vladimíra Bičíková, Zdeněk Topil, František Šafránek
  Nakladatel:
  Tobiáš
  Kód zboží:
  31464
  EAN:
  9788073111953

  Popis produktu

  • Řada učebnic českého jazyka pro II. stupeň základní školy obsahově vychází z devítidílné monotematické řady Český jazyk s Tobiášem, je však doplněna slohovým učivem a rozdělena do ročníků. Jde tedy o čtyři ročníkové učebnice, na něž navazují pracovní sešity s bohatým procvičovacím materiálem.
  • Český jazyk nakladatelství Tobiáš vzniká jako výsledek poznatků a dlouholetých praktických zkušeností kolektivu autorů s výukou na II. stupni ZŠ, kde měli možnost pracovat s různými typy učebnic, v různých ročnících a v rozličných typech tříd. Na základě těchto zkušeností a také na základě důvěrné znalosti situace v našem základním školství se snažili vytvořit řadu, která si klade za cíl nabídnout učitelům co nejlepší „servis“ – to je úplně, systematicky a přehledně zpracovanou látku odpovídající standardům rámcově vzdělávacího plánu.
  • Autoři vycházejí z předpokladu, že žák musí poznatky nejprve získat a teprve pak s nimi může efektivně, racionálně a tvořivě manipulovat. Vědomosti, které nejsou usazeny v systému a propojeny s kontextem, nemohou být hluboké a logicky použitelné v komunikaci – jsou jen snůškou kusých informací, které neumožňují solidní tvůrčí nakládání s nimi a jejich nositele pak zcela zákonitě vedou k povrchnosti. Proto jsou vkladové pasáže postaveny na deduktivním postupu, který vyplynul zcela jednoznačně ze zkušeností autorů jako nejefektivnější řešení kompromisu mezi malou hodinovou dotací a počty žáků na jedné straně a napjatostí osnov na straně druhé.
  • V učebnici pro 9. ročník jsou formou tabulkových přehledů shrnuta všechna potřebná poučení k procvičení a „zastřešení“ veškerého učiva českého jazyka základní školy.
  • Čím se liší od učebnic jiných nakladatelství?

  - Vlastní promyšlená didaktická koncepce učebnic je postavená na přehledném a graficky nepřetíženém pojetí výukových textů a důsledně systematické prezentaci učiva.

  - Učivo je uspořádáno jako lineární výukový program, tedy do postupně navazujících, graficky zřetelně oddělených kroků s výukovými algoritmy. To umožňuje kdykoli se vrátit k neupevněnému učivu a znovu si ho krok za krokem nejen osvojit, ale i procvičit. Učebnice tak nabízejí žákům možnost aktivně a zcela samostatně získávat, třídit a upevňovat poznatky bez učitelova výkladu a přinášejí vyučujícím dostatečnou oporu pro uplatňování individuálního tempa výuky.

   - Současně přinášejí i dostatek různorodého materiálu jak pro žáky nadané, tak i pro žáky slabší či žáky se specifickými poruchami učení. Grafické uspořádání učiva poskytuje učitelům podklady pro uplatnění multisenzorálního přístupu, ten je navíc podpořen výukovým programem Český jazyk s Tobiášem a interaktivními verzemi učebnic.

   

  Učebnice mají schvalovací doložky MŠMT ČR, které jsou průběžně aktualizovány.


   

  Určeno pro:
  9. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  128

  Obsah učebnice

  Obecná poučení o jazyce

  • Jazykověda. Jazyky
  • Český jazyk. Jazykové příručky
  • Slovenština. Písmo

  Zvuková stránka jazyka

  • Hlásky
  • Zvuková stránka slova a věty

  Slovní zásoba

  • Slovo. Význam slov a slovních spojení
  • Obohacování slovní zásoby

  Stavba slova

  • Části slova

  Mluvnice

  • Vyjmenovaná slova
  • Slovní druhy
  • Věta jednoduchá. Větný člen
  • Souvětí
  • Přímá a nepřímá řeč. Věty podle postoje mluvčího

  Sloh

  • Komunikace

  Rejstřík

   

   

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Český jazyk 9.r. - učebnice souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?