Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Český jazyk 9.r. ZŠ - příručka učitele (nová generace)

  Naše cena s DPH:
  667 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Krausová Zdeňka, Pašková Martina, Chýlová Helena, Růžička Pavel, Prošek Martin
  Nakladatel:
  FRAUS
  Kód zboží:
  56305
  EAN / ISBN:
  9788074890444
  FRAUS

  Popis produktu

  Příručka učitele je prakticky koncipovaná, obsahuje všechny údaje z  bloku Hledání souvislostí, všechny odpovědi na otázky na liště, samozřejmostí je zpracování hlavního textu z hlediska učitele, obsahuje i  další náměty pro práci v hodině i doma, návrhy projektů. Součástí jsou i  testy a prověřovací úkoly, návrh časově-tematického plánu a  kopírovatelné přílohy.

  Určeno pro:
  9. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  192

  Obsah učebnice

  Úvod

  • Návrh časově-tematického plánu
  • Výstupy a kompetence
  • Průřezová témata
  • Seznam knih a zdrojů
  • Český národní korpus - úvodní komentář

  Učebnice

  • Úvod

  Opakování učiva z 8. ročníku

  Slovní zásoba a význam slov

  • 1. Slovo a sousloví, věcný význam slov
  • 2. Slovní zásoba a její obohacování
  • 3. Významové vztahy mezi slovy
  • 4. Vrstvy ve slovní zásobě

  Nauka o tvoření slov

  • 1. Stavba slova
  • 2. Tvoření nových slov
  • Souhrnná cvičení

  Tvarosloví

  • 1. Slovní druhy - slova ohebná a neohebná
  • 2. Podstatná jména
  • 3. Přídavná jména - druhy, stupňování, mluvnické významy
  • 4. Zájmena a číslovky - druhy, skloňování
  • 5. Slovesa a jejich mluvnické významy, tvary slovesa být, přechodníky
  • 6. Příslovce
  • 7. Předložky a spojky
  • Souhrnná cvičení

  Skladba

  •      Stavba věty a souvětí
  • 1. Věty podle postoje mluvčího
  • 2. Věty dvojčlenné a jednočlenné, větné ekvivalenty
  •      Tvoření vět a souvětí aneb jiný úhel pohledu
  • 3. Mluvnický zápor
  • 4. Skladební dvojice
  •      Přísudek
  •      Přívlastek
  •      Doplněk
  • 5. Věta hlavní a vedlejší, řídící a závislá
  • 6. Souvětí souřadné a podřadné, druhy vedlejších vět
  • 7. Významové poměry mezi souřadně spojenými větnými členy a vedlejšími větami
  • 8. Složité souvětí
  • 9. Řeč přímá a nepřímá
  • 10. Samostatný větný člen, oslovení, vsuvka, věta neúplná
  • 11. Pořádek slov v české větě (slovosled)
  • Souhrnná cvičení

  Pravopis

  • 1. Opakujeme si pravopis
  • 2. Psaní vlastních jmen
  • Souhrnná cvičení

  Zvuková stránka jazyka

  • 1. Hlásky a hláskové skupiny
  • 2. Větný přízvuk, větná melodie

  Obecné výklady o jazyce

  • 1. Projev mluvený a psaný, řeč, jazyk
  • 2. Opakujeme si: slovanské jazyky, vývoj jazyka, útvary českého jazyka
  • 3. Jazykověda a její disciplíny
  • 4. Jazyková kultura
  • Souhrnná cvičení

  Komunikace a sloh

  •      Úvod do učiva slohu
  • 1. Výklad
  • 2. Popis
  •      Popis pracovního postupu
  •      Popis uměleckého díla
  •      Líčení/subjektivně zabarvený popis
  • 3. Charakteristika
  • 4. Vypravování
  • 5. Úvaha
  • 6. Proslov
  • 7. Diskuse
  • 8. Fejeton
  • 9. Funkční styly
  • 10. Slohové útvary podle výběru žáků
  •        Přehled slohových útvarů a postupů
  • Souhrnná cvičení

  Pracovní sešit

  Náměty na projekty

  Diktáty

  Pravopisná cvičení

  Kopírovatelné přílohy

  • Doplňovací cvičení
  • Další cvičení
  • Textová cvičení
  • Jazykové rozbory
  • Testy
  •      Vstupní test (opakování učiva 8. ročníku)
  •      Test za 1. pololetí
  •      Test za 2. pololetí
  •      Test - pravopis
  •      Myšlenkové mapy

  Kopírovatelné přílohy - řešení

  • Řešení doplňovacích cvičení
  • Řešení dalších cvičení
  • Řešení textových cvičení
  • Řešení jazykových rozborů
  • Řešení testů

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?