Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Český jazyk 9.r. ZŠ - učebnice (nová generace)

  Naše cena s DPH:
  206 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Krausová Z.,Pašková M.,Vaňková J.,Růžička P.,Chýlová H.,Prošek M.,
  Nakladatel:
  FRAUS
  Kód zboží:
  56229
  EAN / ISBN:
  9788074890451
  FRAUS

  Popis produktu

  Nová generace učebnic českého jazyka je aktualizovanou řadou úspěšných učebnic Nakladatelství Fraus. 

  Výhody oproti původní řadě učebnic:

  - více prostoru pro opakování a procvičování (opakování z předchozího ročníku posíleno 2 stranami, za každý tematický celek přidána Souhrnná cvičení)
  - blok Hledání souvislostí více orientován do jazyka/ů a literatury, posílena průřezová témata
  - nová textová cvičení orientována na práci s textem a porozumění textu, posílení čtenářské gramotnosti
  - zařazena metoda kritického myšlení a cvičení podle Standardů ZV
  - navrženo odstupňování učiva, přidána cvičení pro chytré hlavy
  - doplněna nová pravopisná cvičení a další typy cvičení (zdůvodni, rozhodni, vyhledej...)
  - nová grafická podoba (propojení s interaktivní učebnicí, zjednodušení orientačního aparátu)
  - přidány odkazy do interaktivní učebnice

  Při výuce v jedné třídě není vhodné kombinovat učebnice nové generace s učebnicemi původní řady.

  Určeno pro:
  9. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  152

  Obsah učebnice

  OPAKOVÁNÍ UČIVA Z 8. ROČNÍKU

  SLOVNÍ ZÁSOBA A VÝZNAM SLOVA

  • 1. Slovo a sousloví, věcný význam slov
  • 2. Slovní zásoba a její obohacování
  • 3. Významové vztahy mezi slovy
  • 4. Vrstvy ve slovní zásobě

  NAUKA O TVOŘENÍ SLOV

  • 1. Stavba slova
  • 2. Tvoření nových slov

  SOUHRNNÁ CVIČENÍ

  TVAROSLOVÍ

  • 1. Opakujeme si slovní druhy - slova ohebná a neohebná
  • 2. Podstatná jména
  • 3. Přídavná jména - druhy, stupňování, mluvnické významy
  • 4. Zájmena a číslovky - druhy, skloňování
  • 5. Slovesa a jejich mluvnické významy, tvary slovesa být, přechodníky
  • 6. Příslovce
  • 7. Předložky a spojky

  SOUHRNNÁ CVIČENÍ

  SKLADBA

  • Stavba věty a souvětí
  • 1.Věty podle postoje mluvčího
  • 2. Věty dvojčlenné a jednočlenné, větné ekvivalenty
  • Tvoření vět a souvětí aneb Jiný úhel pohledu
  • 3. Mluvnický zápor
  • 4. Skladební dvojice
  • 5. Věta hlavní a vedlejší, řídící a závislá
  • 6. Souvětí souřadné a podřadné, druhy vedlejších vět
  • 7. Významové poměry mezi souřadně spojenými větnými členy a vedlejšími větami
  • 8. Složité souvětí
  • 9. Řeč přímá a nepřímá
  • 10. Samostatný větný člen, oslovení, vsuvka, věta neúplná
  • 11. Pořádek slov v české větě

  SOUHRNNÁ CVIČENÍ

  PRAVOPIS

  • 1. Opakujeme si pravopis
  • 2. Psaní vlastních jmen

  SOUHRNNÁ CVIČENÍ

  ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA

  • 1. Hlásky a hláskové skupiny
  • 2. Větný přízvuk, větná melodie

  OBECNÉ VÝKLADY O JAZYCE

  • 1. Projev mluvený a psaný, řeč, jazyk
  • 2. Opakujeme si: slovanské jazyky, vývoj jazyka, útvary českého jazyka
  • 3. Jazykověda a její disciplíny
  • 4. Jazyková kultura

  SOUHRNNÁ CVIČENÍ

  KOMUNIKACE A SLOH

  • 1. Výklad
  • 2. Popis
  • 3. Charakteristika
  • 4. Vypravování
  • 5. Úvaha
  • 6. Proslov
  • 7. Diskuse
  • 8. Fejeton
  • 9. Funkční styly
  • 10. Slohové útvary dle výběru žáků

  SOUHRNNÁ CVIČENÍ

  REJSTŘÍK JMENNÝ A VĚCNÝ

  CITACE

  KOMPETENCE A VÝSTUPY

   

   

   

   

   

   

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu nebo kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace Souhlasím

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují: