Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Český jazyk s nadhledem 9 (pracovní sešit)

  Pracovní sešit pro 9.ročník ZŠ a víceletá gymnázia

  Naše cena s DPH:
  110 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Zdeňka Krausová, Martina Pašková, Jana Vaňková, Pavel Růžička, Helena Chýlová, Martin Prošek, Lenka Cíglerová
  Nakladatel:
  FRAUS
  Kód zboží:
  57182
  EAN:
  9788074894497
  FRAUS

  Popis produktu

  Nový barevný pracovní sešit Nakladatelství Fraus, který se skvěle hodí ke všem učebnicím češtiny pro 9. ročník.

  Unikátní propojení na online procvičování a testování nabízí okamžitou zpětnou vazbu. Obsahuje přípravu na přijímací zkoušky, možnost sebehodnocení, rozmanité úkoly pro lepší zvládnutí učiva češtiny, přehled učiva ke stažení.

  Barevný pracovní sešit pro procvičování a opakování učiva českého jazyka 9. ročníku je atraktivní svým vzhledem i obsahem, obsahuje různorodá cvičení včetně souhrnných cvičení a testových úloh za každou kapitolou a  přípravy na přijímací zkoušky.

  Nedílnou součástí pracovního sešitu je sebehodnocení v grafické podobě na každé stránce a podrobnější slovní i grafické sebehodnocení na konci každého tématu.

  Žáci mají dostatek prostoru na dopsání svých odpovědí, cvičení určená k ústnímu řešení jsou označena ikonou. Část Komunikace a sloh je doplněna rozsáhlým fotografickým materiálem. 

  Jsou zařazeny i zábavné, tvořivé a náročnější úlohy.

  Určeno pro:
  9. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  88

  O učebnici

  Pracovní sešit vám usnadní bližší poznání vašeho mateřského jazyka. Můžete si s ním nejprve zopakovat učivo českého jazyka z 8. ročníku, pak zde najdete řadu cvičení k letošnímu učivu.

  Co najdete uvnitř pracovního sešitu?

  • Úkoly k procvičování, které vám pomohou lépe zvládnout učivo češtiny.
  • Zajímavé a zábavné úkoly zpracované pomocí obrázků či schémat.
  • Tvořivé úkoly, při nichž uplatníte svou kreativitu.
  • Řadu náročnějších úloh, které pro vás mohou být výzvou.
  • Souhrnné úkoly k zopakování každého tématu.
  • Úkoly, které vám pomohou připravit se na přijímací zkoušky.
  • Tabulku pro sebehodnocení ve slovní i obrázkové podobě na konci každého tématu.
  • Odkazy na interaktivní cvičení a testy, kde získáte okamžitou zpětnou vazbu, zda úlohy řešíte správně.  

  Obsah učebnice

  Opakování z 8. ročníku

  • Testové úlohy

  Slovní zásoba a význam slova

  • 1. Slovo a sousloví, věcný význam slov
  • 2. Slovní zásoba a její obohacování
  • 3. Významové vztahy mezi slovy
  • 4. Vrstvy slovní zásoby
  • Souhrnná cvičení a testové úlohy

  Nauka o tvoření slov

  • 1. Tvoření slov a stavba slova
  • 2. Tvoření nových slov
  • Souhrnná cvičení a testové úlohy

  Tvarosloví

  • 1. Slovní druhy - slova ohebná a neohebná
  • 2. Podstatná jména
  • 3. Přídavná jména
  • 4. Zájmena a číslovky
  • 5. Slovesa a jejich mluvnické kategorie, tvary slovesa být, přechodníky
  • 6. Příslovce
  • 7. Předložky a spojky
  • Souhrnná cvičení a testové úlohy

  Skladba

  • 1. Věty podle postoje mluvčího, věty dvojčlenné a jednočlenné, větné ekvivalenty
  • 2. Věta jednoduchá a souvětí
  • 3. Mluvnický zápor
  • 4. Skladební dvojice
  • 5. Věta hlavní a vedlejší, řídící a závislá
  • 6. Souvětí souřadné a podřadné, druhy vedlejších vět
  • 7. Významové poměry mezi souřadně spojenými větnými členy a vedlejšími větami
  • 8. Složité souvětí
  • 9. Řeč přímá a nepřímá
  • 10. Samostatný větný člen, oslovení, vsuvka, věta neúplná
  • 11. Pořádek slov / slovosled v české větě
  • Souhrnná cvičení a testové úlohy

  Pravopis

  • 1. Opakujeme si pravopis
  • 2. Psaní vlastních jmen
  • Souhrnná cvičení a testové úlohy

  Zvuková stránka jazyka

  Obecné výklady o jazyce

  • Souhrnná cvičení a testové úlohy

  Komunikace a sloh

  • 1. Výklad
  • 2. Popis
  • 3. Charakteristika
  • 4. Vypravování
  • 5. Úvaha
  • 6. Proslov
  • 7. Diskuze
  • 8. Fejeton
  • 9. Funkční styly
  • 10. Slohové útvary dle výběru žáků
  • Testové úlohy

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?