Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Čítanka 9.r. ZŠ a víceletá gymnázia - učebnice

  Naše cena s DPH:
  250 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Lederbuchová Ladislava, Stehlíková Monika
  Nakladatel:
  FRAUS
  Kód zboží:
  17204
  EAN:
  9788072385393
  ISBN:
  8072385399
  FRAUS

  Popis produktu

  Řada moderních učebnic s využitím prvků vnější integrace zpracovaná s ohledem na současné trendy ve výuce mateřského jazyka a literatury. Učebnice věnují zvýšenou pozornost propojování a systemizaci jednotlivých poznatků, orientují se jednak na tematické propojení různých typů textů, jednak na propojení jednotlivých složek předmětu český jazyk a literatura. V nižších ročnících podporují především rozvíjení základních čtenářských kompetencí, ve vyšších ročnících se mohou stát podnětem pro vyhledávání dalších informací (odkazy na internet, propojení s internetovými stránkami nakladatelství, slovníčky v závěru jednotlivých publikací). Nedílnou součástí učebnice jsou i obrazové materiály posilující souvislosti s výtvarnou výchovou a audionahrávka obsahující jak texty, tak i hudební ukázky kontextově propojené s čítankou.

  Čítanka je komponovaná jako výběrová, převažují texty prozaické, zastoupeny jsou i drama a lyrická poezie. V čítance se nachází minimum metatextů, náměty pro interpretační analýzu jsou obsaženy v Příručce učitele.
  Součástí čítanky je i slovníček základních literárněvědných pojmů.
  Od sedmého ročníku je zařazen i chronologický přehled autorů, na webových stránkách nakladatelství je podrobný slovníček autorů určený jak učitelům, tak i žákům.
  Po tematických celcích je řazen speciální blok nazvaný Hledání souvislostí, obsahující prvky vnější integrace, odkazy do ostatních především estetickovýchovných předmětů. Společně s navozeným kulturně historickým kontextem blok umožňuje hledání a nalézání vztahů. Na Hledání souvislostí vždy navazuje blok nazvaný Můžete si přečíst přinášející náměty pro další četbu dětí. Učebnice jsou organicky doplněny texty na internetových stránkách nakladatelství.


  Čítanka je členěna na základní část a na tzv. lištu. Informace na liště jsou orientované především na estetické a kontextové působení na žáka.

  Určeno pro:
  9. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  232

  Obsah učebnice

     1.  MŮJ DOMOV A SVĚT

        Být indiánem

  • Franz Kafka : Touha stát se indiánem
  • Alberto Vojtěch Frič: O sobě a indiánech
  • Alberto Vojtěch Frič: Kuvade
  • Jak se na světě objevil peyotl
  • Dobře upečený člověk
  • Joseph Alexander Altsheller: Tanec slunce
  • Indiánské modlitby

        Být v Americe českým básníkem

  • Josef Václav Sládek: Stále v západ
  • Josef Václav Sládek: Mississippi
  • Josef Václav Sládek: Papú
  • Můžete si přečíst
  • Hledání souvislostí

     2.  ZA LITERÁRNÍMI PAMÁTKAMI

      Z renesanční literatury

  • Giovanni Boccacio: Z Dekameronu
  • Geoffrey Chaucer: Mlynářova povídka
  • Francois Villon: Balada
  • Francois Villon: Závěť
  • Vítězslav Nezval: Balada první oslovující Francois Villona
  • Vítězslav Nezval: Balada druhá věnovaná slečnám
  • William Shakespeare: Romeo a Julie
  • William Shakespeare: Znaven, ach, znaven vším
  • William Shakespeare: A proto odpouští má láska
  • Jan Werich: Tři sestry a jeden prsten

      Od renesance k baroku

  • Jan Amos Komenský: Labyrint světy a Ráj srdce
  • Bedřich Bridel: Co Bůh? Člověk?

      Z literárního klasicismu

  • Johann Wolfgang Goethe: Faust
  • Jiří Suchý: Dr. Johann Faust
  • Můžete si přečíst
  • Hledání souvislostí

     3.  KRÁSA JE V PRAVDĚ

     Realismus v literatuře

  • Honoré de Balzac: Evženie Grandetová
  • Gustave Flaubert: Paní Bovaryová
  • Karel Čapek: Poslední Epos čili Román pro služky
  • Karel Havlíček Borovský: Epigramy
  • Karel Havlíček Borovský: Křest svatého Vladimíra
  • Flodor Michajlovič Dostojevskij: Zločin a trest
  • Otakar Hostinský: O realismu uměleckém
  • Jan Neruda: Dědova mísa
  • Jan Neruda: Přivedla žebráka na mizinu
  • Jan Neruda: Rvačky na Vinohradech
  • Jan Neruda: 1. máj 1890
  • Karel Václav Rais: Skleník
  • Anton Pavlovič Čechov: Záhadná povaha
  • Alois Jirásek: Filozofská historie
  • Jaroslav Vrchlický: Za trochu lásky
  • Josef Hora: Za trochu lásky
  • Josef Václav Sládek: U bran štěstí
  • Josef Václav Sládek: Silen buď
  • Můžete si přečíst
  • Hledání souvislostí

     4.  MODERNA

      Nová krása

      Prokletí básníci, realisté, anarchisté

  • Charles Baudelaire: Zdechlina
  • Paul Verlaine: Žena a kočka - v překladu F. Hrubína
  • Paul Verlaine: Žena s kočkou - v překladu J. Seiferta
  • Paul Verlaine: Žena a kočka - v překladu K. Čapka
  • Paul Verlaine: Na balkóně
  • Arthur Rimbaud: Spáč v úvalu
  • Arthur Rimbaud: Román
  • Arthur Rimbaud: U muziky
  • Arthur Rimbaud: Vyjevené děti
  • Guy de Maupassant: Kulička
  • Josef Svatopluk Machar: Valčík
  • Josef Svatopluk Machar: Smuteční šaty
  • Fráňa Šrámek: Curriculum vitae
  • Fráňa Šrámek: Píšou mi psaní
  • Karel Toman: Píseň
  • František Gellner: Drobky pod stůl hází nám osud
  • František Gellner: Perspektiva
  • František Gellner: Přetétající pohár
  • František Gellner: Všichni mi lhali

   Světlo, barvy, vůně

    Impresionismus

  • Antonín Sova: U řek
  • Guy de Maupassant: Muška

    Stíny a tma

    Naturalismus 

  • Josef Karel Šlejhar: Kuře melancholik

    Symboly světa a duše

    Symbolismus a dekadence 

  • Karel Hlaváček: Hrál kdosi na hoboj
  • Karel Havlíček: Byl deštivý soumrak
  • Jiří Karásek ze Lvovic: Staré domy
  • O dandysmu
  • Oscar Wilde: Rybář a jeho duše
  • Viktor Dyk: Krysař
  • Můžeze si přečíst
  • Hledání souvislostí

    5.  AVANTGARDA

    Osvobozená slova

    Futurismus a dadaismus 

  • Christian Morgenstern: Tři zajíce (v překladu E. Frynty)
  • Christian Morgenstern: Tři zajíci (v překladu J. Hiršala)
  • Christian Morgenstern: Košil (v překladu E. Frynty)
  • Christian Morgenstern: Košilela (v překladu J. Hiršala)
  • Josef Hanzlík: Košiletoun
  • Christian Morgenstern: Nové názvy navržené přírodě
  • Christian Morgenstern: Jak si šibeniční dítě zapamatuje jména měsíců
  • Stanislav Kostka Neumann: Ať žije život
  • Výňatek z Manifestu futurismu
  • Velemir Chlebnikov: Obrateň
  • Tristan Tzara: Návod, jak vytvořit dadaistikou báseň
  • Jiří Voskovec - Jan Werich: Napnelismus a cuknulatura
  • Guillaume Apollinaire: Pásmo
  • Guillaume Apollinaire: Devátá tajná báseň

    Osvobozená obraznost

    Poetismus a surrealismus

  • Vítězslav Nezval: Abeceda
  • Karel Teige: Poetismus
  • Vítězslav Nezval: V létě
  • Vítězslav Nezval: Krajina
  • Vítězslav Nezval: Malé dívce
  • Karel Čapek: Básník
  • Konstantin Biebl: Protinožci
  • Konstantin Biebl: Milenci
  • Konstantin Biebl: S lodí jež dováží čaj a kávu
  • Vítězslav Nezval: Cigaretový dým
  • Vítězslav Nezval: Z kalambúrů
  • Benjamin Péret: Půjdu, chceš-li
  • Vítězslav Nezval: Píseň písní
  • Můžete si přečíst
  • Hledání souvislostí

    6.  NEKLIDNÉ DVACÁTÉ STOLETÍ

     O té první velké válce

  • Erich Maria Remargue: Na západní frontě klid
  • Romain Rolland: Petr a Lucie
  • Konstantin Biebl: Smrt
  • Stanislav Kostka Neumann: Září
  • Fráňa Šrámek: Splav
  • František Langer: Vzácný přetisk 2 F,50 Belgien
  • Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války

    Kříže, srpy, kladiva

  • George Orwell: 1984
  • Isaak Babel: Sůl
  • Erich Marie Remargue: Před bouří
  • Karel Čapek: Válka s Mloky
  • Ernest Hemingway: Stařec u mostu
  • Karel Čapek: Bílá nemoc
  • Pavel Kohout: Ve jménu Vůdce
  • Varlam Šalamov: Kondenzované mléko
  • Karel Pecka: Motáky nezvětnému
  • Milan Kundera: Žert
  • Zdena Salivarová: Honzlová
  • Josef Škvorecký: Reakcionář Kohn
  • Irena Dousková: Hrdý Budžes
  • Thomas Brussing: Komu čest, tomu trest

    O té druhé velké válce

  • František Halas: Mobilizace
  • Jan Weiss: Slavný pes
  • István Orkény: Učme se cizím jazykům!
  • Miroslav Ivanov: Atentát
  • Jan Drda: Vyšší princip
  • František Křelina: Nejmladší z lidických mužů
  • Bohumil Hrabal: Ostře sledované vlaky
  • Ludvík Aškenazy: Kytka
  • István Orkény: Domov
  • Vladimír Holan: Vltava v roce 1946

    Mezi lidmi

  • Petr Bezruč: Maryčka Magdónova
  • Jiří Wolker: Balada o námořníku
  • Jiří Wolker: Balada o očích topičových
  • Karel Čapek: Zločin v chalupě
  • Karel Čapek: Šlépěje
  • Josef Čapek: Kulhavý poutník
  • Karel Poláček: Pan Selichar se osvobodil
  • Karel Poláček: Bylo nás pět
  • Jaroslav Havlíček: Partie šachu
  • Franz Kafka: Proměna
  • Johannes Urzidil: Reliéf města
  • Jan Skácel: Píseň o nejbližší vině
  • Jan Skácel: Nahým a mokrým navrch
  • Bohumil Hrabal: Pábitelé
  • Ivan Vyskočil: Takové torzo, to by si teprv žilo!
  • István Orkény: Úvahy ve sklepě
  • Jiří Kolář: Mezi tupci
  • Jiří Kolář: Termiti
  • Ludvík Vaculík: Čí je svět?
  • Ludvík Vaculík: Srpnový únor
  • Jindřiška Smetanová: Význam sedmikrásek v zahraniční politice
  • Josef Kainar: Stříhali dohola malého chlapečka
  • Lawrence Ferlinghetti: Svět je báječné místo
  • Warren Miller: Prezydent Krokadýlů
  • Jan Zábrana: Jak jsem překládal Millerovu harlemskou baladu
  • Můžete si přečíst
  • Hledání souvislostí

    7.  ČTU, ČTEŠ, ČTEME

     Pohádky nepohádky

  • Miroslav Holub: Stručná úvaha o Honzovi
  • Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ
  • Saki: Kocomour
  • Jacques Prévert: Kůň na ostrově
  • Ivan Vyskočil: Malý Alenáš
  • Karel Michal: Mimořádná událost
  • Jakub Arbes: Newtonův mozek

     O lásce sladké a hořké

  • František Halas: Doznání
  • Franz Kafka: Z deníku
  • Milan Kundera: Falešný autostop
  • Josef Hora: Šetřte láskou
  • Jacques Prévert: Pro tebe má lásko
  • Bohumil Hrabal: Láska
  • Gregory Corso: Manželství

     Příběhy strašné i směšné

  • Howard Phillips Lovecraft: Rytina
  • Guy de Maupassant: Horla
  • Ivan Alexejevič Bunin: Strašná povídka
  • James Thurber: Pan Preble se zbavuje manželky
  • Jaroslav Hašek: Hovor s malým Mílou
  • Daniil Charms: Vypadávající stařeny
  • Jan Vodňanský: Čím je nám sloh
  • Jan Vodňanský: Praktická lekce gramatiky
  • Eberhardt Hauptbahnhof: Májová košile
  • Karel Poláček: Muži velkého světa v malém městě
  • Jerome Klapka Jerome: Tři muži ve člunu
  • Zdeněk Jirotka: Saturnin
  • Můžete si přečíst

    8.  SLOVNÍČEK LITERÁRNÍCH POJMŮ

    9.  CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED

  10.  ODKUD JSOU

  11.  CITACE

  12.  PŘEHLED OČEKÁVANÝCH KOMPETENCÍ A VÝSTUPŮ

      

   

   

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?