Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -5%

  • Dějiny středověku a raného novověku 2.díl

  Dějiny středověku a raného novověku 2.díl

  Středověká společnost (Období vrcholného středověku - období pozdního středověku)

  Naše cena s DPH:
  152 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  160 Kč
  Ušetříte:
  8 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Augusta Pavel, Honzák František, Picková Dana, Kubů Naďa
  Nakladatel:
  PRÁCE VYDAVATELSTVÍ
  Kód zboží:
  10522
  EAN:
  9788073610548

  Popis produktu

  • Devítidílná dějepisná řada učebnic spolu s pracovními sešity pro ZŠ a víceletá gymnázia má již ve školách své stálé místo. Zachycuje dějinný vývoj od pravěku až do konce 80. let 20. století.
  • Netradiční koncepce předkládá žákům ""živý obraz minulých věků a vzbuzuje v nich spíše zájem o historii, než aby je uvedla pouze do nezáživné říše dat, jmen a událostí"".
  • Autoři vsadili na čtivou, svižnou a beletrizující fomu textu ""zalidněnou historickými postavami"", odlehčenou legendami a mýty. K tomuto nemalou měrou přispívá jak samotný výběr učiva, tak jeho interpretace. Rovněž nelze opomenout spoustu lákavých a malebných ilustrací J.Petráčka a D.Ježkové, map, časových os a neotřelou grafickou úpravu.
  • Výkladová látka je členěna do praktické a efektivní podoby dvoustran, které tvoří náplň jednotlivých vyučovacích hodin. Kladně lze hodnotit i to, že učebnice vedle stěžejních událostí politických dějin nezapomínají na duchovní kulturu společnosti a dokreslují ji reáliemi všedního dne. Je zde pamatováno i na tzv. bílá místa v učebnicích historie.
  • Základní shrnutí, které by si měl žák zapamatovat, je vhodně graficky zdůrazněno na každé dvoustraně.
  • Nápadité otázky, úkoly a testy, které jsou nedílnou součástí učební látky, přinášejí čtyři pracovní sešity. Každý z nich se vztahuje k jednomu historickému období (pravěk a starověk, středověk, novověk, moderní dějiny) a tvoří vždy ucelený komplet s přislušnými učebnicemi, které získaly ocenění 4.kroměřížského veletrhu COMENIANA a v soutěži Zlatá stuha.

  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  64

  O učebnici

  V 1. díle učebnice Středověku a raného novověku jsme představili Evropu v 5. - 11. století - tato doba je označována jako raný středověk. Viděli jsme, jak se na troskách římské říše a z barbarských kmenů a národů rodila feudální společnost. Tento přerod byl dokončen po roce 1000. Nastalo období, které historici nazývají vrcholný středověk (11. - 13. století).

  Sami středověcí lidé svou společnost chápali - podle úlohy, kterou v ní jednotlivci hráli - jako společnost trojího lidu. První skupinu tvořili ti, kdo se modlí - tedy kněží, druhou ti, kdo bojují - válečníci (šlechta) a konečně třetí, ti, kdo pracují - venkovský lid. Ten žil až na výjímky (svobodní sedláci) v poddanském postavení. Kněží a šlechta patřili mezi feudály.

  Všechny tři skupiny obyvatelstva měly ve společnosti své nezastupitelné místo. Rolníci všechny živili prací svých rukou. Šlechta na oplátku chránila jejich obydlí a životy. Významnou roli hrálo duchovenstvo, které bylo oprávněno k odpouštění hříchů, a tak přinášelo naději na věčný život po smrti. Dnes víme, že šlechta a církev řídily a organizovaly život a chod celé společenosti, fungování všech jejích článků. Duchovenstvo bylo navíc nositelem vzdělanosti a kultury. Základním kamenem středověké společnosti byla rodina. Šlechtické rody se pyšnily svým urozeným původem a význačnými předky. Velký význam měla rodová část, ale také dědičný majetek rodu. Venkovská rolnická rodina představovala vlastně takřka soběstačnou "výrobní" jednotku. Hospodář rozhodoval o tom, co a kdy se zaseje i sklidí, který kus dobytka se porazí a vůbec o všem, co bylo v hospodářství třeba. Ostatním členům rodiny přiděloval úkoly.

  Pro boj i práci v hospodářství byli důležitější muži. Tradičně dominovali i v náboženském životě. Ženy, přestože především na venkově často musely zastat i velmi těžkou práci, měly ve společnosti podřízenou úlohu. Jisté vážnosti se s rozvojem rytířské kultury začaly těšit urozené paní. Ve 12. -13. století se rozšířilo uctívání Panny Marie, Ježíšovy matky, a s ním přece jen stoupla vážnost žen i v církvi. Všechny vrstvy středověké evropské společnosti spojovala společná křesťanská víra. V náboženském pojetí tvořili všichni křesťané údy jednoho těla - církve. Toto tělo však mělo dvě hlavy - papeže a císaře. Ti spolu jen zřídka vycházeli ve shodě. Navíc nesmíme zapomenout, že křesťanská Evropa měla ještě druhého císaře v Byzanci. Od roku 1054, kdy došlo k rozkolu mezi západní (katolickou) a východní (pravoslavnou) církví, přestali křesťané ve východní Evropě uznávat nadřazenost papeže.

  Vedle tří základních vrstev středověké společnosti se od 11. století začala vytvářet vrstva nová - měšťanstvo. Majetek měšťanů rychle vzrůstal a spolu s tím i jejich váha ve společnosti. V období pozdního středověku (14. - 15. století) bylo už měšťanstvo v řadě zemí hospodářsky zdatnější než urozená feudální šlechta.

  Obsah učebnice

  1. Pán a vazal
  2. Venkovská krajina mění tvář
  3. Město
  4. Nové úsilí o nápravu klášterního života
  5. Zemědělství
  6. Obchod
  7. Rytířská kultura
  8. Gotická kultura
  9. Středověká vzdělanost
  10. Císařství a papežství I. - boj o investituru
  11. Císařství a papežství II. - boj o Itálii
  12. Ve znamení kříže - tažení do Svaté země
  13. Úpadek papežství a Lucemburská dynastie
  14. Říše Mongolů a svět mimo Evropu
  15. Polsko-litevský stát, Řád německých ratířů a Rusko
  16. Reconquista - znovudobytí Pyrenejského poloostrova
  17. Francie proti Anglii - počátek konfliktu
  18. Anglie proti Francii - stoletá válka
  19. Uhry a Balkánský poloostrov do pádu Cařihradu
  20. Čechy královské
  21. Tři královské koruny
  22. Nástup Lucemburků
  23. Otec vlasti
  24. Gotika v českých zemích
  25. V předvečer husitských válek
  26. Ve znamení kalicha
  27. Vrchol moci a pád polních vojsk
  28. Čechy v době pohusitské
  29. Čechy za vlády Jagellonců

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?