Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Dějiny středověku a raného novověku 2.díl

  Středověká společnost (Období vrcholného středověku - období pozdního středověku)

  Naše cena s DPH:
  145 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Augusta Pavel, Honzák František, Picková Dana, Kubů Naďa
  Nakladatel:
  PRÁCE VYDAVATELSTVÍ
  Kód zboží:
  10522
  EAN:
  9788073610548

  Popis produktu

  • Devítidílná dějepisná řada učebnic spolu s pracovními sešity pro ZŠ a víceletá gymnázia má již ve školách své stálé místo. Zachycuje dějinný vývoj od pravěku až do konce 80. let 20. století.
  • Netradiční koncepce předkládá žákům ""živý obraz minulých věků a vzbuzuje v nich spíše zájem o historii, než aby je uvedla pouze do nezáživné říše dat, jmen a událostí"".
  • Autoři vsadili na čtivou, svižnou a beletrizující fomu textu ""zalidněnou historickými postavami"", odlehčenou legendami a mýty. K tomuto nemalou měrou přispívá jak samotný výběr učiva, tak jeho interpretace. Rovněž nelze opomenout spoustu lákavých a malebných ilustrací J.Petráčka a D.Ježkové, map, časových os a neotřelou grafickou úpravu.
  • Výkladová látka je členěna do praktické a efektivní podoby dvoustran, které tvoří náplň jednotlivých vyučovacích hodin. Kladně lze hodnotit i to, že učebnice vedle stěžejních událostí politických dějin nezapomínají na duchovní kulturu společnosti a dokreslují ji reáliemi všedního dne. Je zde pamatováno i na tzv. bílá místa v učebnicích historie.
  • Základní shrnutí, které by si měl žák zapamatovat, je vhodně graficky zdůrazněno na každé dvoustraně.
  • Nápadité otázky, úkoly a testy, které jsou nedílnou součástí učební látky, přinášejí čtyři pracovní sešity. Každý z nich se vztahuje k jednomu historickému období (pravěk a starověk, středověk, novověk, moderní dějiny) a tvoří vždy ucelený komplet s přislušnými učebnicemi, které získaly ocenění 4.kroměřížského veletrhu COMENIANA a v soutěži Zlatá stuha.

  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  64

  O učebnici

  V 1. díle učebnice Středověku a raného novověku jsme představili Evropu v 5. - 11. století - tato doba je označována jako raný středověk. Viděli jsme, jak se na troskách římské říše a z barbarských kmenů a národů rodila feudální společnost. Tento přerod byl dokončen po roce 1000. Nastalo období, které historici nazývají vrcholný středověk (11. - 13. století).

  Sami středověcí lidé svou společnost chápali - podle úlohy, kterou v ní jednotlivci hráli - jako společnost trojího lidu. První skupinu tvořili ti, kdo se modlí - tedy kněží, druhou ti, kdo bojují - válečníci (šlechta) a konečně třetí, ti, kdo pracují - venkovský lid. Ten žil až na výjímky (svobodní sedláci) v poddanském postavení. Kněží a šlechta patřili mezi feudály.

  Všechny tři skupiny obyvatelstva měly ve společnosti své nezastupitelné místo. Rolníci všechny živili prací svých rukou. Šlechta na oplátku chránila jejich obydlí a životy. Významnou roli hrálo duchovenstvo, které bylo oprávněno k odpouštění hříchů, a tak přinášelo naději na věčný život po smrti. Dnes víme, že šlechta a církev řídily a organizovaly život a chod celé společenosti, fungování všech jejích článků. Duchovenstvo bylo navíc nositelem vzdělanosti a kultury. Základním kamenem středověké společnosti byla rodina. Šlechtické rody se pyšnily svým urozeným původem a význačnými předky. Velký význam měla rodová část, ale také dědičný majetek rodu. Venkovská rolnická rodina představovala vlastně takřka soběstačnou "výrobní" jednotku. Hospodář rozhodoval o tom, co a kdy se zaseje i sklidí, který kus dobytka se porazí a vůbec o všem, co bylo v hospodářství třeba. Ostatním členům rodiny přiděloval úkoly.

  Pro boj i práci v hospodářství byli důležitější muži. Tradičně dominovali i v náboženském životě. Ženy, přestože především na venkově často musely zastat i velmi těžkou práci, měly ve společnosti podřízenou úlohu. Jisté vážnosti se s rozvojem rytířské kultury začaly těšit urozené paní. Ve 12. -13. století se rozšířilo uctívání Panny Marie, Ježíšovy matky, a s ním přece jen stoupla vážnost žen i v církvi. Všechny vrstvy středověké evropské společnosti spojovala společná křesťanská víra. V náboženském pojetí tvořili všichni křesťané údy jednoho těla - církve. Toto tělo však mělo dvě hlavy - papeže a císaře. Ti spolu jen zřídka vycházeli ve shodě. Navíc nesmíme zapomenout, že křesťanská Evropa měla ještě druhého císaře v Byzanci. Od roku 1054, kdy došlo k rozkolu mezi západní (katolickou) a východní (pravoslavnou) církví, přestali křesťané ve východní Evropě uznávat nadřazenost papeže.

  Vedle tří základních vrstev středověké společnosti se od 11. století začala vytvářet vrstva nová - měšťanstvo. Majetek měšťanů rychle vzrůstal a spolu s tím i jejich váha ve společnosti. V období pozdního středověku (14. - 15. století) bylo už měšťanstvo v řadě zemí hospodářsky zdatnější než urozená feudální šlechta.

  Obsah učebnice

  1. Pán a vazal
  2. Venkovská krajina mění tvář
  3. Město
  4. Nové úsilí o nápravu klášterního života
  5. Zemědělství
  6. Obchod
  7. Rytířská kultura
  8. Gotická kultura
  9. Středověká vzdělanost
  10. Císařství a papežství I. - boj o investituru
  11. Císařství a papežství II. - boj o Itálii
  12. Ve znamení kříže - tažení do Svaté země
  13. Úpadek papežství a Lucemburská dynastie
  14. Říše Mongolů a svět mimo Evropu
  15. Polsko-litevský stát, Řád německých ratířů a Rusko
  16. Reconquista - znovudobytí Pyrenejského poloostrova
  17. Francie proti Anglii - počátek konfliktu
  18. Anglie proti Francii - stoletá válka
  19. Uhry a Balkánský poloostrov do pádu Cařihradu
  20. Čechy královské
  21. Tři královské koruny
  22. Nástup Lucemburků
  23. Otec vlasti
  24. Gotika v českých zemích
  25. V předvečer husitských válek
  26. Ve znamení kalicha
  27. Vrchol moci a pád polních vojsk
  28. Čechy v době pohusitské
  29. Čechy za vlády Jagellonců
  Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu nebo kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace Souhlasím

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?