Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Fyzika 3 pro ZŠ - Metodická příručka (nová řada dle RVP)

  Světelné jevy, Mechanické vlastnosti látek - Metodická příručka

  Naše cena s DPH:
  149 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Jiří Tesař, František Jáchim
  Nakladatel:
  SPN
  Kód zboží:
  51769
  EAN / ISBN:
  9788072354184
  SPN

  Popis produktu

  • Metodická příručka je určena učitelům pro usnadnění práce s učebnicí FYZIKA 3 pro základní školu – Světelné jevy, Mechanické vlastnosti látek.
  • Obsahuje rozpis učiva, učební plán, vyjadřuje se ke klíčovým kompetencím a k výstupům z práce s učebnicí.
  • Uvádí výsledky složitějších úkolů a návody k pokusům obsaženým v učebnici.
  • Učebnice FYZIKA 3 je součástí řady učebnic fyziky na 2. stupni ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Celá řada odpovídá požadavkům a doporučením Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, vychází se schvalovacími doložkami MŠMT.


  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  95

  O učebnici

  Metodická příručka k učebnici FYZIKA 3 je zpracována vzhledem k povaze učiva, věku žáků a vyžadovaným metodám výuky vedoucím k rozvoji základních kompetencí žáků ve stejné formě jako metodika k 2. dílu učebnicové řady. Tímto podrobnějším rozpracováním chceme především pomoci učitelům s menší praxí výuky fyziky, popř. učitelům jiného aprobačního zaměření. V žádném případě nechceme omezovat tvůrčí přístup učitelů. Jsme přesvědčeni, že každý učitel zvolí podle svých zkušeností, vybavení kabinetu, složení třídy a dalších okolností optimální didaktický přístup k výuce daného učiva tak, aby naplnil ideu ŠVP. Věříme však, že i pro fyziku zapálení a zkušení učitelé naleznou v této metodice inspiraci k zefektivnění a oživení výuky.

  Přejeme si, aby i 3. díl učebnice přispěl k tomu, že fyzika přestane být pro žáky nezáživná a nudná, ale naopak v nich bude probouzet zvídavost, touhu po poznání a rozvíjet jejich tvůrčí potenciál. K vhodnému didaktickému využití učebnice má přispět i tato metodická příručka. 

  Uvítáme veškeré věcné připomínky jak k učebnici, tak i k této metodické příručce. Oba texty odrážejí dlouholetou didaktickou a osobní zkušenost autorů, ale vždy je možné nalést nový, lepší postup, námět či aplikaci.  

  Obsah učebnice

  SLOVO ÚVODEM

  OBECNÉ PRINCIPY VÝUKY FYZIKY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

  • Obsah učebnic fyziky a organizace výuky
  • Rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím učiva v učebnici Fyzika 3
  • Mezipředmětové vztahy
  • Očekávané výstupy po probrání témat učebnice Fyzika 3
  • Evaluační zdroje a kritéria hodnocení
  • Průřezová témata

  DIDAKTICKÝ ROZBOR A NÁVRH POJETÍ VÝUKY - POZNÁMKY K JEDNOTLIVÝM KAPITOLÁM

  I.   SVĚTELNÉ JEVY

  1.  Světlo

  • 1.1  Světlo a světelné zdroje
  • 1.2  Barva
  • 1.3  Šíření světla a stín

  2.  Odraz světla

  • 2.1  Zákon odrazu
  • 2.2  Zobrazení na rovinném zrcadle
  • 2.3  Kulová zrcadla
  • 2.4  Zobrazení kulovými zrcadly

  3.  Lom světla

  • 3.1  Zákon lomu
  • 3.2  Čočky
  • 3.3  Zobrazení spojkou
  • 3.4  Zobrazení rozptylkou

  4.   Optické přístroje

  • 4.1  Oko
  • 4.2  Lupa, mikroskop, dalekohled
  • 4.3  Fotoaparát
  • 4.4  Videokamera

  5.   Fotometrie

  6.   Shrnutí oddílu Světelné jevy

  II.   VLASTNOSTI LÁTEK

  1.  Z čeho jsou látky

  • 1.1  Model atomu
  • 1.2  Kolik je druhů atomů
  • 1.3  Co jsou molekuly

  2.  Vlastnosti látek pevných

  • 2.1  Proč tělesa z pevných látek nemění tvar
  • 2.2  Některé vlastnosti pevných látek

  3.  Vlastnosti látek kapalných

  • 3.1  Proč kapaliny tečou
  • 3.2  Některé vlastnosti kapalných látek
  • 3.3  Jaké vlastnosti má volná hladina kapaliny
  • 3.4  Molekuly v kapalině se pohybují

  4.  Vlastnosti látek plynných

  • 4.1  Jak můžeme pozorovat plyn a jaké má plyn vlastnosti
  • 4.2  Čím se plyny liší od kapalin

  5.  Shrnutí oddílu Vlastnosti látek

  III.  O KAPALINÁCH A PLYNECH

  1.  Tlak

  • 1.1  Tlaková síla a tlak
  • 1.2  Přenášení tlakové síly v pevných látkách a výpočet tlaku

  2.  Tlak v kapalinách

  • 2.1  Hydrostatický tlak
  • 2.2  Výpočet velikosti hydrostatického tlaku
  • 2.3  Spojené nádoby
  • 2.4  Působení vnější tlakové síly na kapalinu
  • 2.5  Vztlaková síla
  • 2.6  Výpočet vztlakové síly
  • 2.7  Kdy těleso plave a kdy se potápí
  • 2.8  Jak se mění hustota kapaliny s teplotou
  • 2.9  Hustoměr

  3.  Tlak v plynech

  • 3.1  Čím je vyvoláván tlak vzduchu
  • 3.2  Měření tlaku vzduchu
  • 3.3  Tlak plynu v uzavřené nádobě
  • 3.4  Také plyny tělesa nadlehčují

  4.   Shrnutí oddílu O kapalinách a plynech

  IV.  ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

   V.  LABORATORNÍ PRÁCE

  • Laboratorní práce č. 5
  • Laboratorní práce č. 6
  • Laboratorní práce č. 7

  VI.  NÁMĚTY NA PROJEKTY

  • Výsledky úloh
  • Rejstřík
  • Některé význačné osobnosti vědy a techniky
  • Doporučená literatura

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?