Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Fyzika 6 pro ZŠ - Metodická příručka (nová řada dle RVP)

  Zvukové jevy, Vesmír - Metodická příručka

  Naše cena s DPH:
  184 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Jiří Tesař, František Jáchim
  Nakladatel:
  SPN
  Kód zboží:
  55361
  EAN / ISBN:
  9788072354931
  SPN

  Popis produktu

  • Tato metodická příručka je určena učitelům pro usnadnění práce s učebnicí FYZIKA 6 pro ZŠ - Zvukové jevy - Vesmír.
  • Obsahuje rozpis učiva, učební plán, vyjadřuje se ke klíčovým kompetencím a k výstupům z práce s učebnicí. Uvádí výsledky složitějších úkolů a návody k pokusům obsaženým v učebnici.
  • Učebnice Fyzika 6 je součástí řady učebnic fyziky na 2. stupni ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Celá řada odpovídá požadavkům a doporučením RVP pro základní vzdělávání, vychází se schvalovacími doložkami MŠMT.

  Určeno pro:
  6. ročník
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  71

  O učebnici

  Metodická příručka k učebnici FYZIKA 6 je zpracována vzhledem k povaze učiva, věku žáků a vyžadovaným metodám výuky vedoucím z rozvoji základních kompetencí žáků. Podrobnějším rozpracováním chceme pomoci především učitelům s menšími zkušenostmi s výukou fyziky, popř. učitelům jiného aprobačního zaměření. Určitě nechceme omezovat tvůrčí přístup učitelů. Jsme přesvědčeni, že každý učitel zvolí podle svých zkušeností, vybavení kabinetu, složení třídy a dalších okolností optimální didaktický přístup k výuce daného učiva tak, aby splnil ideu ŠVP. Věříme však, že i pro fyziku zapálení a zkušení učitelé naleznou v této metodické příručce inspiraci k zefektivnění a oživení výuky, případně k úpravě ŠVP.

  Přejeme si, aby i šestý díl učebnice přispěl jak svým obsahem, tak i svou formou k rozvoji žákovy osobnosti a probouzel jeho zvídavost, touhu po poznání a v maximální míře rozvíjel tvůrčí potenciál každého žáka. Žáci by měli dospět k poznání, že fyzikální poznatky jsou potřebné pro život a že se s nimi setkávají na každém kroku. K vhodnému didaktickému využití učebnice má přispět i tato metodická příručka.

  Uvítáme veškeré věcné připomínky jak k učebnici, tak i k metodické příručce. Oba tyto texty odrážejí dlouholetou didaktickou a osobní zkušenost autorů, ale vždy je možné nalést nový, lepší postup, námět či aplikaci. 

  Obsah učebnice

  SLOVO ÚVODEM

  OBECNÉ PRINCIPY VÝUKY FYZIKY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE   

  • Obsah učebnic fyziky a organizace výuky
  • Rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím učiva v učebnici FYZIKA 6
  • Mezipředmětové vazby
  • Očekávané výstupy po probrání témat učebnice FYZIKA 6
  • Evaluační zdroje a kritéria hodnocení
  • Průřezová témata

  DIDAKTICKÝ ROZBOR A NÁVRH POJETÍ VÝUKY - POZNÁMKY K JEDNOTLIVÝM KAPITOLÁM

    I. ZVUKOVÉ JEVY

  • 1. Periodické děje
  •     1.1  Kmitavý pohyb pružiny a matematického kyvadla
  •     1.2  Periodické děje a jejich grafické znázornění
  • 2. Vlnění
  •      2.1  Vznik vlnění a jeho druhy
  •      2.2  popis a vlastnosti vlnění
  •      2.3  Elektromagnetické vlnění
  •      2.4  Mechanické vlnění v Zemi
  • 3. Zvuk
  •      3.1  Vznik a šíření zvuku
  •      3.2  Rychlost šíření zvuku a jeho odraz
  •      3.3  Tón a jeho výška, barva zvuku
  •      3.4  Hlasitost zvuku, hluk a ochrana před ním
  •      3.5  Zvuk a hudba
  •      3.6  Záznam a přenos zvuku
  • 4. Shrnutí oddílu Zvukové jevy

   II.  VESMÍR

  • 1. Sluneční soustava a pohyby jejích těles
  •     1.1  Země a její rotace
  •     1.2  Sluneční soustava
  •     1.3  Pohyb Země ve sluneční soustavě
  •     1.4  Důsledky pohybů Země
  •     1.5  Měsíc a důsledky jeho pohybů
  •     1.6  Planety
  • 2. Hvězdy
  •     2.1  Čím se liší hvězdy od planet
  •     2.2  Slunce
  •     2.3  Proč hvězdy svítí
  •     2.4  Viditelný a neviditelný vesmír
  • 3. Měření vzdáleností ve vesmíru
  •     3.1  Jednotky délky užívané v astronomii
  •     3.2  Určování vzdáleností ve vesmíru
  • 4. Orientace na obloze
  •     4.1  Co je souhvězdí
  •     4.2  Orientace v krajině a na obloze
  •     4.3  Mapa oblohy
  • 5. Vesmír se mění
  • 6. Astronomická technika
  •     6.1  Dalekohledy
  •     6.2  Kosmické sondy
  •     6.3  Člověk ve vesmíru
  • 7. Vývoj názorů na polohu Země ve vesmíru
  • 8. Shrnutí oddílu Vesmír

   III. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

   IV. LABORATORNÍ PRÁCE

    V. NÁMĚTY NA PROJETKY

   VI. KDE SE TAKÉ MŮŽEME SETKAT S FYZIKOU?

  • Výsledky úloh
  • Rejstřík
  • Náměty úloh k závěrečnému opakování
  • Doporučená literatura   

   

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?