Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Fyzika 6.r. pro ZŠ a víceletá gymnázia

  Naše cena s DPH:
  217 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Macháček Martin
  Nakladatel:
  PROMETHEUS
  Kód zboží:
  28953
  EAN:
  9788071961864
  ISBN:
  8071961868
  PROMETHEUS

  Popis produktu

  • Učebnice v souladu s novým školským zákonem i s RVP učí žáky tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, aby dobře porozuměli přírodním zákonitostem a aby viděli, kde všude se tyto zákonitosti projevují.
  • Obsahuje dvě úrovně výkladu. Základní úroveň obsahuje učivo požadované RVP v hloubce přiměřené průměrným žákům. Rozšiřující úroveň je vhodná pro primu víceletých gymnázií a pro třídy s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů. Učivo je vykládáno na příkladech a jevech běžného denního života v přírodě, technice, sportu apod.
  • V závěru učebnice je uveden přehled kompetencí, k jejichž utváření a rozvíjení používání této učebnice přispívá a očekávané výstupy, kterých mohou žáci ve výuce fyziky pomocí této učebnice dosáhnout.

   

  Určeno pro:
  6. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  160

  O učebnici

  Komu je učebnice určena

  Učebnice vyhovuje schválenému Rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. V souladu s tímto programem zdůrazňuje především činnostní a praktický charakter fyzikálního vzdělávání, motivuje žáky mnoha příklady z běžného života i z historie a vede je k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. V rubrikách "Chci vědět víc" obsahuje rozšiřující učivo, a je proto vhodná i pro výuku v třídách s rozšířeným vyučováním fyzice a na víceletých gymnáziích.

  Učebnice je koncipována pro dvouhodinovou týdenní dotaci. Při jednohodinové dotaci vybere učitel učivo, které se neprobere nebo probere do menší hloubky.

  Na co učebnice navazuje

  Předpokládáme, že žáci vstupující do šestého ročníku mají z předchozí výuky přírodovědy aspoň elementární zkušenosti s měřením délky, objemu, času, hmotnosti, teploty a síly, zejména že znají nejběžnější jednotky těchto veličin. Z vlastních pokusů znají také základní vlastnosti magnetů, znají některé elektrické vodiče a nevodiče a umějí zapojit elektrický obvod s baterií, spínačem a žárovkou.

  Na první straně každé kapitoly je rubrika "Zopakujte si", která shrnuje, co by žáci měli před probíráním nové látky umět.

  Na co klade důraz

  Pochopit a naučit se používat fyziku lze jedině vlastní prací, vlastními zkušenostmi. Proto učebnice obsahuje mnoho námětů pro činnosti žáků, především pro pokusy, pozorování a řešení problémů. Umožní-li to místní poměry, zejména vybavenost školy pomůckami, měli by žáci co nejvíc pokusů provádět sami pod dohledem učitele.

  Dále je kladen důraz na co největší srozumitelnost a na praktickou aplikaci fyzikálních jevů v životě. To značně usnadňuje žákům zvládnutí učiva. 

  Motivační kapitoly

  První dvě kapitoly učebnice mají žákovi dát co nejsilnější motivaci k poznání fyziky. Pokusy, které jsou navrženy ve druhé kapitole, připravuje učitel, podle místních podmínek i charakteru pokusu by se však jejich provádění měli co nejvícúčastnit i žáci.

  Výkladové části

  Výkladové kapitoly obsahují na první straně motivační úvod a rubriky "Zopakuj si" a "Co se naučíme". Následují krátké výkladové články. Jejich hlavní body jsou většinou shrnuty v rámečku. Některé kapitoly obsahují i řešené příklady.

  Za každým článkem jsou uvedena čísla cvičení, která se k němu vztahují.

  Učebnice obsahuje dva náměty na laboratorní práce. Žáci se při těchto pracích učí systematicky měřit některé fyzikální veličiny a výsledky svých měření vyjádřit pomocí tabulky a grafu.

  Rubrika "Chci vědět víc" obsahuje náročnější, výběrové učivo. Je určena pro práci s nadanými žáky a pro některé školy, zejména pro víceletá gymnázia.

  Cvičení

  Rubrika "Cvičení" začíná krátkými otázkami pod titulkem "Zopakuj si". Tyto otázky slouží jen k utřídění a upevnění učiva krátce po výkladu, ne však ke zkoušení.

  Následuje řada úloh, na kterých lze prověřit, jak žák probrané části fyziky skutečně porozuměl a jakých dovedností dosáhl. Úlohy, kterých je v učebnici přibližně 350, jsou rozděleny do tří typů. Standardně vyžadované základní dovednosti jsou označeny "Měli byste umět". Následují "Problémy", rozmanité problémové úlohy různé obtížnosti; některé z nich jsou vhodné pro společné řešení ve třídě, jiné mohou žáci řešit samostatně. Konečně "Náměty pro samostatnou práci" mohou být využity buď doma, nebo ve škole pro skupinovou nebo individuální práci žáků.

  Většina úloh má vztahy i k mnoha jiným oblastem života, ukazuje aplikaci fyziky např. v běžném životě, v živé přírodě, v technice apod.

  Návody k některým cvičením jsou na str. 156 - 158.

  Opakovací kapitoly

  Tyto kapitoly jednak shrnují podstatné věci z kapitol výkladových, jednak dále rozvíjejí dané téma. Obsahují také další problémové úlohy. Každá opakovací kapitola končí slovníčkem "Nová slova" , v němž je velmi zjednodušený výklad pojmů, které jsou v učebnici nově použity, a odkazy na stránku, kde jsou tyto pojmy zavedeny.

  Obsah učebnice

  1. Fyzika a náš život
  2. Fyzikální pokusy
  3. Vlastnosti látek
  4. Magnetická síla
  5. Póly magnetu
  6. Elektrická síla
  7. Gravitační síla
  8. Co jsme se naučili o silách
  9. Měření délky
  10. Měření objemu
  11. Měření hmotnosti
  12. Hustota
  13. Měření času
  14. Měření síly
  15. Co jsme se naučili o měření
  16. Měření teploty
  17. Teplotní roztažnost
  18. Co jsme se naučili o teplotě
  19. Částice
  20. Částice se přitahují
  21. Atomy a molekuly
  22. Co jsme se naučili o částicích
  23. Elektrický obvod
  24. Bezpečné zacházení s elektrickými spotřebiči
  25. Tepelné spotřebiče
  26. Elektromagnet
  27. Co jsme se naučili o elektrickém proudu
  28. Vznik zvuku
  29. Šíření zvuku
  30. Co jsme se naučili o zvuku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Fyzika 6.r. pro ZŠ a víceletá gymnázia souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?