Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Fyzika 8.r. základní školy

  Naše cena s DPH:
  184 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Růžena Kolářová, Jiří Bohuněk
  Nakladatel:
  PROMETHEUS
  Kód zboží:
  28979
  EAN:
  9788071964988
  PROMETHEUS

  Popis produktu

  • Učebnice je součástí osvědčené čtyřdílné řady. Je zpracovaná v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem.
  • V jednotlivých článcích je uvedeno stručné vysvětlení nových poznatků a ukázky jejich využití v denním životě, ale i návody na pozorování a provádění pokusů. V závěru každého článku je shrnutí toho, co je užitečné si zapamatovat. V učebnici jsou zařazeny i laboratorní úlohy a výsledky úloh.
  • Řadu učebnic nově doplňuje příručka pro učitele, jejíž první část může být pro učitele fyziky jednou z inspirací při tvorbě ŠVP. V druhé části příručky jsou podrobná řešení úloh ze všech čtyř učebnic opatřená doplňujícími poznámkami jak k možným dalším variantám úloh, tak radami a zkušenostmi z realizace pokusů. V závěru je uvedena literatura a webové stránky, kde lze nalézt další informace k fyzice, její historii i k využití fyzikálních poznatků.

   

  Určeno pro:
  8. ročník
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  227

  O učebnici

  Čím se budeme zabývat v osmém ročníku?

  Po prázdninách jste plni energie, jste připraveni vykonat mnoho práce a podávat přitom velké výkony. Právě tato tři slova, která běžně používáte, nás budou zajímat v první kapitole. Ukážeme si, jak je chápeme ve fyzice. Naučíme se spočítat, jakou práci vykonáte, když např. zdvihnete svoji aktovku na lavici. Zjistíte také, že ne každá námaha je ve fyzice považována za práci. Když např. stojíte na místě a držíte aktovku v ruce, tak ve fyzikálním smyslu práci nekonáte. S energií se setkáváte na každém kroku, stačí si poslechnout zprávy nebo přečíst noviny, připomenout např. spory o využití jaderné enegie. V zeměpise a přírodopise jste mluvili o sluneční energii, o energii větru, nebo energii vody. Ve fyzice se postupně budete seznamovat s různými druhy energie a jejich vzájemnými přeměnami. 

  O prázdninách jste si užili teplo ve dne na sluníčku a večer u táboráku. V 6. ročníku jste se naučili měřit teplotu. Ale víte, co je teplo? Proč nás studí dlažba v koupelně a při stejné teplotě se nám zdá molitanová předložka teplá? Opravdu nás "hřeje" kožich? Může se voda vařit i při jiné teplotě než 100°C? Proč nám je v létě příjemněji ve světlém oblečení? Může se voda vypařovat i při nízké teplotě? Proč se v radiátorech ústředního topení používá nejčastěji voda? jak vzniká mlha? Na tyto otázky a mnoho dalších budeme společně hledat odpovědi v článcích o teplu, vnitřní energii těles a změnách skupenství. Získané poznatky o tepelných jevech prohloubíte v závěrečné čtvrté kapitole, kde se dozvíte mnoho zajímavého o počasí.

  Ve druhé kapitole navážeme na poznatky o elektrických jevech z 6. ročníku. Poznali jste, že zelektrovaná tělesa se vzájemně přitahují nebo odpuzují. Proč ale zelektrovaný hřeben přitahuje nezelektrované kousky papíru? Můžeme nabít nějaké těleso, aniž bychom se ho dotkli? Podobné otázky prozkoumáme v článcích o elektrickém náboji a elektrickém poli.

  Naučíme se měřit elektrický proud a elektrické napětí. Prozkoumáme, jak spolu souvisí elektrický proud ve vodiči a elektrické napětí. V 6. ročníku jste poznali, že některé látky jsou dobrými vodiči proudu a jiné nikoliv. Neboli různé látky kladou průchodu elektrického proudu různý "odpor". Pro tuto vlastnost vodičů si zavedeme veličinu elektrický odpor. Budeme zkoumat, na jakých vlastnostech vodiče závisí elektrický odpor. Zopakujeme si zapojování spotřebičů za sebou a vedle sebe a pokusy zjistíme, co platí pro proud, napětí a odpor při obou zapojeních. Poznáme další druh energie, elektrickou energii.

  Ve třetí kapitole budeme zkoumat, jak vzniká zvuk, jak se šíří, proč vzniká ozvěna, co je ultrazvuk, čím se liší vysoký a nízký tón, proč je třeba se chránit před hlukem apod.

  Nejdůležitější části textů nového učiva jsou podloženy žlutě. Naopak vysvětlující nebo rozšiřující učivo je uvedeno jako "Poznámka" nebo drobným písmem. Považujeme za užitečné, když si přečtete i základní údaje o některých význačných fyzicích, které jsou uváděny vždy u příslušného učiva a jsou modře podloženy.

  Za každým článke jsou zařazeny "Otázky a úlohy", kde si můžete ověřit nejen své znalosti z daného oddílu, ale naleznete tam i návody na další pokusy.     

  Obsah učebnice

  1   PRÁCE, ENERGIE, TEPLO

  PRÁCE . VÝKON

  • Opakování ze 7. ročníku
  • 1.1 Práce
  • 1.2 Práce při zvedání tělesa kladkami
  • 1.3 Výkon
  • 1.4 Výpočet práce z výkonu a času. Účinnost

  POHYBOVÁ A POLOHOVÁ ENERGIE

  • 1.5 Pohybová energie tělesa
  • 1.6 Polohová energie tělesa
  • 1.7 Vzájemná přeměna polohové a pohybové energie tělesa
  •        Úlohy ke shrnutí učiva článků 1.1 až 1.7

  VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO

  • 1.8 Látka jsou složeny z částic
  • 1.9 Proč se tělesa zahřívají při tření?
  • 1.10 Změna teploty těles tepelnou výměnou
  • 1.11 Teplo
  • 1.12 Měrná tepelná kapacita látky
  • 1.13 Jak změříme teplo přijaté nebo odevzdané při tepelné výměně?
  • 1.14 Tepelná výměna prouděním
  • 1.15 Tepelné záření
  • 1.16 Využití energie slunečního záření
  •          Úlohy ke shrnutí učiva článků 1.8 až 1.16

  ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

  • 1.17 Změny skupenství látky
  • 1.18 Tání a tuhnutí
  • 1.19 Vypařování
  • 1.20 Var
  • 1.21 Kapalnění
  • 1.22 Pístové spalovací motory
  •          Úlohy ke shrnutí učiva článků 1.17 až 1.22

  2   ELEKTRICKÉ JEVY

  ELEKTRICKÝ NÁBOJ. ELEKTRICKÉ POLE

  • Co už víme o elektrických vlastnostech látek
  • 2.1 Elektroskop. Jednotka elektrického náboje
  • 2.2 Vodič a izolant v elektrickém poli
  • 2.3 Siločáry elektrického pole
  •        Úlohy ke shrnutí učiva článků 2.1 až 2.3

  ELEKTRICKÝ PROUD

  • Co už víme o elektrickém proudu
  • 2.4 Co je elektrický proud?
  • 2.5 Měříme elektrický proud
  • 2.6 Měřímě elektrické napětí
  • 2.7 Zdroje elektrického napětí
  • 2.8 Ohmův zákon. Elektrický odpor
  • 2.9 Závislost elektrického odporu na vlastnostech vodiče
  • 2.10 Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém obvodu za sebou
  • 2.11 Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém obvodu vedle sebe
  • 2.12 Reostat. Dělič napětí (potenciometr)
  • 2.13 Elektrická práce. Elektrická energie
  • 2.14 Výkon elektrického proudu
  •          Otázky a úlohy ke shrnutí učiva článků 2.4 až 2.14

  3   ZVUKOVÉ JEVY

  • 3.1 Zvukový rozruch
  • 3.2 Šíření zvukového rozruchu prostředím
  • 3.3 Tón. Výška tónu
  • 3.4 Ucho jako přijímač zvuku
  • 3.5 Nucené chvění, rezonance
  • 3.6 Odraz zvuku
  • 3.7 Ochrana před nadměrným hlukem
  •       Otázky a úlohy ke shrnutí učiva článků 3.1 až 3.7

  4   POČASÍ KOLEM NÁS

  • 4.1 Meteorologie
  • 4.2 Atmosféra Země a její složení

  L   LABORATORNÍ ÚLOHY 1 až 8

  • 1. laboratorní úloha
  • 2. laboratorní úloha
  • 3. laboratorní úloha
  • 4. laboratorní úloha
  • 5. laboratorní úloha
  • 6. laboratorní úloha
  • 7. laboratorní úloha
  • 8. laboratorní úloha

  SEZNAM LITERATURY

  REJSTŘÍK

  VÝSLEDKY ÚLOH

  KLÍČOVÉ KOMPETENCE

   

  •  

   

  •   
  •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Fyzika 8.r. základní školy souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?