Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Fyzika 8.r. ZŠ a víceletá gymnázia - příručka učitele

  Naše cena s DPH:
  589 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Rauner Karel, Petřík Josef, Prošková Jitka, Randa Miroslav
  Nakladatel:
  FRAUS
  Kód zboží:
  17223
  EAN:
  9788072385270
  ISBN:
  8072385272
  FRAUS

  Popis produktu

  Příručka učitele
  je nezbytným doplňkem učebnice. Je předkládána ve formě příprav na jednotlivé vyučovací hodiny. Každá kapitola je zpracována důsledně na dvou stranách s následujícími částmi:

  • název kapitoly
  • stránkový odkaz na učebnici
  • cíl vyučovací hodiny
  • poznámky k práci s učivem
  • poznámky k prověřování vědomostí a dovedností (včetně řešení všech otázek a úkolů),
  • upozornění na problematická místa ve výkladu a náměty na jejich řešení

   

  Také obsahuje odpovědi na všechny otázky z lišty a další mezipředmětové vztahy. Symbolem NN je označen oddíl Něco navíc (materiály pro učitele, popis experimentů, …).

  Příručka dále obsahuje www odkazy, řešení pracovního sešitu, místo na poznámky učitele, kopírovatelné předlohy pro laboratorní práce, časově-tematický plán učiva fyziky, přírodopisu a zeměpisu, doporučenou literaturu.

  Určeno pro:
  8. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  110

  O učebnici

  Máte před sebou poslední část třídílného kompletu pro výuku fyziky v 8. třídě základní školy nebo v tercii víceletého gymnázia (učebnice, pracovní sešit s přehledem učiva, příručka pro učitele), který si klade velmi těžký úkol: nejen vzbudit, ale také udržet zájem dětí o fyziku a ve školní výuce jim dát základy, které jim umožní orientovat se v technickém světě kolem sebe a co nejlépe vidět všechny souvislosti a zákonitosti světa, který nás obklopuje.

  Jak jste si již všimli, celé zpracování učiva vychází z potřeb úzkého sepětí jednotlivých předmětů. Domníváme se proto, že učebnicový komplet bude možné použít v počátcích realizace rámcového vzdělávání. Předkládaná příručka pro učitele se svým pojetím také liší od svých předchůdkyň. Hlavní důraz je v ní kladen na praktické aplikace fyziky, které prolínají celým učivem a umožňují získat žákům představu o fyzice jako o užitečném předmětu s mimořádným vztahem k praxi. Úkoly v pracovním sešitu jsou směrovány k tomu, aby si žáci ve škole i doma všechny fyzikální poznatky co nejvíce "osahali"; pestrost úkolů včetně zařazení fyzikálních doplňovaček a dalších motivačních úkolů rozvíjí zájem žáků o fyziku.

  Příručka učitele má jednotnou formu. Důsledně dodržujeme, že každé kapitole v učebnici je v příručce učitele věnována jedna dvoustrana - návrh přípravy učitele na příslušnou vyučovací hodinu. Text ke každé kapitole je členěn na části: cíl, práce s učivem, prověření vědomostí a dovedností, pozor, lišta a mezipředmětové vztahy, internet, něco navíc, řešení úkolů z pracovního sešitu, případně prostor pro poznámky učitele. Jednotlivé části jsou odděleny čarou a na liště označeny odpovídajícím symbolem. V některých případech jsou prázdné, ponechali jsme je však pro případné poznámky.

  V bloku věnovaném odkazům na internet jsou adresy, na kterých naleznete rozšiřující informace, obrázky, animace, náměty na pokusy a další zajímavosti vztahující se k probírané látce. Protože není příliš praktické tyto, často dlouhé, adresy přepisovat, jsou souhrnně uvedeny na adrese nakladatelství: www.fraus.cz. Na této adrese budou odkazy i podle vašich námětů pravidelně aktualizovány.

  Řešení úkolů i odpovědi na otázky z textu učebnice, lišty i pracovního sešitu jsou zpracovány pokud možno vyčerpávajícím způsobem. I když takové řešení nelze očekávat od žáků, umožňuje učiteli posoudit správnost i některých výjimečných odpovědí.

  Dvojstranu lze lehce kopírovat a operativně využívat ve výuce v jednotlivých třídách.

  Kromě příprav na jednotlivé vyučovací hodiny najdete v příručce učitele i návrh časově tematického plánu. Ten je připraven pro dvouhodinovou dotaci fyziky a naznačuje časové rozvržení jednotlivých kapitol v průběhu školního roku. Protože komplet pro výuku fyziky je určen pro základní školy i víceletá gymnázia, obsahuje i kapitoly, které jsou v příručce učitele označeny jako rozšiřující a v učebnici se na ně dále nenavazuje. Jejich zařazení umožňuje každému učiteli tvořivý přístup při přípravě školního vzdělávacího plánu. Nezbytnou součástí jsou také kopírovatelné předlohy laboratorních prací. 

  Předložená Příručka učitele se neklade za cíl být povinným předpisem svazujícím vaši tvořivost; naopak veškeré poznámky jsou návrhy, které teprve s vaší iniciativou, invencí a zkušenostmi umožní získat vaše žáky pro fyziku. 

  Obsah učebnice

  SLOVO AUTORŮ

  ČASOVĚ TEMATICKÝ PLÁN UČIVA

  PRÁCE S UČIVEM TEMATICKÝCH CELKŮ

  PRÁCE A ENERGIE 

  • Práce
  • Výkon
  • Energie
  • Polohová energie
  • Pohybová energie
  • Přeměny energie
  • Zákon zachování energie
  • Perpetuum mobile
  • Účinnost
  • Páka jednozvratná a dvojzvratná
  • Kladka a kolo na hřídeli
  • Nakloněná rovina a šroub

  TEPELNÉ JEVY 

  • Vnitřní energie tělesa
  • Teplo
  • Změna vnitřní energie tělesa konáním práce
  • Kalorimetrická rovnice
  • Vedení tepla
  • Šíření tepla prouděním a zářením
  • Tepelné motory
  • Skupenské přeměny
  • Tání a tuhnutí
  • Vypařování a kapalnění
  • Var
  • Sublimace a desublimace

  ZVUKOVÉ JEVY 

  • Vlastnosti pružných těles
  • Kmitavý pohyb
  • Kmitání pružných těles
  • Vlnění
  • Vlnění příčné a podélné
  • Zvuk, zdroje zvuku
  • Šíření zvuku
  • Ultrazvuk, infrazvuk
  • Vnímání zvuku, hlasitost
  • Záznam a reprodukce zvuku

  ELEKTRICKÝ PROUD

  • Elektrický náboj
  • Elektrický proud a jeho příčiny
  • Měření elektrického proudu
  • Ohmův zákon
  • Elektrický odpor
  • Závislost odporu na teplotě
  • Zapojování rezistorů
  • Reostat, potenciometr
  • Vnitřní odpor zdroje
  • Zapojování zdrojů elektrického proudu
  • Výkon elektrického proudu
  • Elektrická energie
  • Jak pracují elektrické spotřebiče?
  • Výroba elektrické energie

  LABORATORNÍ PRÁCE

  PŘEHLED DOPORUČENÉ LITERATURY

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace

  Nastavte souhlasy, souhlasím s:

  Potvrdit výběr
  Souhlasím a zavřít.
  Nastavení

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?