Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

    Fyzika s nadhledem 6 (pracovní sešit)

    Pracovní sešit pro 6.ročník ZŠ a víceletá gymnázia

    • novinka
    Naše cena s DPH:
    89 Kč DPH 10%
    Dostupnost:
    skladem
    ks
    DO KOŠÍKU
    Autor:
    Miroslav Randa, Václav Havel, Gerhard Höfer, Josef Kepka, Václav Kohout, Pavel Kratochvíl, Pavel Masopust, Josef Petřík, Jitka Prokšová, Karel Rauner
    Nakladatel:
    FRAUS
    Kód zboží:
    57208
    EAN:
    9788074894732

    Popis produktu

    Nový hybridní barevný pracovní sešit Nakladatelství Fraus, který se skvěle hodí ke všem učebnicím fyziky pro 6. ročník ZŠ a VG. Doporučujeme k učebnicím NOVÉ GENERACE. Unikátní propojení na online procvičování a testování nabízí okamžitou zpětnou vazbu.

    Díky jedinečným kódům uvnitř pracovního sešitu si žáci mohou vypracovávat ke každému tématu ze sešitu další zábavná online cvičení a souhrnné testy. Při jejich řešení okamžitě zjistí, co si mají ještě zopakovat a co je pro ně už hračka.

    Barevná podoba sešitu jim usnadní orientaci a zpřehlední práci.

    • usnadňují pochopení a upevnění vědomostí žáků formou hravých i tradičních úloh
    • rozvíjejí nadané žáky prostřednictvím speciálních úloh
    • přibližují žákům praktickou povahu fyziky prostřednictvím řady jednoduchých experimentů
    • poskytují dostatečný prostor pro řešení všech úkolů i pro vpisování poznámek

    Najdete v něm rozmanité úkoly pro lepší zvládnutí učiva fyziky v 6. ročníku, možnost sebehodnocení, laboratorní práce, přehled fyzikálních veličin, interaktivní cvičení ke všem tématům, interaktivní testy se zdůvodněním řešení, přehled učiva ke stažení.

    • K procvičování a opakování učiva
    • Praktické k propojení s tím, co žáci již znají ze svého života
    • Zábavné a zajímavé s obrázky a schématy
    • Náročnější, které pro žáky mohou být výzvou
    • Doplňovačky a křížovky
    • Interaktivní k procvičování a testování

    Určeno pro:
    6. ročník
    Formát:
    A4 (21 x 30 cm)
    Počet stran:
    76

    Obsah učebnice

    Proč se učím fyziku?

    Těleso a látka

    • Co nás obklopuje?
    • Z čeho se tělesa skládají?
    • Skupenství látek
    • Skupenství vody
    • Atomy a molekuly
    • Vlastnosti atomů a molekul

    Veličiny a jejich měření

    • Fyzikální veličiny
    • Rozměry těles, délka
    • Měření délky
    • Přesnost, chyby a zpracování měření
    • Vodorovný a svislý směr, určení polohy
    • Hmotnost těles
    • Měření hmotnosti
    • Čas
    • Měření času
    • Pohyb těles, rychlost
    • Souvislost rychlosti, dráhy a času
    • Měření rychlosti
    • Objem
    • Měření objemu
    • Teplotní roztažnost
    • Teplota a teplotní stupnice
    • Měření teploty
    • Hustota a její měření
    • Síla a její měření

    Elektrické vlastnosti látek

    • Elektrování třením
    • Dva druhy elektrického náboje
    • Určení velikosti a znaménka náboje
    • Model atomu
    • Zdroje elektrického náboje
    • Elektrické vodiče a nevodiče
    • Elektrické pole
    • Tělesa v elektrickém poli
    • Elektrický výboj, blesk a ochrana proti němu

    Elektrický obvod

    • Elektrický proud, elektrické napětí
    • Zdroje elektrického napětí
    • Účinky elektrického proudu
    • Elektrické spotřebiče
    • Schéma elektrického obvodu
    • Jednoduchý elektrický obvod
    • Složitější elektrické obvody
    • Elektrický proud v kapalinách a plynech
    • Bezpečnost při práci s elektřinou
    • Zkrat

    Magnetismus

    • Magnety a jejich vlastnosti
    • Působení magnetu na tělesa z různých látek
    • Magnetická indukce a magnetování
    • Magnetické pole a magnetické indukční čáry
    • Magnetické pole Země, kompas
    • Magnetické vlastnosti elektrického proudu
    • Magnetické pole cívky
    • Elektromagnet

    Laboratorní práce

    • Měření délky tuhého tělesa
    • Měření teploty vzduchu v průběhu dne
    • Určení hustoty tělesa
    • Zapojování elektrických obvodů

    Přehled fyzikálních veličin

    Zdroje / poděkování

    Zboží bylo vloženo do košíku

    Související zboží: