Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Hravá hudební výchova 1 - Metodická příručka

  Pro vyučující hudební výchovy 1.ročníku ZŠ

  Naše cena s DPH:
  195 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  200 Kč
  Ušetříte:
  5 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Daniela Taylor, Božena Küfhaberová, Jana Hlavová, Blanka Knopová, Jana Antoňů
  Nakladatel:
  Taktik
  Kód zboží:
  57593
  EAN:
  9788075632531
  Taktik

  Popis produktu

  V souladu s RVP ZV

  Příručka obsahuje metodické pokyny k vedení výuky Hudební výchovy pro 1. ročník ZŠ od vydavatelství Taktik. Zahrnuje jasně stanovenou strukturu hodiny, což pomáhá v hodině nejen méně zkušeným vyučujícím.

  Zároveň může vyučující vybírat z mnoha námětů k činnostem. Pokyny v metodické příručce odkazují na příslušné úlohy v pracovní učebnici. S oběma publikacemi je možné kreativně pracovat. Obě publikace zajišťují mezipředmětové vztahy, na které je upozorněno formou piktogramů.

  Metodická příručka obsahuje:

   
  • úvodní části, ve které je podrobně vysvětleno, jak používat metodickou příručku a pracovní učebnici
  • 15 kapitol obsahujících pokyny k práci s jednotlivými tématy v pracovní učebnici
  • návody na různé didaktické hry
  • seznam nahrávek
  • náhledy stran z pracovní učebnice, v nichž je zaneseno řešení jednotlivých úloh
  Pokyny v metodické příručce odkazují na příslušné úlohy v pracovní učebnici.
   
  V rámci metodické příručky, ale i pracovní učebnice, nabízí autoři cíleně více aktivit a činností, než je možné v jedné vyučovací jednotce zvládnout. Je čistě na pedagogovi, které hudebně výchovné aktivity do dané hodiny zařadí. Učební postupy jsou záměrně vybrány a zpracovány na základě řady mnoha osvědčených metod a zdrojů. Nejsou tedy koncipovány pouze jako opora pro zpěv, i když právě vokální činnosti (hlasová výchova –zpěv a práce s písní) mají u dětí mladšího školního věku dominantní postavení.
   
  • Pokyny v metodické příručce jsou doprovázeny odkazy na příslušné úlohy v pracovní učebnici.
  • Součástí jsou QR kódy, díky kterým si vyučující může snadno pustit nahrávku z internetu
  • Vyučující může při přípravě hodin využívat strany na poznámky.

   

   

  Určeno pro:
  1. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  100

  O učebnici

  V metodické příručce klademe důraz především na činnostní pojetí hodin hudební výchovy, kdy se žák stává aktivním recipientem (příjemcem), ale hlavně interpretem (provozovatelem) hudby prostřednictvím zpěvu, hry na tělo či jednoduchých dětských hudebních nástrojů, percepce sluchových ukázek a poslechových skladeb nebo nonverbálního vyjadřování pomocí pohybu. Důležitou roli hraje i integrativní pojetí výuky a uplatnění tvořivého přístupu v hodinách HV.

  Žákům postupně předkládáme různě náročné hudební aktivity, ve kterých zaujímají odlišné role - jsou zpěváky, instrumentalisty, choreografy, skladateli, improvizátory apod., i když zatím jen v elementární formě. Dochází tak k poznávání sebe sama a svého místa v kolektivním tvoření. Je však důležité vycházet z momentálních schopností žáků, s nimiž pracujeme. Měli bychom vždy postupovat od hudebního zážitku k vědomostem, a ne naopak, tedy "celý hudebně výchovný proces musí vycházet z hudby a směřovat zpět k hudbě" (Linhart, 1981).

  V rámci metodické příručky, ale i pracovní učebnice, nabízíme cíleně více aktivit a činností, než je možné v jedné vyučovací jednotce zvládnout. Je čistě na pedagogovi, které hudebně výchovné aktivity do dané hodiny zařadí. Doporučujeme však dodržovat hudebně naukové učivo, které na sebe v jednotlivých tématech i hodinách navazuje.

  Učební postupy v této metodické příručce jsou záměrně vybrány a zpracovány na základě řady mnoha osvědčených metod a zdrojů a nejsou tedy koncipovány pouze jako opora pro zpěv, i když právě vokální činnosti (hlasová výchova - zpěv a práce s písní) mají u dětí mladšího školního věku dominantní postavení. Učitel/ka se v hodinách HV bude citlivě věnovat péči o dětský hlas (metodicky promyšlené a systematické postupy pomohou již od počátku k vytváření správných návyků a dovedností), bude žáky vhodně motivovat ke spojení hudby a pohybu, který je přirozeným projevem dětí mladšího školního věku. K tomu, aby se žák naučil pohybovat do rytmu, jsou určeny aktivity využívající deklamaci textů (především krátkých básní a dětských říkanek) spojené s rytmizací (vyjadřování základních rytmických prvků - metrum, těžká a lehká doba, ostinátní figura, rytmus, tempo) především hrou na tělo a posléze i na dětské hudební nástroje nejen z Orffova instrumentáře.

  Percepční (poslechové) činnosti zařazené do výuky HV pak nejsou pojaty formou pasivního poslechu, ale mají žáky vést k aktivnímu vnímání hudby vážné, lidové či věnované přímo dětem. Nedílnou součástí výuky HV jsou také hudebně naukové činnosti, které se nenáročnou formou vštěpují do dětské mysli a jsou vždy propojeny s nenáročnými aktivitami v pracovní učebnici. V hodinách HV na prvním stupni však nejsou prioritní a nesměřují k osvojení co největšího množství teoretických pojmů či dat. Jsou vybírány pouze s ohledem na jejich využití pro praktické hudební činnosti. Hudebně naukové poznatky můžeme rozdělit na ty, které se vztahují k tzv. hudební gramotnosti žáků a vycházejí ze zpěvních aktivit dítěte, a dále na ty, které vyplývají z percepčních poslechových činností a zahrnují porozumění jednotlivým hudebně vyjadřovacím prostředkům (melodie, tempo, dynamika, rytmus apod.) a základním znalostem z nauky o hudebních nástrojích, hudebních formách (variace, kánon, rondo, malá písňová forma apod.) a dějinách hudby (zajímavosti o vybraných hudebních skladatelích).

  Všechny zmíněné činnosti jsou ve výuce vhodně doplněny relaxačními aktivitami. Abychom dosáhli upevnění získaných dovedností, doporučujeme časté opakování písní i ostatních aktivit nejen v hodinách HV, ale i rámci mezipředmětových vztahů, o přestávkách, na zábavných akcích a v neposlední řadě i doma.

  Aby se Vám v hodinách lépe pracovalo, nabízíme hudební nahrávky jednotlivých rozezpívání i písní. Jsou vhodné zejména při opakování písní, abyste měli prostor se s žáky podílet na doprovodných rytmických, instrumentálních či pohybových činnostech. Součástí budou i nahrávky zvuků, poslechové skladby a písně v nezpívané verzi, abyste se případně mohli soutředit výhradně na zpěv a nemuseli zajišťovat hudební doprovod. 

  Níže naleznete tabulku - doporučenou strukturu vyučovací hodiny HV včetně metodických pokynů pro nácvik nové písně. Úvodní část metodické příručky je uzavřena seznamem doporučených písní, jejichž využití je čistě na Vás. 

  Někteří z Vás ve výuce HV možná využívají hudební pozdravení místo běžného slovního pozdravu na začátku i na konci hodiny. Pro ty z Vás, kteří by též chtěli zahajovat a končit hodinu HV zpěvem, nabízíme ukázku hudebních pozdravení a rozloučení. Jsou koncipována tak, že stejný pozdrav na zahájení i ukončení výuky bude opakován vždy po dobu jednoho pololetí, od druhého pololetí pak předkládáme jiné varianty. Hudební i textová složka pozdravů je doplněna metodickými návody.    

  Obsah učebnice

  • Úvod
  • Domov a škola
  • Dopravní prostředky
  • Podzim
  • Jídlo
  • Rodina a hudba
  • Svátky a tradice: Mikuláš, Vánoce
  • Zima
  • Lidské tělo
  • Povolání, řemesla
  • Zvířata v lese
  • Jaro
  • Čas - roční doby
  • Velikonoce - svátky
  • Hospodářská zvířata
  • Léto
  • Didaktické hry
  • Seznam nahrávek

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?