Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Hravá hudební výchova 2 - Metodická příručka

  Pro vyučující hudební výchovy 2.ročníku ZŠ.

  Naše cena s DPH:
  195 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  218 Kč
  Ušetříte:
  23 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Daniela Taylor, Božena Kufhaberová, Jiřina Jiřičková, Hana Havelková, David Turek, Jana Hlavová, Blanka Knopová, Jana Antoňů
  Nakladatel:
  Taktik
  Kód zboží:
  57766
  EAN:
  9788075632548
  Taktik

  Popis produktu

  Příručka obsahuje metodické pokyny k vedení výuky Hudební výchovy pro 2. ročník ZŠ od vydavatelství Taktik. Zahrnuje jasně stanovenou strukturu hodiny, což pomáhá v hodině nejen méně zkušeným vyučujícím.

  Zároveň může vyučující vybírat z mnoha námětů k činnostem. Pokyny v metodické příručce odkazují na příslušné úlohy v pracovní učebnici. S oběma publikacemi je možné kreativně pracovat. Obě publikace zajišťují mezipředmětové vztahy, na které je upozorněno formou piktogramů.

  Metodická příručka obsahuje:

  • úvodní části, ve které je podrobně vysvětleno, jak používat metodickou příručku a pracovní učebnici
  • 14 kapitol obsahujících pokyny k práci s jednotlivými tématy v pracovní učebnici
  • návody na různé didaktické hry
  • seznam nahrávek
  • náhledy stran z pracovní učebnice, v nichž je zaneseno řešení jednotlivých úloh
   Pokyny v metodické příručce odkazují na příslušné úlohy v pracovní učebnici.
   
  V rámci metodické příručky, ale i pracovní učebnice, nabízí autoři cíleně více aktivit a činností, než je možné v jedné vyučovací jednotce zvládnout. Je čistě na pedagogovi, které hudebně výchovné aktivity do dané hodiny zařadí. Učební postupy jsou záměrně vybrány a zpracovány na základě řady mnoha osvědčených metod a zdrojů. Nejsou tedy koncipovány pouze jako opora pro zpěv, i když právě vokální činnosti (hlasová výchova –zpěv a práce s písní) mají u dětí mladšího školního věku dominantní postavení.
   
  • Pokyny v metodické příručce jsou doprovázeny odkazy na příslušné úlohy v pracovní učebnici.
  • Součástí jsou QR kódy, díky kterým si vyučující může snadno pustit nahrávku z internetu
  • Vyučující může při přípravě hodin využívat strany na poznámky.

  Určeno pro:
  2. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  112

  O učebnici

  V metodické příručce klademe důraz  především na činnostní pojetí hodin hudební výchovy, kdy se žák/yně stává aktivním recipientem (příjemcem), ale hlavně interpretem (provozovatelem) hudby prostřednictvím zpěvu, hry na tělo či jednoduchých dětských hudebních nástrojů, percepce sluchových ukázek a poslechových skladeb nebo nonverbálního vyjadřování pomocí pohybu. Důležitou roli hraje i integrativní pojetí výuky a uplatnění tvořivého přístupu v hodinách HV.

  Žákům postupně předkládáme různě náročné hudební aktivity, ve kterých zaujímají odlišné role - jsou zpěváky, instrumentalisty, choreografy, skladateli, improvizátory apod., i když zatím jen v elementární formě. Dochází tak k poznávání sebe sama a svého místa v kolektivním tvoření. Je však důležité vycházet z momentálních schopností žáků, s nimiž pracujeme. Měli bychom vždy postupovat od hudebního zážitku k vědomostem, a ne naopak, tedy "celý hudebně výchovný proces musí vycházet z hudby a směřovat zpět k hudbě" (Linhart, 1981).

  V rámci metodické příručky, ale i pracovní učebnice, nabízíme cíleně více aktivit a činností, než je možné v jedné vyučovací jednotce zvládnout. Je čistě na pedagogovi, které hudebně výchovné aktivity do dané hodiny zařadí. Doporučujeme však dodržovat hudebně naukové učivo, které na sebe v jednotlivých tématech i hodinách navazuje. 

  Učební postupy v této metodické příručce jsou záměrně vybrány a zpracovány na základě řady mnoha osvědčených metod a zdrojů a nejsou tedy koncipovány pouze jako opora pro zpěv, i když právě vokální činnosti (hlasová výchova - zpěv a práce s písní) mají u dětí mladšího školního věku dominantní postavení. Učitel/ka se v hodinách HV bude citlivě věnovat péči o dětský hlas (metodicky promyšlené a systematické postupy pomohou již od počátku k vytváření správných návyků a dovedností), bude žáky vhodně motivovat ke spojení hudby a pohybu, který je přirozeným projevem dětí mladšího školího věku. K tomu, aby se žák/yně naučil/a pohybovat do rytmu, jsou určeny aktivity využívající deklamaci textů (především krátkých básní a dětských říkanek) spojené s rytmizací (vyjadřování základních rytmických prvků - metrum, těžká a lehká doba, ostinátní figura, rytmus, tempo) především hrou na tělo a posléze i na dětské hudební nástroje nejen z Orffova instrumentáře.    

  Percepčí (poslechové) činnosti zařazené do výuky HV pak nejsou pojaty formou pasivního poslechu, ale mají žáky vést k aktivnímu vnímání hudby vážné, lidové či věnované přímo dětem. Nedílnou součástí výuky HV jsou také hudebně naukové činnosti, které se nenáročnou formou vštěpují do dětské mysli a jsou vždy propojeny s nenáročnými aktivitami v pracovní učebnici. V hodinách HV na prvním stupni však nejsou prioritní a nesměřují k osvojení co největšího množství teoretických pojmů či dat. Jsou vybírány pouze s ohledem na jejich využití pro praktické hudební činnosti. Hudebně naukové poznatky můžeme rozdělit na ty, které se vztahují k tzv. hudební gramotnosti žáků, a vycházejí ze zpěvních aktivit dítěte, a dále na ty, které vyplývají z percepčních poslechových činností a zahrnují porozumění jednotlivým hudebně vyjadřovacím prostředkům (melodie, tempo, dynamika, rytmus apod.) a základním znalostem z nauky o hudebních nástrojích, hudebních formách (variace, kánon, rondo, malá písňová forma apod.) a dějinách hudby (zajímavosti o vybraných hudebních skladatelích). 

  Všechny zmíněné činnosti jsou ve výuce vhodně doplněny relaxačními aktivitami. Abychom dosáhli upevnění získaných dovedností, doporučujeme časté opakování písní i ostatních aktivit nejen v hodinách HV, ale i rámci mezipředmětových vztahů, o přestávkách, na zábavných akcích a v neposlední řadě i doma. 

  Aby se Vám v hodinách lépe pracovalo, nabízíme hudební nahrávky jednotlivých rozezpívání i písní. Jsou vhodné zejména při opakování, abyste měli prostor se s žáky podílet na doprovodných rytmických, instrumentálních či pohybových činnostech. Součástí budou i nahrávky zvuků, poslechové skladby a písně v nezpívané verzi, abyste se případně mohli soustředit výhradně na zpěv a nemuseli zajišťovat hudební doprovod.   

  Obsah učebnice

  • Úvod
  • Naše vlast
  • Podzim
  • Rodina - oslavy
  • Hudební nástroje
  • Mikuláš, Vánoce
  • Zima
  • Lidské tělo - nemoci
  • Povolání, řemesla
  • Jaro
  • Velikonoce
  • Příroda
  • Zvířata
  • Rok - čas, hodiny
  • Léto - odpočinek
  • Didaktické hry
  • Seznam nahrávek

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?