Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Hudební výchova 7.r. ZŠ

  3. upravené vydání

  Naše cena s DPH:
  182 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Alexandros Charalambidis, Zbyněk Císař, Jiří Pilka, Dalibor Matoška
  Nakladatel:
  SPN
  Kód zboží:
  57146
  EAN:
  9788072356119
  SPN

  Popis produktu

  Publikace patří do ucelené řady učebnic hudební výchovy pro druhý stupeň základní školy. Jejich cílem je podporovat u žáků kladný vztah k hudbě, zejména ke zpěvu a k aktivnímu naslouchání hudby, ale také k hudebně pohybovým aktivitám i ke hře na hudební nástroje.

  Prostřednictvím učebnic se žáci dozvědí něco i z hudební teorie, seznámí se zajímavostmi ze života hudebních skladatelů a s dalšími činnostmi spojenými s hudbou.

  Učebnice jsou zpracovány podle současných kurikulárních dokumentů a rozvíjejí kompetence žáků dané RVP ZV. Mají schvalovací doložku MŠMT.

  Učebnice doplňují samostatně prodejné kompaktní disky s poutavými hudebními nahrávkami hudby vážné i moderní.

  Určeno pro:
  7. ročník
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  143

  O učebnici

  Řádky pro učitele

  Abychom si mohli říci, jakému vzdělávacímu obsahu budeme v této učebnici věnovat pozornost, je vhodné nejprve si připomenout znění očekávaných výstupů hudební výchovy pro druhý stupeň. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání předepisuje očekávané výstupy, které jste si jako učitelé rozpracovali pro svůj vyučovací předmět do svého školního vzdělávacího programu. Znění těchto výstupů je následující:

  Očekávané výstupy

  Žák:

  • využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách
  • uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívá podle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlasu i vícehlasu, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého
  • reprodukuje na základě svých individuálních hudební schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace
  • realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů
  • rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu
  • orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku
  • zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami
  • vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění

  Naše učebnice pro 7. ročník základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií vybírá z učiva popsaného v rámcovém vzdělávacím programu určitá témata a prostřednictvím nich nabízí možnost utvářet či rozvíjet požadované výstupy. Jsou zde představeny některé hudební formy a druhy jako kánon a fuga, sonátová forma, symfonie a symfonická báseň, kantáta a oratorium.

  Dále je zde řeč o písni, či lépe řečeno o jejích podobách. Na písňovém materiálu se snažíme zamyslet se nad jejich funkcí, hudební charakteristikou apod. Propojení s multikulturní výchovou se přímo nabízí. Nezapomínáme ani na trochu hudební teorie - pracujeme s harmonickou mollovou stupnicí.

  Do učebnice je zařazena i zdánlivě "nehudební kapitola", věnovaná nešvarům v hudbě a kolem hudby. Jednoduše řečeno je o to, jak může být hudba snadno zneužitelná. Zde se nabízí propojení s výchovou ke zdraví nebo s výchovou k občanství.

  Samostatné kapitoly jsou v učebnici věnovány vhledu do taktování, hlasové hygieně (především v době mutace), vzniku a tvorbě skladeb, interpretačnímu umění a vývoji zvukové techniky. Vhodné je doplnit tyto kapitoly návštěvou koncertu, hudebních pořadů, popřípadě, pokud to bude možné, besedou se skutečným umělcem. Vše samozřejmě záleží na možnostech školy, nicméně nabídek různých hudebních pořadů je mnoho a při vhodném výběru je lze vhodně začlenit do výuky.

  V neposlední řadě jsou do učebnice vřazena tzv. zpěvácká intermezza. Přinášejí nejrůznější typy písní, které spojuje určité téma (např. písně o lásce). Tyto písně jsou určené především vokálním, ale také instrumentálním činnostem, tedy k aktivnímu zpívání a muzicírování. K některým písním je připojen rytmický doprovod, případně rytmická partitura, pomocí níž lze zahrát doprovod písně, případně další tvůrčí činnosti žáků.        

    Žáci se pomocí učebnice mohou naučit:

  • využívat své hudební schopnosti a dovednosti při společných i vlastních hudebních aktivitách
  • uplatňovat získané pěvecké dovednosti a návyky
  • zpívat intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlasu i vícehlasu
  • ocenit kvalitní zpěv svého spolužáka
  • reprodukovat různé hudební motivy, témata i části skladeb
  • vytvářet či volit jednoduché doprovody
  • provádět jednoduché hudební improvizace
  • realizovat písně a skladby různých stylů a žánrů
  • rozpoznávat některé z tanců různých stylových období, zvolit vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě
  • předvést jednoduchou pohybovou vazbu
  • orientovat se v proudu znějící hudby - poznávat hudebně výrazové prostředky
  • odhalit charakteristické významové prvky, pochopit jejich význam v hudbě
  • zařazovat slyšenou hudbu do stylového období a porovnávat ji z hlediska slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami
  • nacházet souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Obsah učebnice

  1. Než začneme zpívat   -  aneb o lidském hlase
  2. Putování za lidovou písní   -  aneb co nám píseň říká
  3. Lidová píseň  -  jako inspirace
  4. Harmonická moll  -  aneb "bez legrace..."
  5. Polyfonye   -  neboli vícehlas, kánon a fuga
  6. Koncert  -  když hraje sólista s doprovodem
  7. Hudba  -  a lidské nešvary
  8. O sonátě  -  a sonátové formě
  9. Zpěvácké intermezzo  -  o lásce
  10. My jsme hráli na cimbály  -  všechny myši tancovali - o tanci
  11. Symfonie  -  symfonická báseň
  12. Zpěvácké intermezzo  -  na cestě
  13. Duchovní a světská hudba  -  kantáta a oratorium
  14. Kucmoch, kucmoch, ten já ráda  -  opakování taktování
  15. Hudební přehrávače  -  a hudební nosiče
  16. Muzikál  -  teď jede
  17. O tvorbě skladatele  -  skladatelských technikách a tvůrčí vášni
  18. Interpret  -  a jeho místo v hudebním umění
  19. Zpěvácké intermezzo  -  na rozloučenou

  Abecední seznam písní

  Seznam poslechových skladeb

  Seznam internetových odkazů

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?