Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Hudební výchova 8.r. ZŠ

  Učebnice hudební výchovy. 3. upravené vydání

  Naše cena s DPH:
  179 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Alexandros Charalambidis, Lukáš Hurník, Zbyněk Císař, Jiří Pilka, Dalibor Matoška
  Nakladatel:
  SPN
  Kód zboží:
  57438
  EAN:
  9788072356126
  SPN

  Popis produktu

  Publikace patří do ucelené řady učebnic hudební výchovy pro druhý stupeň základní školy. Jejich cílem je podporovat u žáků kladný vztah k hudbě, zejména ke zpěvu a k aktivnímu naslouchání hudby, ale také k hudebně pohybovým aktivitám i ke hře na hudební nástroje.

  Prostřednictvím učebnic se žáci dozvědí něco i z hudební teorie, seznámí se zajímavostmi ze života hudebních skladatelů a s dalšími činnostmi spojenými s hudbou.

  Učebnice jsou zpracovány podle současných kurikulárních dokumentů a rozvíjejí kompetence žáků dané RVP ZV. Mají schvalovací doložku MŠMT.

  Učebnice doplňují samostatně prodejné kompaktní disky s poutavými hudebními nahrávkami hudby vážné i moderní.

  Určeno pro:
  8. ročník
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  152

  O učebnici

  Abychom si mohli říci, jakému vzdělávacímu obsahu budeme v této učebnici věnovat pozornost, je vhodné nejprve si připomenout znění očekávaných výstupů hudební výchovy pro druhý stupeň. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání předepisuje očekávané výstupy, které jste si jako učitelé rozpracovali pro svůj vyučovací předmět do svého školního vzdělávacího programu. Znění těchto výstupů je následující:

  Očekávané výstupy 

  Žák:

  • využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách
  • uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvnímprojevu v běžném životě; zpívá podle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlasu i vícehlasu, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého
  • reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace
  • realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů
  • rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu
  • orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku
  • zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami
  • vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění

  Učebnice pro 8. ročník základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií vybírá z učiva popsaného v rámcovém vzdělávacím programu určitá témata, prostřednictvím nichž nabízí možnost žákovi utvářet si či rozvíjet požadované výstupy. Záměrem autorů bylo vytvořit učebnici hudební výchovy pro 8. ročník tak, aby hudební, ale i kulturní problematiku žáci poznávali na pozadí dějin evropské a světové hudby.

  Nejde však o učebnici dějin hudby, nýbrž o učebnici, v níž žáci budou "putovat" světem hudby od počátku jejího vzniku po současnost a stejně jako lidstvo i oni se budou seznamovat s tím, jak hudba zněla, jak lidé hudbu "objevovali" a nakládali s ní v různých situacích.

  Prostřednictvím vhledů do jednotlivých uměleckých slohů se žáci seznamují s dominujícími hudebně výrazovými prostředky dané epochy a tam, kde je to vhodné a možné, "rekonstruují" podobu hudby dané epochy (jednoduché doprovody - pravěk - středověk, vícehlasý zpěv - renesance, pompéznost a okázalost barokní hudby - řadové a párové tance, spirituály, blues, jazz - hra na tělo, bluesová dvanáctka, skat apod.), případně k ní pronikají prostřednictvím dalších činností (poslech, referáty apod.).

  Do učebnice jsou zařazeny i kapitoly týkající se hudebního materiálu a práce s ním. Kapitolu 5 Stupnice, tónina chápeme jako opakovací a rozšiřující. Kapitola 9 Za tajemstvím kytarových značek přináší zase žákům vysvětlení funkce a významu kytarového značení tak, aby žáci mohli v jednoduchých doprovodech využít tyto značky buď jako plnohodnotné akordy (na kytaře, keyboardu apod.), nebo jako základní basové tóny při doprovodech písní.

  Většina kapitol obsahuje "Úkoly pro tebe", které obohacují kapitolu o interaktivní činnosti žáků, na jejich základě si žáci látku procvičí. Je zde uplatněn činnostní princip a v mnohých případech i mezipředmětové vztahy.

  Na konci každé kapitoly je uveden odstavec věnovaný stručnému shrnutí obsahu kapitoly "K zapamatování aneb jaké informace si odneseme ve školním batůžku".

  Jako u předešlých učebnic i zde platí, že každá kapitola sama o sobě představuje jednu lekci, ne tedy jednu vyučovací hodinu (!). Důsledné dodržování řazení kapitol také není závazné (kapitoly lze řadit tak, jak to bude vyhovovat vaší práci). Přesto je zde vnitřní logika tak, jak žák poznává vývoj hudby, respektive hudebně vyjadřovacích prostředků v rámci jednotlivých epoch. 

  Žáci se pomocí učebnice mohou naučit:

  • využívat své hudební schopnosti a dovednosti při společných i vlastních hudebních aktivitách
  • uplatňovat získané pěvecké dovednosti a návyky
  • zpívat intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlasu i vícehlasu
  • ocenit kvalitní zpěv svého spolužáka
  • reprodukovat různé hudební motivy, témata i části skladeb, vytvářet či volit jednoduché doprovody nebo provádět jednoduché hudební improvizace vzhledem k jednotlivým hudebním slohům
  • realizovat písně a skladby různých stylů a žánrů
  • rozpoznávat některé z tanců různých stylových období, zvolit vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě
  • předvést jednoduchou pohybovou vazbu
  • orientovat se v proudu znějící hudby - poznávat hudebně výrazové prostředky využívané v jednotlivých hudebních stylech
  • odhalit charakteristické významové prvky, pochopit jejich význam v hudbě s ohledem na slohový vývoj
  • zařazovat slyšenou hudbu do stylového období a porovnávat ji z hlediska slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami
  • nacházet souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění
  • vytvářet samostatné hudební projekty, vyjadřovat své preference s využitím znalostí odpovídající hudební terminologie 

  Obsah učebnice

  1. NEVÁŽNĚ O HUDBĚ ZÁBAVNÉ A VÁŽNÉ - hudba nonartificiální a artificiální
  2. LETEM HUDEBNÍMI DĚJINAMI - od pravěku po starověk
  3. DOBA PŘEDJAZZOVÁ - USA jako kolébka populární hudby
  4. JAZZ A USA - ....tak to byla Amerika
  5. STUPNICE, TÓNINA - stupnice a tóniny méně známé
  6. LETEM HUDEBNÍMI DĚJINAMI - hudba středověku
  7. USA SWINGUJE - .... aneb big bandy a saxofony
  8. LETEM HUDEBNÍMI DĚJINAMI - hudba renesance
  9. ZA TAJEMSTVÍM ZNAČEK - .... těch kytarových
  10. NEŽ SE ZRODIL ROCK AND ROLL - .... aneb v USA se zase něco děje
  11. ROCK AND ROLL A 50. LÉTA - ..... zpíval jen rock and roll, nic víc
  12. LETEM HUDEBNÍMI DĚJINAMI - hudba v baroku
  13. LÉTA 60. - ANGLIE JE TAKÉ VE HŘE - Beatles, Rolling Stones a ti druzí
  14. LETEM HUDEBNÍMI DĚJINAMI - hudba v klasicismu
  15. LETEM HUDEBNÍMI DĚJINAMI - hudba 19. století
  16. LETEM HUDEBNÍMI DĚJINAMI - ..... konec 19. století a století 20. / 1. část
  17. LÉTA 70. A 80. V MODERNÍ HUDBĚ - rock, disco, rap a ještě něco navíc
  18. LETEM HUDEBNÍMI DĚJINAMI - ..... konec 19. století a století 20. / 2. část
  19. TAK JSME TO ZVLÁDLI - ..... a před námi jsou prázdniny
  • Abecední seznam písní
  • Seznam poslechových skladeb
  • Seznam internetových odkazů

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?