Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Hudební výchova 9.r. ZŠ

  Učebnice hudební výchovy. 3. upravené vydání

  Naše cena s DPH:
  179 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Alexandros Charalambidis, Zbyněk Císař, Dalibor Matoška, Jiří Pilka
  Nakladatel:
  SPN
  Kód zboží:
  57440
  EAN:
  9788072356133
  SPN

  Popis produktu

  Publikace patří do ucelené řady učebnic hudební výchovy pro druhý stupeň základní školy. Jejich cílem je podporovat u žáků kladný vztah k hudbě, zejména ke zpěvu a k aktivnímu naslouchání hudby, ale také k hudebně pohybovým aktivitám i ke hře na hudební nástroje.

  Prostřednictvím učebnic se žáci dozvědí něco i z hudební teorie, seznámí se zajímavostmi ze života hudebních skladatelů a s dalšími činnostmi spojenými s hudbou.

  Učebnice jsou zpracovány podle současných kurikulárních dokumentů a rozvíjejí kompetence žáků dané RVP ZV. Mají schvalovací doložku MŠMT.

  Učebnice doplňují kompaktní disky s poutavými hudebními nahrávkami hudby vážné i moderní.

  Určeno pro:
  9. ročník
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  119

  O učebnici

  Řádky pro učitele

  Abychom si mohli říci, jakému vzdělávacímu obsahu budeme v této učebnici věnovat pozornost, je vhodné nejprve si připomenout znění očekávaných výstupů hudební výchovy pro druhý stupeň. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání předepisuje očekávané výstupy, které jste si jako učitelé rozpracovali pro svůj vyučovací předmět do svého školního vzdělávacího programu. Znění těchto výstupů je následující:

  Očekávané výstupy

  Žák:

  • využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách
  • uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluveném projevu v běžném životě; zpívá podle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlasu i vícehlasu, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého
  • reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace
  • realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů
  • rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu  
  • orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku
  • zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami
  • vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění

  Učebnico pro 9. ročník základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií vybírá z učiva popsaného v rámcovém vzdělávacím programu určitá témata, prostřednictvím nichž nabízí žákovi možnost utvářet si či rozvíjet požadované výstupy. Záměrem autorů bylo vytvořit učebnici hudební výchovy pro 9. ročník tak, aby hudební i kulturní problematiku žáci poznávali na pozadí dějin české hudby s přesahy do hudby evropské i světové.

  Stejně jako tomu bylo u učebnice pro 8. ročník, i u této učebnice se nejedná o učebnici dějin hudby, nýbrž o učebnici, v níž žáci budou poznávat vývoj české hudby od prvních hudebních památek po aktuální současnost a stejně jako lidstvo, i oni se budou seznamovat s tím, jak hudba zněla, jak hudbu lidé "objevovali" a nakládali s ní v různých situacích.

  Prostřednictvím vhledů do jednotlivých uměleckých slohů se žáci seznamují s dominujícími hudebně výrazovými prostředky dané epochy a tam kde je to vhodné a možné, "rekonstruují" podobu hudby dané epochy (jednoduché doprovody - první památky na českou hudbu od počátku do středověku, vícehlasý zpěv - renesance, pompéznost a okázalost barokní hudby, spirituály, blues, jazz - hra na tělo, bluesová dvanáctka, skat apod.), případně k ní pronikají prostřednictvím dalších činností (poslech, referáty apod.).

  Do  učebnice jsou zařazeny i kapitoly týkající se hudebního materiálu a práce s ním. Kapitoly věnované rytmu či harmonii - harmonizaci - chápeme jako opakovací a rozšiřující.

  Většina kapitol obsahuje Úkoly pro tebe, které obohacují kapitolu o interaktivní činnosti žáků, na jejichž základě si žáci látku procvičí. Je zde uplatněn činnostní princip a v mnohých případech i mezipředmětové vztahy.

  Na konci každé kapitoly je uveden odstavec věnovaný stručnému shrnutí obsahu kapitoly nazvaný K zapamatování aneb jaké informace si odneseme ve školním batůžku.

  Jako u předešlých učebnic i zde platí, že každá kapitola sama o sobě představuje jednu tematickou lekci, ne tedy jednu vyučovací hodinu (!). Důsledné dodržování řazení kapitol také není závazné (kapitoly lze řadit tak, jak to bude vyhovovat vaší práci).

  Žáci se pomocí učebnice mohou naučit:

  • využívat své hudební schopnosti a dovednosti při společných i vlastních hudebních aktivitách
  • uplatňovat získané pěvecké dovednosti a návyky
  • zpívat intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlasu i vícehlasu
  • ocenit kvalitní zpěv svého spolužáka
  • reprodukovat různé hudební motivy, témata i části skladeb, vytvářet či volit jednoduché doprovody nebo provádět jednoduché hudební improvizace vzhledem k jednotlivým hudebním slohům
  • realizovat písně a skladby různých stylů a žánrů
  • rozpoznávat některé z tanců různých stylových období, zvolit vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě
  • předvést jednoduchou pohybovou vazbu
  • orientovat se v proudu znějící hudby - poznávat hudebně výrazové prostředky využívané v jednotlivých hudebních stylech
  • odhalit charakteristické významové prvky, pochopit jejich význam v hudbě s ohledem na slohový vývoj
  • zařazovat slyšenou hudbu do stylového období a porovnávat ji z hlediska slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami
  • nacházet souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění
  • vytvářet samostatné hudební projekty, vyjadřovat své preference s využitím znalostí odpovídající hudební terminologie.   

    

  Obsah učebnice

  1. LETEM HUDEBNÍMI DĚJINAMI -  počátky hudby v Čechách
  2. ČESKÁ MODERNÍ POPULÁRNÍ HUDBA  -  .....co ani Smetana netušil
  3. UDRŽUJTE TEMPO! -  ....a k rytmu pěkně s taktem
  4. LETEM HUDEBNÍMI DĚJINAMI   -  hudební renesance v Čechách
  5. LEŽKOVY VOČI! -  jazz a swing v české hudbě
  6. LETEM HUDEBNÍMI DĚJINAMI   -  české hudební baroko
  7. TÁBORÁKU PLÁPOLEJ.... -  trampská píseň
  8. NĚCO O HARMONII  -  harmonizace aneb skládáme akordy
  9. LETEM HUDEBNÍMI DĚJINAMI  -  český hudební klasicismus
  10. SEMAFOR   -  50. léta a divadla malých forem
  11. LETEM HUDEBNÍMI DĚJINAMI  -  19. století v české hudbě
  12. BIG BEAT A 60. LÉTA   -  ....může za to elektrická kytara?
  13. LETEM HUDEBNÍMI DĚJINAMI  -  20. století v české artificiální hudbě
  14. KAM JSME DOŠLI, KDO TO VÍ?  -  70. a 80. léta v české moderní hudbě
  15. HUDBA JE JEN JEDNA   -  ....od 90. let po současnost

  Abecední seznam písní

  Seznam poslechových skladeb

  Seznam internetových odkazů

   

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?