Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Hudební výchova pro 1.stupeň ZŠ - Metodický průvodce

  RVP, Školní vzdělávací program

  Naše cena s DPH:
  208 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Lišková Marie
  Nakladatel:
  SPN
  Kód zboží:
  30092
  EAN / ISBN:
  9788072353453
  SPN

  Popis produktu

  • Tento metodický průvodce je určen učitelům, kteří pracují s řadou učebnic Hudební výchova pro 1. - 5. ročník ZŠ (M. Lišková, SPN - pedagogické nakladatelství, a.s.).
  • Jeho cílem je napomoci při rozpracovávání principů RVP v praktické výuce a při koncipování obsahu a výstupů z výuky v rámci vytváření konkrétních školních vzdělávacích programů.
  • Metodický průvodce úzce navazuje na metodické příručky k učebnicím pro jednotlivé ročníky a přináší učiteli návod či doporučení na zkvalitnění a modernizaci hudební výchovy.
  • Obdobná publikace je k dispozici i pro výuku na 2. stupni ZŠ (A. Charalambidis).


  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  103

  O učebnici

  Rámcový vzdělávací program, základní dokument současného vzdělávacího systému, se stal fenoménem pohledu na práci učitele a žáka 21. století. Vzhledem k tomu, že hudební výchova je jedním z předmětů, kde lze plně uplatnit kreativitu žáka  ve vyučovacím procesu, rozhodli jsme se doplnit řadu učebnic hudební výchovy a metodických příruček k nim publikací, která by mapovala další možnosti přístupu k hudební výchově, napomáhala tvorbě učebních osnov tohoto vyučovacího procesu a usnadňovala jeho začlenění do konkrétního školního vzdělávacího programu. 

  Rámcový vzdělávací program umožňuje přistupovat k výuce v co nejširších souvislostech. Hudební výchova proto není jen hudebním poznáváním, získáváním dovedností a schopností v této oblasti, ale slouží i k rozvoji osobnosti žáka jako celku. Kromě očekávaných výstupů, k nimž práce v hudební výchově směřuje a které vymezuje RVP, se hudební aktivity stávají prostředkem k dosažení obecnějších cílů, tzv. klíčových kompetencí (kompetencí k učení, kompetencí k řešení problémů, kompetencí komunikativních, kompetencí sociálních a personálních, kompetencí občanských a kompetencí pracovních). Klíčové kompetence jsou společné všem vzdělávacím oblastem a oborům (vyučovacím předmětům). 

  V hudební výchově lze k dosažení klíčových kompetencí dospět prostřednictvím naprosté většiny činností, které jsou obsaženy v ucelené učebnicové řadě pro 1.-5. ročník ZŠ. Umožňuje to především pestrá vzdělávací nabídka, která plně odpovídá obsahu učiva daného RVP ZV. Výhodou hudebních aktivit je především činnostní charakter a možnost kreativního přístupu žáků k rozličné problematice. To vše vede k tzv. prožitkovému umění. Významnou roli dále hrají mnohé přesahy do jiných vzdělávacích oblastí a vazby k nim, které jsou naznačeny v úvodních textech ke každému setkání.

  Z výše uvedeného vyplývá i možnost uplatnit hudební výchovu v projektovém vyučování. Kreativní učitel 1. stupně ZŠ má nebývalý prostor k výuce prostřednictvím tematických celků, vytvářením myšlenkových map atd. Hudební výchova se tak může stát vyučovacím předmětem zcela rovnocenným ostatním aktivitám celého pedagogického procesu.   

  Obsah učebnice

  I  ČÁST OBECNÁ

  OD RVP PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ K RVP PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

  RVP ZV - SOUČASNÉ TRENDY

  KLÍČOVÉ KOMPETENCE A JEJICH VZTAH K HUDEBNÍ VÝCHOVĚ

  • Kompetence k učení
  • Kompetence k řešení problémů
  • Kompetence komunikativní
  • Kompetence sociální a personální
  • Kompetence občanské
  • Kompetence pracovní

  VZDĚLÁVACÍ OBSAH OBORU HUDEBNÍ VÝCHOVA V RVP  ZV

  • Očekávané výstupy
  • Učební osnovy hudební výchovy
  • Charakteristika vyučovacího předmětu (obsahové, časové a organizační vymezení; vzdělávací strategie)
  • Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

  II   ČÁST PRAKTICKÁ

  (Klíčové kompetence, vztahy a vazby, průřezová témata. Náměty k jednotlivým setkáním v učebnicích hudební výchovy)

  • 1. ROČNÍK
  • 2. ROČNÍK
  • 3. ROČNÍK
  • 4. ROČNÍK
  • 5. ROČNÍK

  PŘÍLOHA 1 - Možný postup při zpracovávání příprav na vyučovací hodiny - 2. ročník

  PŘÍLOHA 2 - Možné zpracování vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu hudební výchova - 1. ročník

   

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?