DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Český jazyk 9.r. ZŠ (nová řada dle RVP)

Autor:E. Hošnová a kol
Nakladatel:SPN
Kód:52203
ISBN:9788072354818
EAN:9788072354818
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:139 Kč
Množství:
+-
ks
  • Tato učebnice je závěrečnou částí ucelené řady učebnic pro výuku českého jazyka na druhém stupni ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií.
  • Svým pojetím a strukturou vychází z tradice české školy, plně však splňuje požadavky rámcových vzdělávácích programů základního vzdělávání.
  • Učebnice má schvalovací doložku MŠMT.

Recenze učebnice

učebnice českého jazyka pro 9. ročník plynule navazuje na učebnice českého jazyka pro 6. 7. a 8. ročník. Při jejím zpracování jsme sledovali obdobné cíle jako v nižších ročnících; chceme vás nejen seznámit se základy české mluvnice a nauky o slově a o stylu, prohloubit vaše pravopisné znalosti, ale především usilujeme o to, abyste si uvědomili, že v různých textech, ať už psaných, nebo mluvených, je důležité vhodně užívat různé jazykové prostředky.
Dobrá znalost našeho jazykového systému je sice chvályhodná, ale neméně významné pro náš osobní život je rovněž to, abychom si uvědomovali, k jakým účelům jazykové prostředky užíváme, jestli umíme naše myšlenky vhodně formulovat, jestli nám naši partneři rozumějí, zda je dokážeme o našich záměrech přesvědčit, získat si je, nebo naopak – což bývá obzvláště obtížné – jestli umíme vhodně vyjádřit svůj nesouhlas s jejich chováním, aniž bychom se jich dotkli nebo je urazili, a přesvědčit je, že právě náš postoj je správný.
Dovednost vyjadřovat se srozumitelně, přesně, přiměřeně okolnostem, za kterých komunikace probíhá, je spjata s nejrůznějšími jazykovědnými oblastmi; týká se nejen znalostí pravopisných, ale také vhodné volby slov, umění formulovat přehledně větné konstrukce i nejrůznějších textových vzorců; jak co nejlépe napsat žádost, inzerát nebo odpověď na něj, připravit si výklad, co uvádět v charakteristice, jak se naučit vyhledávat podstatné informace, jak poznat, když chce někdo námi neoprávněně manipulovat, a jak se tomu bránit apod.
Cestu k tomu vám chceme naznačit nejen prostřednictvím poučení, ale i formou nejrůznějších cvičení. Ta,  která jsou označena sovičkou, nejsou ke klasifikaci určena; chtějí vás pouze upozornit na některé zajímavosti nebo vás vést k samostatnému uvažování o jednotlivých jazykových jevech.
Na závěr kapitol je připojeno několik úkolů, jejichž cílem je ověřit, zda jste probíranému učivu  porozuměli a zda dokážete nabyté vědomosti užít (např. při výuce cizího jazyka). To vám naznačí i připojené bodové ohodnocení.
Učebnici doplňuje pracovní sešit. Přináší nejen řadu praktických úkolů, ale ověřuje i vaše znalosti teoretické ( např. do jaké  míry jste porozuměli poučení  o jednotlivých jazykových jevech).

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Český jazyk 8. r. ZŠ (nová řada dle RVP)

Český jazyk 8. r. ZŠ (nová řada dle RVP)
Hošnová Eva a kol.
SPN
139 Kč
skladem

Český jazyk 7.r. ZŠ (nová řada dle RVP)

Český jazyk 7.r. ZŠ (nová řada dle RVP)
Hošnová Eva a kol.
SPN
139 Kč
skladem

Chemie 8.r. - učebnice (úvod do obecné a anorganické chemie)

Chemie 8.r. - učebnice (úvod do obecné a anorganické chemie)
Mach J., Plucková I., Šibor J.
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
139 Kč
skladem

Matematika - Prima: Úvodní opakování

Matematika - Prima: Úvodní opakování
Herman, Chrápavá
PROMETHEUS
109 Kč
skladem

Chemie 9.r. - učebnice

-5%
Chemie 9.r. - učebnice
Šibor J., Plucková I., Mach J.
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
123 Kč
skladem