Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Český jazyk a komunikace pro SŠ 1.díl - Pracovní sešit

  Naše cena s DPH:
  181 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  201 Kč
  Ušetříte:
  20 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  P. Adámková, O. Čelišová, J. Čupová, K. Rysová, P. Řezáč, ...
  Nakladatel:
  DIDAKTIS
  Kód zboží:
  52259
  EAN / ISBN:
  9788073581671
  DIDAKTIS

  Popis produktu

  • Pracovní sešit prověřuje znalosti a rozvíjí dovednosti v návaznosti na učebnici. Významně také napomáhá rozvoji klíčových kompetencí studentů.
  • Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu učebnice. Má tedy dvě části: základní a výcvikovou. Základní část obsahuje cvičení z oblasti jazyka, slohu a komunikace, výcviková část pak úkoly, které jsou součástí prakticky zaměřených komunikačních výcviků (bližší informace k nim, včetně podrobných instrukcí, jsou uvedeny v Průvodci pro učitele).
  • Na konci každého tematického celku je zařazeno také opakování ve formě didaktického testu, který má studenty připravit na tuto formu práce vyžadovanou u nové podoby maturitní zkoušky.
   Kapitoly mají pevně danou strukturu, takže už podle čísla cvičení poznáte, na jaký typ činnosti je zaměřen. Každá kapitola (jazyková, slohová, komunikační) má totiž pevně daný počet cvičení, přičemž každé z nich má jasně dané zaměření (např. analýza, aplikace, práce s formou textu, práce s obsahem textu, práce s informacemi atd.).
  • Úkoly v pracovním sešitě vedou k rozvoji komunikačních dovedností, jazykového citu, čtenářské gramotnosti, schopnosti práce s informacemi, tvůrčí činnosti, praktické komunikace.
  • Cvičení často vycházejí z ukázek ve formě psaného textu, zvukové nahrávky či obrazového materiálu.
   V pracovním sešitě jsou obsaženy cvičení pro individuální práci, práci ve dvojicích i ve skupinách.
  • Naprostou většinu cvičení lze vypracovat přímo do sešitu (výjimku tvoří pouze úkoly diskusního typu a úkoly vyžadující vytvoření delšího textu).

  Učebnici k tomuto pracovnímu sešitu najdete zde.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  63

  O učebnici

  Pracovní sešit je součástí prvního dílu učebnicové sady Český jazyk a komunikace pro střední školy. Tvoří kompaktní celek s učebnicí, neboť získané poznatky obohacuje o důležitou možnost ověřit si jejich pochopení, aplikovat je v praxi, rozvíjet komunikační dovednosti i cit pro jazyk, stejně jako posilovat čtenářskou gramotnost či schopnost práce s informacemi. Aby to bylo možné, klademe zde důraz na zkoumání konkrétních jazykových či nejazykových sdělení, na jejich kreativní úpravu a přemýšlení o jejich důsledcích, na úvahu o významu a formě textů, na hledání a zpracování informací - a především na komunikaci. To vše vás čeká v pestré škále cvičení, v nichž budete pracovat s texty mluvenými i psanými, běžnými i odbornými, s obrazovým materiálem, s externími zdroji informací i s vlastní fantazií, sami i ve skupině, analyticky i tvořivě.

  Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu učebnice - i zde tedy najdete odpovídající tematické celky a kapitoly. Kapitoly přitom mají pevně danou strukturu, takže už podle čísla cvičení vždy poznáte, k jaké dovednosti cvičení primárně směřuje (více o typech cvičení se dozvíte na stranách 4 a 5). Za každým tematickým celkem je navíc zařazeno opakování, v němž jsou shrnuty a procvičeny jak teoretické poznatky, tak praktické dovednosti plynoucí ze studia příslušného celku. Opakovámí má na rozdíl od běžných kapitol výhradně formu testových otázek s jednou správnou odpovědí, takže vás připraví na typ práce potřebný pro úspěšné zvládnutí didaktického testu, který je součástí připravované nové formy maturitní zkoušky stanovené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

  Stejně jako učebnice je také pracovní sešit vytvořen s ohledem na požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro odborné vzdělávání i Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia a významným způsobem přispívá k rozvoji klíčových kompetencí studentů, zejména pak jejich kompetencí komunikačních a kompetencí k řešení problémů.     

  Obsah učebnice

  Struktura pracovního sešitu

  Základní část (Komunikace, jazyk, sloh)

  • Úvod do mezilidské komunikace - Kdo s kým, jak a proč
  • Úvod do jazyka - Bez čeho nic nepovíš
  • Účastníci komunikace - Nezapomínej, s kým mluvíš
  • Postavení češtiny mezi ostatními jazyky - Jak se mluví ve světě
  • Charakteristika současné češtiny - Jak můj jazyk vypadá
  • Národní jazyk a jeho útvary - Kolik češtin znáš
  • Záměr a strategie - Jak dosáhnout svého
  • Útvary národního jazyka podle spisovnosti - Co mohu a co můžu říct
  • Kontext - Vytržené z kontextu
  • Útvary národního jazyka podle zeměpisného členění - Kde se sotva domluvím
  • Kódování a kód - Šifra, které rozumíš
  • Útvary národního jazyka podle sociálního členění - Kdy je nám čeština cizí
  • Jazyková kultura - Nemluvit jak hotentot
  • Jazykověda - Jak se pitvá jazyk
  • Komunikační kanál a komunikační prostředek - Co se ztrácí v kanálu
  • Zdroje informací o češtině - Kdo hledá, najde
  • Obecné poučení o jazyce - Opakování - Tohle už vím o jazyce
  • Zvukové prostředky jazyka - Co slyšíš, když mluvím
  • Technika mluveného slova - Jak se rodí hlas
  • Systém hlásek v češtině - Když hlasivky kmitají
  • Změny hlásek v proudu řeči - Když se potká Ž a K
  • Dekódování - Copak tím chtěl básník říct
  • Zvuková stránka souvislé řeči - Jak je někdy víc než co
  • Efekt a zpětná vazba - Je efekt vždy efektní?
  • Ortoepické normy - Mluvit jako kniha
  • Hláskování - Opakování - Tohle už vím o hláskách
  • Sdělení - Není text jako text
  • Slohový postup informační - Obratem mě informujte
  • Slohový postup vyprávěcí - Kdo je dobrý vypravěč
  • Slohový postup popisný - Přesně podle popisu
  • Slohový postup výkladový - To mi musíš vyložit
  • Slohový postup úvahový - Co stojí za úvahu
  • Slohové postupy - Opakování - Tohle už vím o slohu
  • Mezilidská komunikace - Opakování - Tohle už vím o komunikaci

  Výcviková část (Komunikační dovednosti)

  1. Základy mezilidské komunikace - Jak spolu mluvíme
  2. Neverbální komunikace - Co si sdělujeme beze slov
  3. Zpětná vazba - Proč si někdy nerozumíme
  4. Motivace ke spolupráci - Jak podpořit spolupráci
  5. Empatická reakce - Jak pracovat s pocity druhých
  6. Sdělování kritiky - Jak vyjádřit nespokojenost
  7. Předpoklady pro zvládání konfliktů - Jak se nehádat

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Český jazyk a komunikace pro SŠ 1.díl - Pracovní sešit souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace

  Nastavte souhlasy, souhlasím s:

  Potvrdit výběr
  Souhlasím a zavřít.
  Nastavení

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?