Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Český jazyk a komunikace pro SŠ 1.díl - Učebnice

  • nejprodávanější
  Naše cena s DPH:
  208 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  252 Kč
  Ušetříte:
  44 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  P. Adámková, O. Čelišová, J. Čupová, K.Rysová a kol.
  Nakladatel:
  DIDAKTIS
  Kód zboží:
  52260
  EAN / ISBN:
  9788073581664
  DIDAKTIS

  Popis produktu

  • Jedná se o první díl čtyřdílné řady učebních materiálů zpracovaných primárně v souladu s RVP pro střední odborné vzdělávání, ale i v souladu s RVP pro gymnázia a určených jak pro vzdělávací obor Vzdělávání a komunikace v českém jazyce, tak i pro obor Český jazyk a literatura. Učebnici lze tedy využít na středních odborných školách i na gymnáziích.
  • Učebnice má dvě části: základní a výcvikovou. Základní část obsahuje kapitoly jazykové, slohové a komunikační, výcviková část pak teoretické podklady pro prakticky zaměřené komunikační výcviky (bližší informace k nim, včetně podrobných instrukcí, jsou uvedeny v Průvodci pro učitele).
  • K motivaci studentů slouží vtipné dialogické ukázky ve formě psaného textu či zvukového záznamu na CD. Jedná se o příběhy průvodních postav, studentů Adama a Evy, které poukazují na důležitost a potřebu zohlednění jednotlivých složek komunikační situace a současně obsahují probírané jazykové jevy. Jsou tak východiskem k výkladu komunikace i jazyka, a dokládají tak smysluplnost pojetí jazyka jako nástroje komunikace.
  • V jazykových kapitolách základní části se učebnice zabývá obecným poučením o jazyce (jazyk, typologie jazyků, charakteristika současné češtiny, národní jazyk a jeho útvary, jazyková kultura, jazykověda) a hláskoslovím (zvukové prostředky souvislé řeči, technika mluveného slova, systém hlásek v češtině, změny hlásek v proudu řeči, zvukové prostředky souvislé řeči, ortoepické normy).
   Ve slohových kapitolách základní části se učebnice zaměřuje na slohové postupy, a to vždy z hlediska komunikačního (kdo, kdy, jak, proč a s jakým efektem daný postup zpravidla používá) a z hlediska jazykového (jaká je zpravidla struktura a výrazové prostředky v komunikátech tvořených daných slohovým postupem).
  • V komunikačních kapitolách základní části jsou studenti obeznámeni s jednoduchým komunikačním modelem a s jeho jednotlivými složkami, tedy faktory, které ovlivňují komunikační situaci, vytvořený komunikát i jeho výsledný efekt.
  • Součástí kapitol jsou i otázky a úkoly k diskusi a ústnímu vypracování. Rozsáhlý soubor úkolů analytických, aplikačních, tvořivých a rozvíjejících určených i k písemnému vypracování pak najdete v pracovním sešitě).
  • Pro případ vyšší hodinové dotace je zařazeno i sedm praktických témat označených jako výcvik komunikačních dovedností. Učebnice samotná obsahuje teorii k užitečným tématům, jako je neverbální komunikace, zpětná vazba, motivace ke spolupráci, empatická reakce, sdělování kritiky či předpoklady pro zvládání konfliktů. Témata je však vhodná neprobírat jen s pomocí učebnice, ale s využitím Průvodce pro učitele, v němž je uveden podrobný návod, jak tyto texty využít v rámci výcviku, tj. jak je aplikovat na hry, diskuse, modelové situace apod.
  • Součástí učebnice je i slovníček cizojazyčných výrazů či výrazů z nespisovných útvarů národního jazyka použitých v úvodních ukázkách, a praktický věcný rejstřík.

  Pracovní sešit k této učebnici najdete: zde

   

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  64

  O učebnici

  ... z úvodu učebnice uvádíme. Dovolte, abychom vám představili učebnici, která vás bude spolu s pracovním sešitem, nahrávkou na CD a průvodcem pro učitele (vše samostatně prodejné) provázet předmětem, kterému zřejmě říkáte český jazyk. Jak jste simožná všimli, pro nás není český jazyk jen jazykem. Vnímáme ho především jako nástroj komunikace a tu zase jako důležitou součást mezilidských vztahů. V učebních materiálech, které vám předkládáme, se proto neustále snažíme poukazovat na to, jak úzce spolu jazyk, komunikace a teké sloh souvisejí, a představit vám tak češtinu v novém světle jako součást vyššího celku. Kladem tedy důraz na zasazení učiva do širších souvislostí, na jeho soustavnou aplikaci v praxi, na rozvoj komunikačních kompetencí i koncepcí k řešení problémů, čtenářské gramotnosti a schopnosti zacházet s informacemi...

  Obsah učebnice

  Představení učebnicové sady

  Struktura učebnice a pracovního sešitu

  Základní část (Komunikace, jazyk, sloh)

  • Úvod do mezilidské komunikace * Kdo s kým, jak a proč
  • Úvod do jazyka * Bez čeho nic nepovíš
  • Účastníci komunikace * Nezapomínej, s kým mluvíš
  • Postavení češtiny mezi ostatními jazyky * Jak se mluví ve světě
  • Charakteristika současné češtiny * Jak můj jazyk vypadá
  • Národní jazyk a jeho útvary * Kolik češtin znáš
  • Záměr a strategie * Jak dosáhnout svého
  • Útvary národního jazyka podle spisovnosti * Co mohu a co můžu říct
  • Kontext * Vytržené z kontextu
  • Útvary národního jazyka podle zeměpisného členění * Kde se sotva domluvím
  • Kódování a kód * Šifra, které rozumíš
  • Útvary národního jazyka podle sociálního členění * Kdy je nám čeština cizí
  • Jazyková kultura * Nemluvit jak hotentot
  • Jazykověda * Jak se pitvá jazyk
  • Komunikační kanál a komunikační prostředek * Co se ztrácí v kanálu
  • Zdroje informací o češtině * Kdo hledá, najde
  • Zvukové prostředky jazyka * Co slyšíš, když mluvím
  • Technika mluveného slova * Jak se rodí hlas
  • Systém hlásek v češtině * Když hlasivky kmitají
  • Změny hlásek v proudu řeči * Když se potká Ž a K
  • Dekódování * Copak tím chtěl básník říct
  • Zvuková stránka souvislé řeči * Jak je někdy víc než co
  • Efekt a zpětná vazba * Je efekt vždy efektní?
  • Ortoepické normy * Mluvit jako kniha
  • Sdělení * Není text jako text
  • Slohový postup informační * Obratem mě informujte
  • Slohový postup vyprávěcí * Kdo je dobrý vypravěč
  • Slohový postup popisný * Přesně podle popisu
  • Slohový postup výkladový * To mi musíš vyložit
  • Slohový postup úvahový * Co stojí za úvahu

  Výcviková část (Komunikační dovednosti)

  1. Základy mezilidské komunikace * Jak spolu mluvíme
  2. Neverbální komunikace * Co si sdělujeme beze slov
  3. Zpětná vazba * Proč si někdy nerozumíme
  4. Motivace ke spolupráci * Jak podpořit spolupráci
  5. Empatická reakce * Jak pracovat s pocity druhých
  6. Sdělování kritiky * Jak vyjádřit nespokojenost
  7. Předpoklady pro zvládání konfliktů * Jak se nehádat

  Slovníček

  Rejstřík

   

   

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Český jazyk a komunikace pro SŠ 1.díl - Učebnice souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace

  Nastavte souhlasy, souhlasím s:

  Potvrdit výběr
  Souhlasím a zavřít.
  Nastavení

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?