Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -14%

  • Biologie rostlin pro gymnázia

  Biologie rostlin pro gymnázia

  Biologie rostlin pro 1.ročník gymnázií.

  • akce
  • sleva
  Naše cena s DPH:
  236 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  274 Kč
  Ušetříte:
  38 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Lubomír Kincl, Miloslav Kincl, Jana Jakrlová
  Nakladatel:
  FORTUNA
  Kód zboží:
  16719
  EAN / ISBN:
  9788071689478
  FORTUNA

  Popis produktu

  • Ucelenou řadu učebnic biologie tvoří soubor samostatně prodejných šesti publikací nazvaných podle tematických okruhů učiva daného platnými osnovami pro gymnázia.
  • Učebnice mají schvalovací doložky MŠMT ČR.
  • Text je rozdělen do kapitol: Stavba rostlinné buňky, Stavba a funkce rostlinných orgánů, Systém a evoluce rostlin, Systém a evoluce hub. Nechybí ani problematika geneticky modifikovaných rostlin.
  • Názornost zvyšují obrázky, grafy a tabulky.
  • Čtvrté přepracované vydání

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  303

  O učebnici

  Předkládaná učebnice představuje nově přepracovaný a doplněný text, který navazuje na učební text V. Kubišty (Kubišta 2000). Snahou autorského kolektivu bylo sestavit moderní středoškolskou učebnici, která by poskytovala vyvážený výběr poznatků a umožňovala v příčinných souvislostech pochopit základní jevy a procesy ze života rostlin a hub. Důraz byl přitom položen na jednotu mezi strukturou a funkcí rostlinného organismu (i jeho jednotlivých částí), včetně vztahu mezi rostlinou a jejím prostředím. Zvýšená pozornost byla rovněž věnována zachycení nejdůležitějších evolučních změn a trendů v rostlinné říši, stejně jako i vztahům mezi rostlinami a hlavními skupinami prokaryotických a eukaryotických organismů.
  Výběrem učiva (v co nejužší návaznosti na předcházející znalosti a zkušenosti žáků) nebyl sledován jen teoretický a praktický význam jednotlivých poznatků; jedním z cílů bylo i výchovné působení textu na žáky a formování jejich hlubšího zájmu o svět živých organismů i o přírodu jako celek. Ukazuje se, že výchova k lásce a úctě k přírodě a jejím hodnotám zůstává trvalou prioritou v rámci působení učitele na žáka, který by se měl stát vnímavým pozorovatelem i obdivovatelem krás přírody.
  Autoři této učebnice se snažili vyvarovat nadměrné vědeckosti a nepřiměřené náročnosti textu, museli však zohlednit i rychlý vývoj biologických oborů a doplnit některé kapitoly o nové poznatky. Proti předchozímu vydání doznaly výrazného přepracování zejména kapitoly 9 a 10 (Systém a evoluce rostlin; Systém a evoluce hub), kdy bylo více přihlédnuto k odborným hlediskům a současným představám o evoluci organismů. Místy byl text upřesněn a doplněn jak poznatky využitelnými v praktickém životě, tak i vybranými zajímavostmi ze světa rostlin, které se vztahují k probíraným tématům a zvyšují přitažlivost učiva pro studenty; nově jsou zmíněny též některé aktuální otázky, jako např. problematika geneticky modifikovaných rostlin.
  Od základního textu je petitem odlišen text rozšiřující, určený zejména pro žáky s hlubším zájmem o botaniku. V zájmu zvýšení názornosti je text doplněn četnými příklady a obrázky; zařazené obrázky, grafy a tabulky však zachycují hlavně jevy obecnější povahy a skupinové znaky.
  Vzhledem k omezenému rozsahu bylo nezbytné výběr zástupců jednotlivých skupin organismů silně omezit. V žádném případě proto nemůže tato učebnice nahradit používání určovacích klíčů či barevných obrazových atlasů rostlin a hub, ani přímé pozorování organismů v jejich přirozeném prostředí.
  Opakování a procvičování učiva (i jeho lepší pochopení) usnadňují kontrolní otázky a úkoly, jejichž počet byl proti předchozím vydáním výrazně rozšířen (na celkově 320). Mnohé otázky či úkoly jsou navíc formulovány problémově a nutí studenty nejen znát fakta, ale především s nimi aktivně pracovat (včetně sběru dat v terénu), promýšlet jejich vzájemné souvislosti, učí je samostatně formulovat závěry; dávají tak studentům dostatečný prostor k získávání přímých, aktivních zkušeností, které výrazně zvyšují efektivitu výuky. Náročně pojaté kontrolní otázky a úkoly si rovněž kladou za cíl přispět ke zlepšení výchovy talentovaných studentů, včetně zkvalitnění jejich přípravy ke studiu na vysokých školách biologického zaměření. Některé náměty mohou být využity i v různých zájmových kroužcích.
  Učebnice odpovídá výběrem a uspořádáním poznatků výchovnému standardu pro gymnázia (tematické okruhy 2. Biologie rostlin a 3. Biologie hub), stejně jako i nárokům, které budou kladeny na studenty v rámci připravované společné části maturitní zkoušky. Rozsah i uspořádání faktů vytváří dostatečný prostor pro práci učitele, který pak může podle celkové úrovně a zájmu žáků, svých možností i regionálních zvláštností školy upravit obsah výuky biologie rostlin.

  Obsah učebnice

  1. Úvod
  2. Rostlinná buňka
  3. Rostlinná pletiva
  4. Rostlinné orgány
  5. Vodní režim rostlin
  6. Látkový a energetický metabolismus rostlin
  7. Růst a vývoj rostlin
  8. Rozmnožování rostlin
  9. Systém a evoluce rostlin
  10. Systém a evoluce hub
  11. Rostliny a prostředí
  12. Příloha
  13. Dějiny země
  14. Doporučená literatura
  15. Rejstřík

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Biologie rostlin pro gymnázia souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?