Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  MFCH tabulky pro SŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií

  Naše cena s DPH:
  202 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Kotlík Bohumír, Lank Vladimír, Růžičková Květoslava, Vondra Miroslav, Vošický Zdeněk
  Nakladatel:
  FRAGMENT
  Kód zboží:
  25582
  EAN:
  9788025312278
  FRAGMENT

  Popis produktu

  • Matematické, fyzikální a chemické tabulky jsou nezbytným pomocníkem při studiu na SŠ.
  • Pamatujete si všechny vzorce, hodnoty funkcí, značky a důležité vztahy? Zbytečně!
  • V této středoškolské příručce naleznete všechny, které jsou potřebné nejen ke studiu, ale i do praktického života.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  287

  O učebnici

   

   

   

  Obsah učebnice

  M A T E M A T I C K É   T A B U L K Y

    1. Pravidla pro psaní a zaokrouhlování čísel

  • 1.1  Arabské a římské číslice
  • 1.2  Řecká a hebrejská abeceda
  • 1.3  Zaokrouhlování čísel

    2. Aritmetika a algebra

  • 2.1  Zápis přirozených čísel, operace se zlomky, reálná čísla
  • 2.2  Komplexní čísla

    3. Matematická logika a množiny

  • 3.1  Výroky a matematické důkazy
  • 3.2  Množiny a intervaly

    4. Pravděpodobnost a statistika

  • 4.1  Kombinatorika
  • 4.2  Pravděpodobnost
  • 4.3  Statistika
  • 4.4  Procentový počet, vztahy finanční matematiky

    5. Goniometrické funkce

  • 5.1  Definice a vlastnosti goniometrických funkcí
  • 5.2  Vztahy mezi goniometrickými funkcemi

    6. Elementární geometrie

  • 6.1  Rovinné obrazce
  • 6.2  Tělesa

    7. Vektory a analytická geometrie

  • 7.1  Vektory
  • 7.2  Analytická geometrie lineárních útvarů
  • 7.3  Kvadratické útvary v rovině a prostoru

    8. Matematická analýza

  • 8.1  Posloupnosti a řady
  • 8.2  Limita funkce
  • 8.3  Derivace funkce
  • 8.4  Metody integrování

    9. Číselné tabulky

  • 9.1  Matematické konstanty
  • 9.2  Mocniny, odmocniny, obvody a obsahy kruhů
  • 9.3  Čtvrté a páté mocniny a odmocniny
  • 9.4  Mocniny prvočísel 2, 3, 5, 7
  • 9.5  Exponenciální funkce, přirozené logaritmy
  • 9.6  Dekadické logaritmy
  • 9.7  Goniometrické funkce
  • 9.8  Převod stupňů na vteřiny
  • 9.9  Převod minut na vteřiny
  • 9.10  Převod minut a vteřin na stupně
  • 9.11  Převod stupňů na radiány
  • 9.12  Převod radiánů na stupně, minuty a vteřiny
  • 9.13  Úročitel
  • 9.14  Umořovací (odpisové) procento
  • 9.15  Střadatel
  • 9.16  Stonásobek umořovatele

  F Y Z I K Á L N Í   A   C H E M I C K É   T A B U L K Y

    1. Jednotky

  • 1.1  Základní veličiny a jednotky soustavy SI
  • 1.2  Násobky a díly jednotek soustavy SI
  • 1.3  Některé odvozené veličiny a jednotky
  • 1.4  Fyzikální konstanty
  • 1.5  Jednotky angloamerického systému
  • 1.6  Vybrané historické jednotky

    2. Obecné tabulky

  • 2.1  Mezinárodní teplotní stupnice (ITS-90)
  • 2.2  Názvy prvků
  • 2.3  Výstavby elektronového obalu prvků
  • 2.4  Radioaktivní rozpadové řady
  • 2.5  Stabilní přírodní nuklidy a jejich výskyt
  • 2.6  Elementární částice
  • 2.7  Hmotnostní schodky a vazebná energie jader

    3. Vlastnosti látek

  • 3.1  Prvky - vlastnosti
  • 3.2  Mechanické vlastnosti prvků
  • 3.3  Tepelné vlastnosti prvků
  • 3.4  Ionizační energie prvků
  • 3.5  Molární hmotnost běžných sloučenin a atomových skupin; hmotnostní zlomky hlavních prvků
  • 3.6  Hustoty pevných látek
  • 3.7  Mechanické vlastnosti pevných látek
  • 3.8  Tvrdost látek
  • 3.9  Tepelná vodivost látek
  • 3.10  Složení některých slitin
  • 3.11  Rozpustnost látek ve vodě a v kyselinách
  • 3.12  Vlastnosti kapalin
  • 3.13  Dynamická viskozita vybraných kapalin při různých teplotách
  • 3.14  Hustoty kapalných látek
  • 3.15  Tepelné vlastnosti kapalin
  • 3.16  Kritická teplota, kritický tlak a van der Waalsovy konstanty
  • 3.17  Závislost tlaku a hustoty sytých vodních par na teplotě
  • 3.18  Závislost měrné tepelné kapacity a hustoty vody na teplotě
  • 3.19  Vlastnosti plynů
  • 3.20  Tepelné vlastnosti plynů

    4. Zvuk

  • 4.1  Rychlost šíření zvuku v některých látkách
  • 4.2  Rychlost šíření zvuku při různých teplotách
  • 4.3  Orientační přehled hladin akustického tlaku

    5. Paliva

  • 5.1  Výhřevnost některých látek
  • 5.2  Teplota vznícení

    6. Tření

  • 6.1  Součinitel smykového tření
  • 6.2  Ramena valivého odporu

    7. Elektrické vlastnosti

  • 7.1  Rezistivita a teplotní součinitel odporu kovů
  • 7.2  Vlastnosti odporových materiálů
  • 7.3  Vlastnosti izolantů užívaných jako dielektrikum v kondenzátorech
  • 7.4  Termoelektrická napětí
  • 7.5  Standardní potenciály
  • 7.6  Řada napětí nekovů a metaloidů (kyselý roztok)
  • 7.7  Řada napětí komplikovanějších redox systémů (kyselý roztok)
  • 7.8  Řada napětí kovů (zásaditý roztok)
  • 7.9  Řada napětí při změnách oxidačního čísla (zásaditý roztok)
  • 7.10  Řada napětí nekovů (zásaditý roztok)
  • 7.11  Řada napětí komplikovanějších redox systémů (zásaditý roztok)
  • 7.12  Elektrochemické ekvivalenty

    8. Záření

  • 8.1  Elektromagnetické spektrum
  • 8.2  Účinky ionizujícího záření na lidský organismus
  • 8.3  Vlnové délky spektrálních čar některých prvků
  • 8.4  Vlnové délky spektrálních čar některých prvků, využívané v analytické chemii
  • 8.5  Indexy lomu

    9. Astronomie

  • 9.1  Země
  • 9.2  Měsíc
  • 9.3  Slunce
  • 9.4  Struktura zemské atmosféry
  • 9.5  Složení zemské atmosféry
  • 9.6  Zemětřesení
  • 9.7  Beaufortova stupnice rychlosti větru
  • 9.8  Planety
  • 9.9  Měsíce planet

  10. Fyzikální vzorce (výběr)

  11. Analytické tabulky

  • 11.1  Rozpustnost anorganických sloučenin ve vodě
  • 11.2  Hustoty plynů
  • 11.3  Hustoty a koncentrace roztoků kyselin, zásad a solí
  • 11.4  Hustoty a koncentrace vodných roztoků ethanolu
  • 11.5  Hustoty a koncentrace vodných roztoků methanolu
  • 11.6  Seznam analytických činidel
  • 11.7  Acidobazické indikátory
  • 11.8  Zabarvení univerzálních indikátorů
  • 11.9  Fluorescenční indikátory
  • 11.10  Redoxní indikátory
  • 11.11 Absorpční indikátory
  • 11.12  Komplexometrické indikátory

   12. Chemické tabulky

  • 12.1  Vazebné délky a vazebné energie
  • 12.2  Energie vodíkových vazeb a vzdálenost atomů vázaných vodíkovou vazbou
  • 12.3  Geometrické tvary a vazebné úhly vybraných sloučenin a iontů
  • 12.4  Dipólové momenty některých vazeb a skupin
  • 12.5  Termodynamické charakteristiky anorganických sloučenin
  • 12.6  Termodynamické charakteristiky organických látek
  • 12.7  Disociační konstanty kyselin ve vodných roztocích
  • 12.8  Disociační konstanty aminokyselin při 25°C
  • 12.9  Disociační konstanty zásad ve vodných roztocích
  • 12.10  Součiny rozpustnosti anorganických látek při 25°C

   13. Chemické výpočty

  • 13.1  Složení látek, soustavy látek
  • 13.2  Výpočty stechiometrického vzorce
  • 13.3  Změny složení roztoků
  • 13.4  Výpočty z chemických rovnic
  • 13.5  Výpočty při reakcích plynů
  • 13.6  Termochemie

  Rejstřík

   

   

   

   

   

   

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem MFCH tabulky pro SŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?