Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -17%

  • Základy biochemie

  Základy biochemie

  Přehledná učebnice biochemie. Třetí, přepracované vydání

  Naše cena s DPH:
  165 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  199 Kč
  Ušetříte:
  34 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Klouda Pavel
  Nakladatel:
  KLOUDA
  Kód zboží:
  22231
  EAN / ISBN:
  9788086369167

  Popis produktu

  • Struktura biomolekul. Metabolismus. Nukleové kyseliny. Podrobná reakční schémata.
  • Desítky cvičení.
  • Druhé, přepracované vydání

  Ukázka z učebnice Základy biochemie

  Transport elektronů

  Při oxidaci glukosy na pyruvát glykolýzou, při oxidační dekarboxylaci pyruvátu (mitochondrie) a během citrátového cyklu (mitochondrie) jsou elektrony přenášeny na NAD+a FAD za vzniku redukovaných formem těchto koenzymů. Reoxidací NADH a FADH2 se obnovují oxidované formy koenzymů a je zužitkována vysoká energie elektronů.

  Aerobní proces reoxidace kyslíkem nastává v mitochondriích. NADH a FADH2 neodevzdávají své vysoce energetické elektrony přímo kyslíku, ale předávají je do elektronového transportního řetězce. Postupný přenos elektronů transportním řetězcem umožňuje s velkou efektivitou využívat jejich energii. Až po jejím dostatečném odčerpání jsou elektrony na závěr odevzdány kyslíku. Z pohledu uplatnění kyslíku hovoříme také o respiračním (dýchacím) řetězci.

  Vysoká energie elektronů vázaných v určité látce se promítá do její schopnosti působit jako silné redukční činidlo, odevzdávat elektrony a přecházet na oxidovanou formu. Mírou redoxních vlastností je hodnota standardního redoxního potenciálu E°. Čím je E° negativnější, tím je látka ve své redukované formě silnějším reduktans. Samovolně může elektron přecházet z redukované formy určité látky s negativnější hodnotou E° na oxidovanou formu jiné látky s pozitivnější hodnotou E°, nikoliv naopak. E° pro NADH/NAD+ je 0,32 V, pro FADH2/FAD 0,03 V, pro H2O/O2 0,82 V. Kdyby nějaký hypotetický enzym reoxidoval NADH nebo FADH2 přímo kyslíkem, což je podle podle hodnot E° možné, většina energie by se vyplýtvala na teplo. Přenos elektronového páru z NADH na kyslík by vyprodukoval energii 220 kJ/mol, z FADH2 na kyslík 152 kJ/mol. V elektronovém transportním řetězci přechází elektrony mezi jeho členy po malých schůdcích rozdílů E° a malé dávky produkované energie jsou účelněji využívány.

  Redoxní enzymové komplexy

  Elektronový transportní řetězec tvoří řada redoxních center, která jsou uspořádána do redoxních enzymových komplexů v kristách mitochondrií. Energie elektronu při cestě řetězcem klesá po částech a enzymové redoxní komplexy ji ukládají do tvorby rozdílu pH mezi matrix a mezimembránovým prostorem. Provádějí to tak, že z matrix do mezimembránového prostoru vypuzují ionty H+.

  Z komplexu I, který reoxiduje NADH, a komplexu II, který reoxiduje FADH2, jsou elektrony přenášeny ke komplexu III a z něj na komplex IV. Komplex IV předává elektrony na kyslík.

  Komplex I je NADH-dehydrogenasa. Je největším členem transportního řetězce s mnoha podjednotkami. Obsahuje přes 30 polypeptidových řetězců, molekulu flavinmononukleotidu a sedm FeS-proteinových center. Reoxidace NADH probíhá na straně matrix za redukce FMN na FMNH2. Elektrony jsou při následné oxidaci FMNH2 vyslány přes Fe-S proteiny a spolu s vodíky redukují malou molekulu ubichinonu (koenzymu Q) na ubichinol (QH2) v membráně. Energie dvojice elektronů je komplexem I využita k protlačení čtyř H+ z matrix do mezimembránového prostoru.

  Úhrnná reakce vystihuje pouze vstupy a výstupy, nikoliv děje uvnitř komplexu I. Ukazuje oxidaci NADH, který výsledně redukuje mobilní molekulu ubichinonu, který je schopen volně procházet membránou.

  NADH + H+ + Q + 4 H+ (matrix) ® NAD+ + QH2 + 4 H+ (cytosol)

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  220

  Obsah učebnice

    1. Biochemický úvod

  • Biomolekuly a biogenní prvky
  • Asimilace a metabolismus
  • Buňka
  • Eukaryotní buňka

    2.  Od aminokyselin k proteinům

  • Aminokyseliny
  • Aminokyseliny jako amfolyty

    3.  Proteiny

  • Peptidy, proteiny a jejich struktura
  • Primární struktura proteinů
  • Sekundární struktura proteinů
  • Fibrilární proteiny
  • Globulární proteiny
  • Denaturace a renaturace proteinů
  • Dynamika proteinů a jejich regulace
  • Proteiny podle rozpustnosti
  • Konjugované proteiny
  • Analýza proteinů
  • Syntéza polypeptidů
  • Proteomika

    4.  Enzymy

  • Názvosloví enzymů a jejich dělení
  • Oxidoreduktasy
  • Transferasy
  • Hydrolasy
  • Lyasy
  • Izomerasy
  • Ligasy (synthetasy)
  • Katalytické mechanismy enzymů

    5.  Kinetika enzymových reakcí

  • Úvod
  • Model Michaelise a Mentenové
  • Inhibice
  • Průběh složitějších enzymových reakcí

    6.  Ovlivnění funkce enzymů

  • Vliv teploty a pH
  • Regulace enzymů ve vícestupňových procesech
  • Regulace koncentrací a zpětnou vazbou
  • Genetická kontrola enzymů
  • Zymogeny
  • Signální molekuly
  • Hormony člověka

    7.  Sacharidy

  • Cyklické formy
  • Deriváty sacharidů
  • Analýza sacharidů
  • Disacharidy
  • Polysacharidy
  • Glykoproteiny

    8.  Fotosyntéza

  • Chloroplast
  • Dvě fáze fotosyntézy
  • Světelná fáze
  • Temná fáze, Calvinův cyklus
  • Fotorespirace
  • Formy fixace CO2

    9.  Lipidy

  • Jednoduché lipidy
  • Složené lipidy
  • Odvozené lipidy
  • Biomembrány
  • Proteiny v biomembránách

   10.  Metabolismus

  • Pojem metabolismus
  • Metabolické dráhy
  • Makroergní sloučeniny

   11.  Katabolismus glukosy

  • Glykolýza
  • Anaerobní obnova NAD
  • Citrátovvý cyklus
  • Transport elektronů
  • Oxidační fosforylace
  • Bilance aerobního metabolismu glukozy

   12.  Katabolismus dalších hexos

  • Fruktosa
  • Mannosa
  • Galaktosa

   13.  Metabolismus glykogenu

  • Rozklad glykogenu (glykogenolýza)
  • Biosyntéza glykogenu

   14.  Další metabolické dráhy sacharidů

  • Glukoneogeneze
  • Biosyntéza laktosy
  • Glyoxylátový cyklus
  • Pentosový cyklus
  • Syntéza glykoproteinů

   15.  Metabolismus lipidů

  • Lipoproteiny
  • Odbourávání triacylglycerolů
  • Biosyntéza mastných kyselin
  • Biosyntéza triacylglycerolů
  • Biosyntéza cholesterolu
  • Biosyntéza fosfolipidů
  • Odbourávání sfingolipidů
  • Ketolátky

   16.  Metabolismus proteinů a aminokyselin

  • Anabolismus proteinů
  • Katabolismus proteinů
  • Degradace jednotlivých aminokyselin
  • Biosyntéza aminokyselin

   17.  Metabolismus dalších dusíkatých látek

  • Metabolismus nukleotidů
  • Vznik deoxyribonukleotidů
  • Odbourávání nukleových kyselin
  • Metabolismus porfyrinů
  • Koloběh dusíku v biosféře

   18.  Nukleové kyseliny

  • Úvod
  • Umístění nukleových kyselin
  • Geny a dědičnost
  • Autozomy a gonozomy
  • Genom
  • Chemické složení nukleových kyselin
  • Dvoušroubovice DNA
  • Replikace DNA
  • Transkripce
  • Translace
  • Transpozony
  • Genové techniky

   19. Sekundární metabolity

  • Glykosidy
  • Taniny
  • Alkaloidy
  • Terpeny
  • Flavonoidy
  • Biologické pigmenty
  • Růstové regulátory

   20. Xenobiochemie

  • Xenobiotika
  • Příklady xenobiotik
  • Biotransformace xenobiotik

  Rejstřík

  Doporučená a použitá literatura

   

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?