Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Dějiny středověku pro SŠ

  Naše cena s DPH:
  332 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Beneš Zdeněk
  Nakladatel:
  PRÁCE VYDAVATELSTVÍ
  Kód zboží:
  10484
  EAN:
  9788086287461
  ISBN:
  8086287041

  Popis produktu

  • Středoškolská učebnice dějepisu, pro názornost bohatě vybavená mapkami, ilustracemi a dobovými vyobrazeními.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  174

  O učebnici

  Úkol školního dějepisu bývá vymezován různými způsoby. V pojetí, které nabízíme v této učebnici, je chápán jako předmět, který má žákům umožnit nahlédnout historické kořeny současnosti, vzájemnou provázanost přítomnosti a minulosti. Takové pojetí ponese ovšem poněkud jiné rysy, budou-li jeho předmětem dějiny novější nebo starší. Středověk je epochou, která se již před staletími uzavřela a kterou od našich dnů dělí dnes už bezmála půl tisíciletí novověké doby. To spolu s tím, že jde o epochu mající své nemalé zvláštnosti, umožňuje, abychom ji viděli jako civilizační a kulturní celek. Jeho základním rysům věnujeme pozornost v úvodní kapitole. Tématem dalších kapitol je pak popis jak vlastního dějinného vývoje, rozčleněného do tří velkých evropských kulturních okruhů - západního, východního a islámského a ve shrnujícím přehledu kulturních okruhů mimoevropských, tak i charakteristika několika specifických jevů, jež středověk i novověk charakterizují: zemědělství a spolu s ním i vesnice jako ekonomický základ tehdejší společnosti, město jako nový výrobní i sociální a politický faktor, dále společnost a její struktura a konečně renesance a reformace jako myšlenková hnutí rozbíjející středověké pojetí světa a kladoucí základy novověkého pojetí světa a člověka. Bylo naší snahou ukázat na každém ze zvolených témat to, čím byly ten či onen jev nebo proces, ta či ona událost nové, čím přispívaly k celkovému vývoji společnosti, ale i to, v čem zachovávaly anebo pozměňovaly předchozí stav.

  Hierarchické uspořádání středověké společnosti do jednotlivých stavů a sociálních skupin, náboženské cítění a teologické myšlení, boj o politickou moc mezi stavy, stejně jako boj o nadvládu nad křesťanstvem mezi papežstvím a císařstvím, vývoj poznání světa přírody i člověka, idea jednotného, univerzálního, k jednomu společnému cíli směřujícího dění - to všechno jsou jevy, které nemají zdaleka jenom význam pro svou dobu. Každý z nich sám o sobě, stejně jako tím, že se vzájemně prolínaly, a i tím, že byly vývojem překonány, přispívaly k vytvoření dnešní evropské společnosti, a samozřejmě také její "evropeizované" podoby na ostatních kontinentech.

  Snažili jsme se středověk a první století raného novověku představit nikoli jako soubor "mrtvých" fakt, jež jsou snad zajímavé a z hlediska soudobé historické vědy významné. Chtěli jsme je popsat jako svět člověka, žijícího v jisté době, v jistých podmínkách, do nichž se narodil a v nichž se učil žít, ale jež sám také svou činností i myšlením spoluvytvářel i pozměňoval. Mnohdy výsledek této činnosti vůbec nemohl postřehnout, protože bylo zapotřebí mnoha a mnoha generací k tomu, aby se v životě společnosti mohl skutečně viditelným způsobem projevit. Jindy se naopak projevil během velmi krátké doby. Jako by tedy člověk žil v nehybném světě, nemajícím skutečné "dějiny", jindy se tyto "dějiny" kolem něho přehnaly se zničující silou a rychlostí. V tom se život dnešního člověka od života člověka ve středověku pozměnil jenom málo. Také my tento "rytmus" dějin zažíváme dnes velmi intenzivně.       

  Obsah učebnice

  1. Svět středověku a středověký svět
  2. Raně středověká západní Evropa
  3. Svatá říše římská
  4. Severní a střední Evropa v raném středověku
  5. Středověké zemědělství
  6. Byzantská říše
  7. Kyjevská Rus
  8. Arabská říše
  9. Středověká společnost
  10. Vzdělanost a umění raného středověku
  11. Křížové výpravy
  12. Mocenské soupeření mezi Anglií a Francií
  13. Svatá říše římská za Lucemburků a prvních Habsburků
  14. Středověká města
  15. Latinské císařství a zánik Byzance
  16. Osmanská říše
  17. Zámořské objevy
  18. Mimoevropské civilizace
  19. Vzdělanost a umění vrcholného a pozdního středověku
  20. Renesance
  21. Reformace
  22. Francie a Habsburkové v 16. století
  23. Anglie v 16. století
  24. Rusko v 15. a 16. století
  25. Nástup nových prvků v evropské ekonomice v 16. století

  Rejstřík osob

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?