Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Starší dějiny pro střední školy 1.část (Učebnice)

  Část první - Pravěk, Starověk, Raný středověk. Nová učebnice z řady pro výuku dějepisu na středních školách pokrývá období pravěku, starověku a raného středověku (přibližně do roku 1100). Zpracování se zaměřuje na velké společenské, kulturní a politické změny prvních období vývoje lidské civilizace.

  Naše cena s DPH:
  278 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  296 Kč
  Ušetříte:
  18 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  R. Antonín, M. Antonín Malaníková, J. Bednaříková, T. Borovský, J. Komendová, P. Melichar, M. Nývltová Fišárková, K. Sklenář, S. Stuchlík, O. Šedo
  Nakladatel:
  DIDAKTIS
  Kód zboží:
  56962
  EAN:
  9788073582906
  DIDAKTIS

  Popis produktu

  Učebnice přináší odlišný pohled na středoškolskou výuku dějin pravěku, starověku a raného středověku.

  Zvlášť se zaměřuje na dlouhodobé jevy, které měnily lidskou společnost – těmto procesům (např. problém obživy a hladu v agrární společnosti, podstata panovnické moci, proměny náboženství) jsou věnovány zvláštní tematické sondy.

  Učebnice dokládá obecná tvrzení zcela konkrétními příklady, což usnadňuje porozumění problémům. Staví proti sobě odlišné pohledy na historické události, čímž ukazuje minulost jako neuzavřenou (nedogmatickou).

  Zohledňuje ve středoškolských učebnicích opomíjená a přitom zásadní témata (např. problém datování pro období pravěku, vnímání prostoru a času ve středověku).

  Kriticky a při zohlednění různých pohledů přistupuje i k tradičním tématům, jako jsou hodnocení lidských kultur doby pravěku, vztah státu prvních Přemyslovců k Svaté říši římské, kategorie barbarů v době Římské říše atd.

  Texty doplňuje četnými dějepisnými mapami, dobovým obrazovým materiálem a obsáhlou čítankou historických dokumentů a textů. Obsah učebnice byl navržen, vytvořen a korigován předními historiky specializujícími se na problematiku uvedených období.

  Garantem celé učebnicové řady Dějepis pro střední školy je Filozofická fakulta Masarykovy univerzity.

  Učebnicová sada Starší dějiny pro střední školy je součástí třídílné učebnicové řady určené pro výuku dějepisu na gymnáziích a sekundárně i na středních odborných školách. Sada nabízí nový přístup k výuce dějin dlouhého období od pravěku po 18. století. Výklad je rozvíjen tak, aby studenti porozuměli dlouhodobým příčinám a důsledkům událostí, aby si uvědomili roli idejí a ideologií v dějinách, a díky tomu mohli uvažovat o interpretacích minulosti a jejich odlišných východiscích. Sada vede studenty ke kritickému přemýšlení o dějinách (a zprostředkovaně i o současném dění).

  K těmto cílům směřuje titul i po stránce zohledněných témat. Např. tak jsou jeho součástí i samostatné sondy věnované dlouhodobým procesům a jevům, které formovaly společnost – důsledky christianizace, vzniku měst, rozvoje zemědělství, vědecké revoluce raného novověku či zrodu centralizované státní moci nás ostatně ovlivňují dosud.

   Obdobně jako v předcházejících titulech Moderní dějiny pro střední školy a Dějiny 19. století pro střední školy bude i zde základní výklad událostí doplněn o řadu příkladů, ukázek z historických pramenů (včetně primárních textů v bloku Historická čítanka), citací ze sekundární literatury, dobového obrazového materiálu aj. Učebnice i pracovní sešit se budou zaměřovat i na neevropské dějiny – včetně minulosti Jižní Ameriky, Číny, Indie a dalších regionů. Již samozřejmostí bude rozsáhlý komplet dějepisných map.

  Učebnice i samostatně podejný pracovní sešit jsou sestaveny tak, aby nabízely vyučujícím i studentům materiály plně připravené pro samotnou výuku, tedy např. bez nutnosti dále obsah selektovat. Jednotlivé části sady jsou úzce provázány – používání pracovního sešitu je součástí každé vyučovací hodiny.

  Samostatně prodejný metodický průvodce poskytuje vyučujícímu mimo jiné základní plán výuky tématu při stanovené časové dotaci atd.

   

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  160

  O učebnici

  Učebnice slouží k výuce dějepisu na středních školách, primárně pak na gymnáziích. Řada pokrývá celý obsah výuky dějepisu od pravěku až po nejnovější dějiny. Učebnice se věnuje epochám pravěku, starověku a raného středověku. Chronologicky předchází již vydaným titulům řady, jimiž jsou "Moderní dějiny pro střední školy" (2014) a "Dějiny 19. století pro střední školy" (2016). Následovat bude učebnice mapující vrcholný a pozdní středověk a raný novověk.

  Také "Starší dějiny pro střední školy" jsou jako další díl řady tvořeny učebnicí (rozdělenou na dvě části), pracovním sešitem a průvodcem pro učitele (společnými pro obě části učebnice). Uvedené složky sady jsou provázány a doplňují se. Učebnice je nosičem informací, které studenti aplikují při realizaci úkolů v pracovním sešitu. Kombinace učebnice a sešitu umožňuje dosažení hlavních cílů sady. K nim patří především zohlednění dlouhodobých změn společnosti, které ve svých důsledcích ovlivňují i moderní dějiny. Cíl je zvlášť naplňován tematickými sondami věnujícími se fenoménům, jako jsou královská moc, obživa středověké společnosti apod. Vždy jde o jevy, které se dotýkají i naší doby - nová sada tak vytváří úvod k již vydaným titulům řady.

  Velký prostor je v učebnicové sadě věnován evropským, resp. světovým dějinám, a to ve snaze zasadit vývoj českých zemí do širších souvislostí. Učebnice se současně zaměřuje na některé ve středoškolských učebnicích nedostatečně zohledňované problémy. A nezapomíná ani na fakt, že dějepis je interpretací minulého a že v demokratické společnosti přirozeně existuje více pohledů na dějiny. Proto v učebnici naleznete bloky věnované dějinám idejí a proměnám interpretací událostí. Do učebnice jsou konečně zařazeny i texty, které se snaží doplnit obecný výklad událostí o konkrétní příklady. Obdobně jsou připomínány hlubší příčiny a dlouhodobé důsledky událostí.

  Obsah sady je uspořádán chronologicky s tím, že mezi podkapitoly řazené podle posloupnosti událostí jsou vkládány zmiňované tematické sondy, které vlivem dlouhodobého charakteru sledovaných jevů tuto posloupnost překračují. Texty jsou členěny do tří tematických celků. V úvodu každého z nich jsou zařazeny dějepisné mapy a časová osa vztahující se k danému období. V závěru učebnice se nachází blok Historická čítanka - jedná se o souhrn komentovaných přepisů částí zásadních historických dokumentů.

  Graficky je titul sestaven tak, aby umožnil příjemnou práci s textem a hlubší porozumění látce. Odlišeny jsou bloky s hlavním učivem a bloky, v nichž jsou obsaženy doplňující informace.    

  Obsah učebnice

  Úvod

  • Historie, dějiny a přítomnost

  Pravěk

  • Dějepisné mapy k tematickému celku
  • 1. Člověk, pravěk a archeologie
  • 2. Starší a střední doba kamenná
  • 3. Mladší a pozdní doba kamenná
  • 4. Doba bronzová a doba železná
  • Obrazové rekonstrukce k tematickému celku Pravěk

  Starověk

  • Dějepisné mapy k tematickému celku
  • 5. Starověk a civilizace
  • 6. Civilizace Mezopotámie
  • 7. Starověký Egypt
  • 8. Starověká Indie a Čína
  • 9. Kréta, mykénská kultura a další staroorientální civilizace
  • 10. Temné období a archaické Řecko
  • 11. Klasické období řeckých dějin
  • 12. Helénismus
  • 13. Etruskové a Kartágo
  • 14. Nejstarší dějiny Říma
  • 15. Vrchol a krize římské republiky
  • 16. Římská říše v době principátu
  • 17. Římská říše v době dominátu
  • 18. Pozdní antika a stěhování národů
  • 19. Doba římská a naše území

  Raný středověk

  • Dějepisné mapy k tematickému celku
  • 20. "Středověk" - pojem, periodizace, představy
  • 21. Svět středověkého člověka
  • 22. Tematická sonda: Obživa a hlad - "alfa a omega" středověké společnosti
  • 23. Proč "raný středověk"?
  • 24. Tematická sonda: Křesťanství, církev a klášterní hnutí
  • 25. Tzv. barbarské státy a nová mapa Evropy
  • 26. Byzanská říše a Balkán v raném středověku
  • 27. Islám a arabský svět
  • 28. Franská říše a základy Západu
  • 29. Tematická sonda: Královská moc
  • 30. Lenní soustava a počátky feudalismu
  • 31. Vikingové a pozdní migrace v raném středověku
  • 32. Svatá říše římská, Anglie a Francie v raném středověku
  • 33. Kyjevská Rus a počátky polského a uherského státu
  • 34. Velká Morava
  • 35. Počátky přemyslovského státu
  • 36. Románské umění

  Historická čítanka

  • 37. Smlouva Chattušiliše III. a Ramesse II.
  • 38. Hésiodos: O původu bohů, Práce a dny
  • 39. Thúkydidés: Dějiny peloponéské války
  • 40. Publius Cornelius Tacitus: Dějiny
  • 41. Ammianus Marcellinus: Dějiny
  • 42. Theodosiánský zákoník
  • 43. Einhard: Život Karla Velikého (Vita Caroli Magni)
  • 44. Život Konstantinův
  • 45. Papežská bula Industriae tuae
  • 46. Kristiánova legenda
  • 47. Dětmar z Merseburku: Kronika
  • 48. Vyprávění o minulých letech (tzv. Nestorův letopis ruský)

  Rejstřík

   

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Starší dějiny pro střední školy 1.část (Učebnice) souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?