Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Starší dějiny pro střední školy 1.část (Učebnice)

  Část první - Pravěk, Starověk, Raný středověk. Nová učebnice z řady pro výuku dějepisu na středních školách pokrývá období pravěku, starověku a raného středověku (přibližně do roku 1100). Zpracování se zaměřuje na velké společenské, kulturní a politické změny prvních období vývoje lidské civilizace.

  • novinka
  Naše cena s DPH:
  300 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  R. Antonín, M. Antonín Malaníková, J. Bednaříková
  Nakladatel:
  DIDAKTIS
  Kód zboží:
  56962
  EAN:
  9788073582906

  Popis produktu

  Učebnice přináší odlišný pohled na středoškolskou výuku dějin pravěku, starověku a raného středověku.

  Zvlášť se zaměřuje na dlouhodobé jevy, které měnily lidskou společnost – těmto procesům (např. problém obživy a hladu v agrární společnosti, podstata panovnické moci, proměny náboženství) jsou věnovány zvláštní tematické sondy.

  Učebnice dokládá obecná tvrzení zcela konkrétními příklady, což usnadňuje porozumění problémům. Staví proti sobě odlišné pohledy na historické události, čímž ukazuje minulost jako neuzavřenou (nedogmatickou).

  Zohledňuje ve středoškolských učebnicích opomíjená a přitom zásadní témata (např. problém datování pro období pravěku, vnímání prostoru a času ve středověku).

  Kriticky a při zohlednění různých pohledů přistupuje i k tradičním tématům, jako jsou hodnocení lidských kultur doby pravěku, vztah státu prvních Přemyslovců k Svaté říši římské, kategorie barbarů v době Římské říše atd.

  Texty doplňuje četnými dějepisnými mapami, dobovým obrazovým materiálem a obsáhlou čítankou historických dokumentů a textů. Obsah učebnice byl navržen, vytvořen a korigován předními historiky specializujícími se na problematiku uvedených období.

  Garantem celé učebnicové řady Dějepis pro střední školy je Filozofická fakulta Masarykovy univerzity.

  Učebnicová sada Starší dějiny pro střední školy je součástí třídílné učebnicové řady určené pro výuku dějepisu na gymnáziích a sekundárně i na středních odborných školách. Sada nabízí nový přístup k výuce dějin dlouhého období od pravěku po 18. století. Výklad je rozvíjen tak, aby studenti porozuměli dlouhodobým příčinám a důsledkům událostí, aby si uvědomili roli idejí a ideologií v dějinách, a díky tomu mohli uvažovat o interpretacích minulosti a jejich odlišných východiscích. Sada vede studenty ke kritickému přemýšlení o dějinách (a zprostředkovaně i o současném dění).

  K těmto cílům směřuje titul i po stránce zohledněných témat. Např. tak jsou jeho součástí i samostatné sondy věnované dlouhodobým procesům a jevům, které formovaly společnost – důsledky christianizace, vzniku měst, rozvoje zemědělství, vědecké revoluce raného novověku či zrodu centralizované státní moci nás ostatně ovlivňují dosud.

   Obdobně jako v předcházejících titulech Moderní dějiny pro střední školy a Dějiny 19. století pro střední školy bude i zde základní výklad událostí doplněn o řadu příkladů, ukázek z historických pramenů (včetně primárních textů v bloku Historická čítanka), citací ze sekundární literatury, dobového obrazového materiálu aj. Učebnice i pracovní sešit se budou zaměřovat i na neevropské dějiny – včetně minulosti Jižní Ameriky, Číny, Indie a dalších regionů. Již samozřejmostí bude rozsáhlý komplet dějepisných map.

  Učebnice i samostatně podejný pracovní sešit jsou sestaveny tak, aby nabízely vyučujícím i studentům materiály plně připravené pro samotnou výuku, tedy např. bez nutnosti dále obsah selektovat. Jednotlivé části sady jsou úzce provázány – používání pracovního sešitu je součástí každé vyučovací hodiny.

  Samostatně prodejný metodický průvodce poskytuje vyučujícímu mimo jiné základní plán výuky tématu při stanovené časové dotaci atd.

   

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  160

  Obsah učebnice

  Úvod
   
  Historie, dějiny a přítomnost
   
  0. Pravěk
   
  0. Dějepisné mapy k tematickému celku
   
  1. Člověk, pravěk a archeologie
   
  2. Starší a střední doba kamenná
   
  3. Mladší a pozdní doba kamenná
   
  4. Doba bronzová a doba železná
   
  0. Obrazové rekonstrukce k tematickému celku Pravěk
   
  0. Starověk
   
  0. Dějepisné mapy k tematickému celku
   
  5. Starověk a civilizace
   
  6. Civilizace Mezopotámie
   
  7. Starověký Egypt
   
  8. Starověká Indie a Čína
   
  9. Kréta, mykénská kultura a další staroorientální civilizace
   
  10. Temné období a archaické Řecko
   
  11. Klasické období řeckých dějin
   
  12. Helénismus
   
  13. Etruskové a Kartágo
   
  14. Nejstarší dějiny Říma
   
  15. Vrchol a krize římské republiky
   
  16. Římská říše v době principátu
   
  17. Římská říše v době dominátu
   
  18. Pozdní antika a stěhování národů
   
  19. Doba římská a naše území
   
  Raný středověk
   
  Dějepisné mapy k tematickému celku
   
  20. „Středověk“ – pojem, periodizace, představy
   
  21. Svět středověkého člověka
   
  22. Tematická sonda: Obživa a hlad – „alfa a omega“ středověké společnosti
   
  23. Proč „raný středověk“?
   
  24. Tematická sonda: Křesťanství, církev a klášterní hnutí
   
  25. Tzv. barbarské státy a nová mapa Evropy
   
  26. Byzantská říše a Balkán v raném středověku
   
  27. Islám a arabský svět
   
  28. Franská říše a základy Západu
   
  29. Tematická sonda: Královská moc
   
  30. Lenní soustava a počátky feudalismu
   
  31. Vikingové a pozdní migrace v raném středověku
   
  32. Svatá říše římská, Anglie a Francie v raném středověku
   
  33. Kyjevská Rus a počátky polského a uherského státu
   
  34. Velká Morava
   
  35. Počátky přemyslovského státu
   
  36. Románské umění
   
  Historická čítanka
   
  37. Smlouva Chattušiliše III. a Ramesse II.
   
  38. Hésiodos: O původu bohů, Práce a dny
   
  39. Thúkydidés: Dějiny peloponéské války
   
  40. Publius Cornelius Tacitus: Dějiny

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Související zboží:

  S titulem Starší dějiny pro střední školy 1.část (Učebnice) souvisí:

  Zboží bylo vloženo do košíku

  Související zboží: