Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Starší dějiny pro střední školy 2.část (Učebnice)

  Část druhá - Vrcholný středověk, pozdní středověk, raný novověk

  Naše cena s DPH:
  269 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  R.Antonín, M. Antonín Malaníková, J. Hrbek, J.Hrubý, D.Janiš, T.Knoz, J.Komendová, M.Křížová, T.Malý, P.Melichar, K.Sklenář, P.Stehlík, J.Šaur, M. Wanner
  Nakladatel:
  DIDAKTIS
  Kód zboží:
  57162
  EAN:
  9788073582937
  DIDAKTIS

  Popis produktu

  Nová učebnice z řady pro výuku dějepisu na středních školách pokrývá období vrcholného a pozdního středověku a raného novověku (přibližně roky 1100-1750).

  Navazuje tedy na titul "Starší dějiny pro střední školy. Učebnice - díl první" (2018) a předchází titulům "Dějiny 19. století pro střední školy" (2016) a "Moderní dějiny pro střední školy" (2014).

  Vysokoškolskými odborníky garantované zpracování se zaměřuje na velké společenské, kulturní a politické změny uvedených období. Je doplněno řadou konkrétních příkladů, úryvků z historických pramenů, množstvím ilustrací, podrobných dějepisných map atd.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  212

  O učebnici

  Učebnice slouží k výuce dějepisu na středních školách, primárně pak na gymnáziích. Řada pokrývá celý obsah výuky dějepisu od pravěku až po nejnovější dějiny. Učebnice se věnuje epochám pravěku, starověku a raného středověku. Chronologicky předchází již vydaným titulům řady, jimiž jsou "Moderní dějiny pro střední školy" (2014) a "Dějiny 19. století pro střední školy" (2016). Následovat bude učebnice mapující vrcholný a pozdní středověk a raný novověk.

  Také "Starší dějiny pro střední školy" jsou jako další díl řady tvořeny učebnicí (rozdělenou na dvě části), pracovním sešitem a průvodcem pro učitele (společnými pro obě části učebnice). Uvedené složky sady jsou provázány a doplňují se. Učebnice je nosičem informací, které studenti aplikují při realizaci úkolů v pracovním sešitu. Kombinace učebnice a sešitu umožňuje dosažení hlavních cílů sady. K nim patří především zohlednění dlouhodobých změn společnosti, které ve svých důsledcích ovlivňují i moderní dějiny. Cíl je zvlášť naplňován tematickými sondami věnujícími se fenoménům, jako jsou královská moc, obživa středověké společnosti apod. Vždy jde o jevy, které se dotýkají i naší doby - nová sada tak vytváří úvod k již vydaným titulům řady.

  Velký prostor je v učebnicové sadě věnován evropským, resp. světovým dějinám, a to ve snaze zasadit vývoj českých zemí do širších souvislostí. Učebnice se současně zaměřuje na některé ve středoškolských učebnicích nedostatečně zohledňované problémy. A nezapomíná ani na fakt, že dějepis je interpretací minulého a že v demokratické společnosti přirozeně existuje více pohledů na dějiny. Proto v učebnici naleznete bloky věnované dějinám idejí a proměnám interpretací událostí. Do učebnice jsou konečně zařazeny i texty, které se snaží doplnit obecný výklad událostí o konkrétní příklady. Obdobně jsou připomínány hlubší příčiny a dlouhodobé důsledky událostí.

  Obsah sady je uspořádán chronologicky s tím, že mezi podkapitoly řazené podle posloupnosti událostí jsou vkládány zmiňované tematické sondy, které vlivem dlouhodobého charakteru sledovaných jevů tuto posloupnost překračují. Texty jsou členěny do tří tematických celků. V úvodu každého z nich jsou zařazeny dějepisné mapy a časová osa vztahující se k danému období. V závěru učebnice se nachází blok Historická čítanka - jedná se o souhrn komentovaných přepisů částí zásadních historických dokumentů.

  Graficky je titul sestaven tak, aby umožnil příjemnou práci s textem a hlubší porozumění látce. Odlišeny jsou bloky s hlavním učivem a bloky, v nichž jsou obsaženy doplňující informace.    

  Obsah učebnice

  Vrcholný středověk

  • Dějepisné mapy k tematickému celku
  • 1. Společnost vrcholného středověku
  • 2. Tematická sonda: Středověká kolonizace
  • 3. Tematická sonda: Středověká města
  • 4. Křížové výpravy
  • 5. Tematická sonda: Hereze a heretická hnutí
  • 6. Byzanská říše a Balkán ve vrcholném středověku
  • 7. Svatá říše římská ve vrcholném a pozdním středověku
  • 8. Francie, Anglie a Pyrenejský poloostrov ve vrcholném středověku
  • 9. Poslední Přemyslovci a nástup Lucemburků
  • 10. Gotika a vzdělávání ve středověku
  • 11. Gotické umění

  Pozdní středověk

  • Dějepisné mapy k tematickému celku
  • 12. Doba evropské krize
  • 13. Stoletá válka
  • 14. Tematická sonda: Stát a správa ve středověku
  • 15. Tematická sonda: Lidé na okraji společnosti
  • 16. Expanze Osmanské říše a pád Byzance
  • 17. Rus, Polsko a Uhry ve vrcholném a pozdním středověku
  • 18. Vláda Karla IV. a Václava IV.
  • 19. Husitská revoluce
  • 20. Jiří z Poděbrad a nástup Jagellonců
  • 21. Střední Evropa kolem roku 1500
  • 22. Čína a asijský svět v 10. - 17. století

  Na předělu epoch

  • Dějepisné mapy k tematickému celku
  • 23. Nový věk
  • 24. Složitá renesance
  • 25. Renesanční umění
  • 26. Zámořské objevy, původní civilizace a otroctví
  • 27. Tematická sonda: Novověký kapitalismus

  Raný novověk

  • Dějepisné mapy k tematickému celku
  • 28. Osmanská říše na vrcholu moci
  • 29. Španělsko a evropská politika 16. století
  • 30. Reformace a protireformace
  • 31. Předbělohorské období v českých zemích
  • 32. Francouzské náboženské války
  • 33. Tudorovská Anglie
  • 34. Moskevská Rus, Polsko-litevská unie a Balt v raném novověku
  • 35. Stavovské povstání a pobělohorské období
  • 36. Třicetiletá válka
  • 37. Tematická sonda: Vědecká revoluce 16. a 17. století
  • 38. Evropa doby baroka
  • 39. Barokní umění
  • 40. Habsburská monarchie a české země v době baroka
  • 41. Tematická sonda: Nevolnictví a poddanství
  • 42. Anglická revoluce
  • 43. Francouzské století
  • 44. Tematická sonda: Absolutismus
  • 45. Rusko a Polsko v 18. století
  • 46. Evropská kolonizace a sedmiletá válka

  Historická čítanka

  • 47. Projev Urbana II. v Clermontu (1095)
  • 48. Anna Komnena: Alexias
  • 49. Kronika kláštera Žďárského (Cronica domus Sarensis)
  • 50. Vyprávění o zlých letech po smrti Přemysla Otakara II.
  • 51. Zbraslavská kronika
  • 52. Jean Froissart: Kroniky (Kronika stoleté války)
  • 53. Jean Froissart: popis poddanské vzpoury v Anglii (1381)
  • 54. Moravský landfrýd (1516)
  • 55. Vita Caroli (vlastní životopis Karla IV.)
  • 56. Staré letopisy české: vyhlášení basilejských kompaktát (1436)
  • 57. Aeneas Silvius Piccolomini: Historie česká
  • 58. Návrh mírové unie křesťanských států pod záštitou Jiřího z Poděbrad
  • 59. Giovanni Pico della Mirandola: O důstojnosti člověka
  • 60. Giorgio Vasari: Životy
  • 61. Hernán Cortés: Druhý dopis o dobytí Tenochtitlánu
  • 62. Formule svornosti
  • 63. Majestát na náboženskou svobodu (tzv. Majestát Rudolfa II.)
  • 64. První list Ivana Hrozného Andreji Kurbskému
  • 65. Lublinská unie (1569)
  • 66. Patent Ferdinanda II. o rekatolizaci české šlechty
  • 67. Giordano Bruno: O nekonečnu, universu a světech
  • 68. Skutečné vyobrazení a pravdivý popis bitvy u L"utzenu
  • 69. Smlouva olomouckého biskupa s malířem Franzem A. Maulbertschem
  • 70. Paměti Jana Nikodéma Mařana Bohdaneckého z Hodkova
  • 71. Bill of Rights (Listina práv, 1689)
  • 72. Madame de Sévigné: korespondence o procesu Nicolase Fouqueta
  • 73. Paměti vévody de Saint-Simon 

  Rejstřík

   

   

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?