Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Matematika - příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy

  Sbírka 4500 úloh k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ. Sbírka obsahuje dostatečné množství úloh jednoduchých, ale i úlohy náročnější. Maximální rozsah je dán osnovami pro třídy se zaměřením na matematiku a fyziku. Je tedy možné sbírku použít také pro seminář z matematiky, kdy s minimálním výkladem lze řešit další úlohy, které úzce souvisejí s běžně probíraným učivem.

  • nejprodávanější
  Naše cena s DPH:
  326 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  343 Kč
  Ušetříte:
  17 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Jindra Petáková
  Nakladatel:
  PROMETHEUS
  Kód zboží:
  28877
  EAN:
  9788071964872
  PROMETHEUS

  Popis produktu

  • Sbírka obsahuje 4 500 úloh.
  • Úlohy jsou uspořádány do 20 kapitol (Základní poznatky o výrocích a množinách, Základní typy rovnic a nerovnic, Rovnice s parametrem, Funkce, Exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice, Goniometrické funkce a trigonometrie, Goniometrické rovnice a nerovnice, Mocninné funkce, lineární lomená funkce, Posloupnosti a řady, Geometrie - konstrukční úlohy, Geometrie - výpočty, Stereometrie, Vektory, Analytická geometrie v rovině, Analytická geometrie v prostoru, Kuželosečky, Komplexní čísla, Kombinatorika a binomická věta, Diferenciální a integrální počet, Pravděpodobnost a statistika).
  • Na závěr jsou uvedena zadání písemných zkoušek při přijímacím řízení na některých vysokých školách v roce.
  • Kromě třídění úloh do jednotlivých kapitol jsou úlohy ještě systematicky seřazeny v rámci jednotlivých kapitol. Vyučující tak může podle typu třídy, ale i podle zvolené vysoké školy, snadno provést výběr úloh, které budou studenti řešit.
  • U každé úlohy je obvykle několik variant. To proto, aby si student mohl úlohu zopakovat, ale aby i vyučující měl ještě další úlohy, které může zadat např. při písemném zkoušení. Při přípravě k přijímacím zkouškám lze studentům doporučit, které kapitoly mají podle typu zvolené vysoké školy podrobně propočítat.
  • Sbírka obsahuje dostatečné množství úloh jednoduchých, ale i úlohy náročnější. Maximální rozsah je dán osnovami pro třídy se zaměřením na matematiku a fyziku. Je tedy možné sbírku použít také pro seminář z matematiky, kdy s minimálním výkladem lze řešit další úlohy, které úzce souvisejí s běžně probíraným učivem.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  287

  O učebnici

  Sbírka úloh z učiva střední školy je určena k opakování a procvičování učiva k maturitě a k přípravě  na přijímací zkoušky z matematiky na vysoké školy.
  Obsah sbírky je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia, vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
  Sbírka je členěna podle tematických celků do 20 kapitol. Úlohy jsou seřazeny nejen podle tematických celků, ale v rámci jednotlivých kapitol jsou i dále systematicky uspořádány. K lepší orientaci slouží podrobně zpracovaný obsah. Sbírka obsahuje celkem 1 200 číslovaných úloh s mnoha obměnami. Podle typu třídy nebo střední školy (gymnázium, průmyslová škola, ekonomická škola  apod.) nebo podle zvolené vysoké školy lze počítat jen příklady v těch kapitolách, které student potřebuje znát.
  Nakonec jsou uvedeny výsledky úloh, které umožňují kontrolu správnosti řešení. U složitějších úloh je uveden i stručný návod řešení.

  Obsah učebnice

  1  Základní poznatky o výrocích a množinách

  • 1.1  Výrok, operace s výroky
  • 1.2  Obměněná implikace, obrácená implikace
  • 1.3  Negace složených výroků
  • 1.4  Výroky s kvantifikátory
  • 1.5  Operace s množinami - průnik, sjednocení, rozdíl, doplněk

  2  Základní typy rovnic a nerovnic

  • 2.1  Lineární rovnice a nerovnice
  • 2.2  Rovice a nerovnice v součinovém tvaru
  • 2.3  Rovnice a nerovnice v podílovém tvaru
  • 2.4  Kvadratické rovnice
  • 2.5  Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice
  • 2.6  Kvadratický trojčlen
  • 2.7  Kvadratické nerovnice
  • 2.8  Rovnice s neznámou ve jmenovateli
  • 2.9  Nerovnice s neznámou ve jmenovateli
  • 2.10  Rovnice s neznámou pod odmocninou
  • 2.11  Nerovnice s neznámou pod odmocninou
  • 2.12  Rovnice s neznámou v absolutní hodnotě
  • 2.13  Nerovnice s neznámou v absolutní hodnotě
  • 2.14  Řešení rovnic metodou substituce
  • 2.15  Reciproké rovnice
  • 2.16  Soustavy rovnic
  • 2.17  Řešení soustav rovnic metodou substituce
  • 2.18  Soustavy nerovnic
  • 2.19  Slovní úlohy

  3  Rovnice s parametrem

  • 3.1  Lineární rovnice s parametrem
  • 3.2  Rovnice s neznámou ve jmenovateli
  • 3.3  Rovnice s neznámou pod odmocninou
  • 3.4  Neznámá v absolutní hodnotě
  • 3.5  Soustavy rovnic
  • 3.6  Kvadratické rovnice s parametrem
  • 3.7  Neznámá ve jmenovateli (po úpravě kvadratické rovnice)

  4  Funkce

  • 4.1  Definice funkce
  • 4.2  Rovnost funkcí
  • 4.3  Definiční obor funkce
  • 4.4  Hodnota funkce, obor funkčních hodnot
  • 4.5  Funkce složená
  • 4.6  Vlastnosti funkcí
  • 4.7  Vztahy mezi grafy funkcí
  • 4.8  Lineární funkce
  • 4.9  Kvadratické funkce
  • 4.10  Úprava výrazu - graf funkce
  • 4.11  Exponenciální funkce
  • 4.12  Logaritmus čísla
  • 4.13  Logaritmická funkce
  • 4.14  Grafické řešení rovnic a nerovnic
  • 4.15  Inverzní funkce

  5  Exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice

  • 5.1  Exponenciální rovnice
  • 5.2  Logaritmické rovnice
  • 5.3  Exponenciální nerovnice
  • 5.4  Logaritmické nerovnice

  6  Goniometrické funkce a trigonometrie

  • 6.1  Velikost úhlu - míra stupňová, míra oblouková
  • 6.2  Orientovaný úhel
  • 6.3  Hodnoty goniometrických funkcí y = sin x, y = cos x
  • 6.4  Grafy goniometrických funkcí y = sin x, y = cos x
  • 6.5  Hodnoty goniometrických funkcí y = tg x, y = cotg x
  • 6.6  Grafy goniometrických funkcí y = tg x, y = cotg x
  • 6.7  Grafy goniometrických funkcí s absolutními hodnotami
  • 6.8  Cyklometrické funkce
  • 6.9  Záklaní vztahy mezi funkcemi
  • 6.10  Vzorce pro dvojnásobný úhel
  • 6.11  Součtové vzorce
  • 6.12  Vzorce pro součet a rozdíl goniometrických funkcí
  • 6.13  Vzorce pro poloviční úhel
  • 6.14  Grafy funkcí - užití vzorců
  • 6.15  Vztahy pro úhly v trojúhelníku
  • 6.16  Sinová a kosinová věta
  • 6.17  Vzorce pro obsah trojúhelníku, čtyřúhelníku
  • 6.18  Vzorce pro poloměry kružnic trojúhelníku opsané a vepsané
  • 6.19  Pravidelné mnohoúhelníky

  7  Goniometrické rovnice a nerovnice

  • 7.1  Goniometrické rovnice
  • 7.2  Goniometrické nerovnice

  8  Mocninné funkce, lineární lomená funkce

  • 8.1  Grafy mocninných funkcí
  • 8.2  Grafy lineárních lomených funkcí
  • 8.3  Inverzní funkce k funkcím mocninným
  • 8.4  Inverzní funkce k funkci lineární lomené
  • 8.5  Počítání s odmocninami
  • 8.6  Počítání s mocninami s celým exponentem
  • 8.7  Počítání s mocninami s racionálním exponentem
  • 8.8  Úpravy výrazů obsahujících mocniny a odmocniny

  9  Posloupnost a řady

  • 9.1  Způsoby zadání posloupnosti
  • 9.2  Vlastnosti posloupností
  • 9.3  Aritmetická, geometrická posloupnost
  • 9.4  Zápisy pomocí Σ
  • 9.5  Užití geometrické posloupnosti
  • 9.6  Nekonečná geometrická řada

  10  Geometrie - konstrukční úlohy

  • 10.1  Základní typy bodových množin
  • 10.2  Tečna z bodu ke kružnici
  • 10.3  Konstrukce kružnic požadovaných vlastností
  • 10.4  Konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků
  • 10.5  Konstrukce úseček
  • 10.6  Shodná zobrazení
  • 10.7  Skládání osových souměrností
  • 10.8  Hledání minimálního součtu úseček (Hledání dráhy kulečníkové koule)
  • 10.9  Stejnolehlost
  • 10.10  Skládání rotace a stejnolehlosti

  11  Geometrie - výpočty

  • 11.1  Trojúhelníková nerovnost
  • 11.2  Úhly střídavé, souhlasné, vedlejší, vrcholové
  • 11.3  Úhly v trojúhelníku
  • 11.4  Shodnost trojúhelníků
  • 11.5  Podobnost trojúhelníků
  • 11.6  Pythagorova věta a Euklidovy věty
  • 11.7  Středový a obvodový úhel
  • 11.8  Mocnost bodu ke kružnici
  • 11.9  Aritmetický a geometrický průměr

  12  Stereometrie

  • 12.1  Vzájemná poloha dvou přímek, přímky a roviny, dvou rovin, tří rovin
  • 12.2  Řezy
  • 12.3  Průnik dvou rovin
  • 12.4  Průnik přímky s rovinou
  • 12.5  Průnik přímky s povrchem tělesa
  • 12.6  Vzdálenost dvou bodů
  • 12.7  Vzdálenost bodu od přímky
  • 12.8  Vzdálenost rovnoběžných přímek
  • 12.9  Vzdálenost mimoběžek
  • 12.10  Vzdálenost bodu od roviny
  • 12.11  Vzdálenost rovnoběžných rovin
  • 12.12  Odchylka dvou přímek
  • 12.13  Odchylka přímky od roviny
  • 12.14  Odchylka dvou rovin
  • 12.15  Další úlohy
  • 12.16  Obsah řezu
  • 12.17  Objemy a povrchy těles

  13  Vektory

  • 13.1  Vektor, souřadnice vektoru
  • 13.2  Sčítání a odčítání vektorů, násobek vektoru
  • 13.3  Lineární kombinace vektorů
  • 13.4  Lineárně závislé a lineárně nezávislé vektory
  • 13.5  Velikost vektoru
  • 13.6  Skalární součin dvou vektorů u . v
  • 13.7  Vektorový součin dvou vektorů u × v
  • 13.8  Smíšený součin tří vektorů (u × v) . w 

  14  Analytická geometrie v rovině

  • 14.1  Rovnice přímky
  • 14.2  Úsečka, polopřímka, polorovina
  • 14.3  Vzájemná poloha přímek
  • 14.4  Odchylka dvou přímek
  • 14.5  Výpočty vzdáleností
  • 14.6  Zobrazení v analytické geometrii
  • 14.7  Další úlohy
  • 14.8  Vyšetřování množin bodů dané vlastnosti

  15  Analytická geometrie v prostoru

  • 15.1  Přímka v prostoru
  • 15.2  Vzájemná poloha přímek v prostoru
  • 15.3  Rovina
  • 15.4  Vzájemná poloha přímky a roviny
  • 15.5  Vzájemná poloha dvou rovin
  • 15.6  Vzájemná poloha tří rovin
  • 15.7  Odchylka dvou přímek
  • 15.8  Odchylka přímky od roviny
  • 15.9  Odchylka dvou rovin
  • 15.10  Vzdálenost dvou bodů v prostoru
  • 15.11  Vzdálenost bodu od přímky v prostoru
  • 15.12  Vzdálenost bodu od roviny
  • 15.13  Vzdálenost mimoběžek
  • 15.14  Souměrnosti v prostoru
  • 15.15  Další úkoly
  • 15.16  Úlohy na tělesech

  16  Kuželosečky

  • 16.1  Kružnice
  • 16.2  Elipsa
  • 16.3  Hyberbola
  • 16.4  Parabola
  • 16.5  Obecná rovnice kuželosečky
  • 16.6  Vnitřní (vnější) oblast kuželosečky
  • 16.7  Kuželosečka a přímka
  • 16.8  Tečna v bodě kuželosečky
  • 16.9  Tečna z bodu ke kuželosečce
  • 16.10  Tečna rovnoběžná s danou přímkou
  • 16.11  Tečna kolmá k dané přímce
  • 16.12  Tečna daným směrem
  • 16.13  Další úkoly
  • 16.14  Vyšetřování množin bodů dané vlastnosti

  17  Komplexní čísla

  • 17.1  Algebraický tvar komplexního čísla
  • 17.2  Mocniny imaginární jednotky i
  • 17.3  Znázornění komplexních čísel v Gaussově rovině
  • 17.4  Čísla komplexně sdružená
  • 17.5  Absolutní hodnota komplexního čísla
  • 17.6  Goniometrický tvar komplexního čísla
  • 17.7  Umocňování komplexních čísel
  • 17.8  Odmocňování komplexních čísel
  • 17.9  Rovnice v množině komplexních čísel
  • 17.10  Kvadratická rovnice v množině komplexních čísel
  • 17.11  Binomická rovnice

  18  Kombinatorika a binomická věta

  • 18.1  Faktoriál čísla - !
  • 18.2  Kombinační číslo, vlastnosti kombinačních čísel
  • 18.3  Rovnice a nerovnice s kombinačními čísly
  • 18.4  Pravidlo kombinatorického součinu
  • 18.5  Variace
  • 18.6  Permutace
  • 18.7  Kombinace
  • 18.8  Variace, kombinace - rovnice
  • 18.9  Variace, permutace, kombinace s opakováním
  • 18.10  Binomická věta
  • 18.11  Důkaz matematickou indukcí

  19  Difereniální počet a integrální počet

  • 19.1  Limita funkce ve vlastním bodě
  • 19.2  Limita funkce v nevlastním bodě
  • 19.3  Jednostranné limity
  • 19.4  Definice derivace funkce
  • 19.5  Pravidla pro výpočet derivace
  • 19.6  Tečna ke grafu funkce
  • 19.7  Funkce rostoucí, klesající
  • 19.8  Druhá derivace funkce
  • 19.9  Maximum, minimum funkce
  • 19.10  Průběh funkce
  • 19.11  Derivace implicitní funkce
  • 19.12  Derivace funkce a výpočet limity
  • 19.13  Slovní úlohy řečené pomocí derivací
  • 19.14  Primitivní funkce
  • 19.15  Určitý integrál
  • 19.16  Obsah rovinného obrazce
  • 19.17  Objem rotačního tělesa

  20  Pravděpodobnost a statistika

  • 20.1  Definice pravděpodobnosti, vlastnosti pravděpodobnosti, binomické rozdělení
  • 20.2  Aritmetický průměr, modus, medián, směrodatná odchylka, variační koeficient

  Výsledky

  Použité matematické symboly a značky

  Seznam použité literatury

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Matematika - příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?