Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -12%

  • Technické kreslení a deskriptivní geometrie pro školu a praxi

  Technické kreslení a deskriptivní geometrie pro školu a praxi

  • akce
  • sleva
  Naše cena s DPH:
  398 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  454 Kč
  Ušetříte:
  56 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Švercl Josef
  Nakladatel:
  SCIENTIA
  Kód zboží:
  15561
  EAN:
  9788071832973
  ISBN:
  8071832979
  SCIENTIA

  Popis produktu

  • Text i obrazová část učebnice obsahují zásady a pravidla kreslení ve strojírenství a příbuzných oborech. Pořadí i zpracování kapitol odpovídá učební osnově předmětu Technické kreslení pro střední průmyslové školy.
  • Úvod je věnován orientaci čtenáře v uspořádání národních i mezinárodních norem EN a ISO s ohledem na jejich aplikaci při vytváření technické dokumentace. Čtenář je seznámen s výběrem a používáním kreslicích pomůcek, prováděním geometrických konstrukcí a jejich využitím, s kreslením náčrtů a zásadami technického zobrazování. Na tyto zásady navazuje způsob udávání rozměrů na výkresech, předepisování jejich přesnosti, tvaru a polohy i jakosti povrchu strojních součástí.
  • Získané znalosti jsou využívány a rozvinuty v kapitole věnované kreslení strojních součástí a spojů a při provádění výrobních výkresů.
  • V druhé části učebnice je zpracována učební osnova předmětu určená deskriptivní geometrii. Je členěna na pravoúhlé promítání na dvě k sobě kolmé průmětny, sestrojování sítí těles a řešení jejich průniků. Text doplňuje výběr rovinných křivek se zaměřením na technické aplikace ozubených kol, mechanismů a jejich trajektorií. Deskriptivní geometrii uzavírá kapitola věnovaná řešení úloh v prostorových zobrazeních. Učivo je zpracováno podle platných pravidel a zásad technického kreslení zakotvených v ČSN a převzatých normách EN a ISO. Text je doplněn řešenými příklady a úlohami na procvičení a ověření znalostí.
  • Učebnice je určena žákům středních odborných škol, vysokých škol technického zaměření i technickou praxi.
    

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  341

  O učebnici

  Technické kreslení je společný název pro všechny druhy kreslení ve strojírenství, elektrotechnice, stavebnictví, zeměměřictví a dalších oborech. Je nepostradatelným vyjadřovacím a dorozumívacím prostředkem mezi techniky a vlastními výrobci. Zvládnutí technického kreslení je předpokladem úspěšného pokračování ve studiu ostatních technických předmětů ve škole i úspěšného uplatnění v praxi. Patří k předmětů, které spojují vědomosti a teoretické znalosti s dovednostmi a přispívá k rozvoji technického myšlení. Technické myšlení vyžaduje potřebu grafického vyjadřování představ vhodnou formou, např. v první fázi náčrtem a v další fázi pak technickým výkresem. Grafické vyjadřování prošlo více než tisíciletí trvajícím vývojem a bylo založeno na geometrických základech. Vzájemné prolínání geometrie a kreslení bylo a je prospěšné oběma naukám.

  Technické kreslení je pro různé výrobní obory ve všech technicky vyspělých zemích normalizováno. Zavádění mezinárodně platných technických norem ISO a EN činí technické kreslení mezinárodně srozumitelným a je předpokladem pro mezinárodní spolupráci ve výzkumu, vývoji i výrobě. Proto požaduje nejen ovládnutí dovedností při kreslení výkresů, ale i získávání a další využití technických vědomostí, počínaje geometrickými konstrukcemi, znalostí základů normalizace, zobrazovacích metod, udávání rozměrů a jejich přesnosti, předepisování jakosti povrchu, předepisování materiálu a úpravy náležitostí výrobních výkresů. To jsou dílčí postupné cíle výuky předmětu a k jejich dosažení je třeba:

  • využívat při studiu technickou literaturu a technické normy v rozsahu jejich výběru ve strojnických tabulkách pro školy;
  • naučit se pracovat doporučeným způsobem s kreslicími pomůckami a získat tak správné návyky grafické práce;
  • zdokonalit prostorovou představivost potřebnou pro provádění náčrtů, výkresů a také pro jejich čtení;
  • zvládnutím dovedností při kreslení náčrtů a při kreslení s využitím pomůcek stále zlepšovat úroveň svého grafického projevu.

  K dosažení uvedených cílů a k ověření jejich zvládnutí jsou určena cvičení a otázky v závěru jednotlivých kapitol

  Jak již bylo uvedeno, vychází technické zobrazení z teoretického základu deskriptivní geometrie. Učební látka této nauky je obsahem druhé části této učebnice.  

    

  Obsah učebnice

     1  Předpoklady snadného začátku a úspěšného konce

  • 1.1  Kreslicí pomůcky
  • 1.2  Kreslicí materiály
  • 1.3  Péče o kreslicí pomůcky
  • 1.4  Zásady kreslení od ruky a s použitím pomůcek
  • 1.5  Geometrické konstrukce
  •         Úlohy

     2  Normalizace v technickém kreslení

  • 2.1  Technická normalizace
  • 2.2  Druhy technických výkresů
  • 2.3  Formáty a úprava výkresových listů
  • 2.4  Skládání a rozmnožování výkresů
  • 2.5  Druhy čar a jejich použití
  • 2.6  Měřítka zobrazení
  • 2.7  Technické písmo
  • 2.8  Vyvolená čísla a normální délkové rozměry
  •        Otázky a úlohy

     3  Náčrty

         Úlohy

     4  Technické zobrazování

  • 4.1  Pravoúhlé promítání na několik průměten
  • 4.2  Axonometrické promítání
  • 4.3  Zobrazování jednoduchých a složených těles
  • 4.4  Pravidla pro zobrazování na výkresech
  • 4.5  Vynesené tvarové podrobnosti
  • 4.6  Zjednodušování obrazů
  • 4.7  Zobrazování průniků
  •         Otázky a úlohy

     5  Kótování

  • 5.1  Základní pojmy a pravidla kótování
  • 5.2  Provedení kót
  • 5.3  Hraničicí značky
  • 5.4  Zapisování kót
  • 5.5  Umisťování kót
  • 5.6  Soustavy kót
  • 5.7  Kótování geometrických a konstrukčních prvků součástí
  • 5.8  Kótování opakujících se konstrukčních prvků
  • 5.9  Tabulkové kótování
  • 5.10  Kótování křivek a křivkových profilů
  • 5.11  Kótování rozměrů dané plochy
  •           Otázky a úkoly

     6  Předepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohy

  • 6.1  Tolerování rozměrů, základní pojmy, uložení
  • 6.2  Toleranční soustavy
  • 6.3  Zapisování tolerancí a mezních úchylek na výkresu
  • 6.4  Tolerování úhlů
  • 6.5  Tolerování polohy děr a roztečí
  • 6.6  Mezní úchylky netolerovaných rozměrů
  • 6.7  Tolerování tvaru a polohy
  • 6.8  Nepředepsané geometrické tolerance
  •         Otázky a úlohy

     7  Předepisování jakosti povrchu

  • 7.1  Posuzování struktury povrchu
  • 7.2  Předepisování struktury povrchu
  • 7.3  Předepisování úpravy povrchu a tepelného zpracování
  •         Otázky a úlohy

     8  Kreslení strojních součástí a spojů

  • 8.1  Popisové pole výkresu
  • 8.2  Čepy, kolíky, závlačky, pojistné a stavěcí kroužky
  • 8.3  Klíny a pera
  • 8.4  Závity, šrouby a matice, lícování závitu
  • 8.5  Hřídele, drážkové hřídele a náboje
  • 8.6  Řemenice pro klínové řemeny
  • 8.7  Ložiska
  • 8.8  Ozubená kola, řetězová kola, řetězy a rohatky
  • 8.9  Pružiny
  • 8.10  Nýty a nýtové konstrukce
  • 8.11  Svary a svařované konstrukce
  • 8.12  Pájené a lepené konstrukce

    9  Výrobní výkresy

  • 9.1  Požadavky na výrobní výkresy
  • 9.2  Číslování výkresů
  • 9.3  Výkresy součástí
  • 9.4  Předepisování materiálu na výkresy
  • 9.5  Výkresy sestavení
  • 9.6  Změny a opravy ve výkresové dokumentaci
  • 9.7  Montážní a základové výkresy
  • 9.8  Výkresy stavebních konstrukcí
  • 9.9  Výkresy potrubí
  • 9.10  Kreslení schémat
  •           Otázky a úlohy

    10  Základy deskriptivní geometrie

  • 10.1  Úvod
  • 10.2  Pravoúhlé promítání na dvě průmětny (Mongeovo promítání)
  • 10.3  Rovinné řezy těles

    11  Sítě těles

  • 11.1  Sítě mnohostěnů
  • 11.2  Sítě rotačních válců a kuželů

    12  Kinematická geometrie

  • 12.1  Vybrané rovinné křivky
  • 12.2  Profily zubů ozubených kol
  • 12.3  Šroubovice

    13  Průniky těles

  • 13.1  Průniky mnohostěnů
  • 13.2  Průniky rotačních těles (ploch)

    14  Názorné zobrazování

  • 14.1  Kosoúhlé promítání
  • 14.2  Pravoúhlá axonometrie
  •           Úlohy

  Přehled ČSN pro technické kreslení

  Literatura

   

   

   

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Technické kreslení a deskriptivní geometrie pro školu a praxi souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?