Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Od šestky do devítky - český jazyk stručně a přehledně

  Doprodej posledního kusu.

  Naše cena s DPH:
  99 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  149 Kč
  Ušetříte:
  50 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Honsigová Lucie
  Nakladatel:
  FRAGMENT
  Kód zboží:
  25606
  EAN:
  9788025363997
  FRAGMENT

  Popis produktu

  • Stručně a přehledně sestavená učebnice českého jazyka pro základní školy.
  • Neocenitelný pomocník pro všechny žáky základních škol.
  • Při používání učebnice sestavené podle nových pravidel českého pravopisu odpadne zdlouhavé zapisování výkladu a je možno se více věnovat procvičování gramatických jevů.

  Určeno pro:
  6. ročník
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  72

  Obsah učebnice

  6. ročník (a hlavní učivo nižších ročníků)

  • 1. Náš národní jazyk
  • 2. Hlásky  samohlásky a souhlásky, abeceda
  • 3. Souhlásky znělé a neznělé, spisovná výslovnost  spodoba znělosti
  • 4. Slovní přízvuk  předložky vlastní a nevlastní, příklonky
  • 5. Druhy vět podle postoje mluvčího, větná melodie
  • 6. Slovotvorný rozbor, stavba slova
  • 7. Změna hlásek při odvozování
  • 8. Pravopis předpon a přípon, -ú-
  • 9. Dělení slov
  • 10. Zdvojené souhlásky  -nn-, -šš-
  • 11. ě - je  pě, vě - vje, bě - bje
  • 12. mě - mně
  • 13. Předpony s-, z-, vz-
  • 14. Předložky z, s
  • 15. i - y po obojetných souhláskách
  • 16. Vyjmenovaná slova
  • 17. Druhy slov
  • 18. Mluvnické významy
  • 19. Podstatná jména konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná, látková
  • 20. Pádové otázky, vzory podstatných jmen
  • 21. Podstatná jména - tvary a skloňování  číslo, rod, kmen a koncovka
  •        Tabulka: Vzory podstatných jmen
  • 22. Skloňování vlastních jmen osobních
  • 23. Skloňování pomnožných jmen místních
  • 24. Přídavná jména, druhy přídavných jmen
  • 25. Jmenné tvary přídavných jmen
  • 26. Přídavná jména přivlastňovací
  • 27. Vzory přídavných jmen, i - y
  •        Tabulka: Vzory přídavných jmen
  • 28. -ovi nebo -ovy?
  • 29. Stupňování přídavných jmen
  • 30. Zájmena, druhy zájmen
  • 31. Skloňování zájmen zájmena osobní, s sebou x sebou, vzory jejích x jejich, samý - sám
  • 32. Číslovky, druhy číslovek tečka za číslovkami
  • 33. Skloňování číslovek základních
  • 34. Slovesa  časování, jednoduchý a složený tvar, příčestí minulé, zvratné sloveso, infinitiv, rozkazovací způsob, podmiňovací způsob, slovesa kladná a záporná
  • 35. Podmět a přísudek  podmět vyjádřený, nevyjádřený a všeobecný, přísudek slovesný a jmenný, skladební dvojice
  • 36. Shoda přísudku s podmětem
  • 37. Rozvíjející větné členy   přívlastek, příslovečné určení, předmět
  • 38. Věta jednoduchá a souvětí
  • 39. Věta hlavní a vedlejší   spojky podřadicí
  • 40. Čárka ve větě
  • 41. Řeč přímá a nepřímá

  7. ročník

  • 42. Dvojné tvary   oči, uši, ruce, nohy, kolena, ramena, prsa
  • 43. Zájmeno jenž
  • 44. Číslovky   číslovky druhové, řadové, násobné
  • 45. Obtížnější slovesné tvary
  • 46. Slovesný rod   slovesa bezpředmětová
  • 47. Příslovce   druhy, tvoření
  • 48. Příslovečné spřežky, spojovník
  • 49. Stupňování příslovcí
  • 50. Předložky   předložková vazba
  • 51. Spojky, částice, citoslovce
  • 52. Velká písmena v názvech
  • 53. Význam slov   sousloví, rčení, přísloví
  • 54. Slova jednoznačná a mnohoznačná   metafora, metonymie, personifikace, synonyma, antonyma, homonyma, slova nadřazená a podřazená termíny
  • 55. Tvoření slov   slova přechýlená, --icí x -ící, slova složená
  • 56. Věty dvojčlenné a jednočlenné
  • 57. Věty podle postoje mluvčího
  • 58. Podmět, VV podmětná
  • 59. Přísudek, VV přísudková
  • 60. Předmět, VV předmětná
  • 61. Příslovečné určení, VV příslovečné
  • 62. Přívlastek, VV přívlastková   přívlastek shodný a neshodný, postupně rozvíjející a několikanásobný, volný a těsný, přístavek
  • 63. Doplněk, VV doplňková
  •        Tabulka: Větné členy
  •        Tabulka: Věty vedlejší

  8. ročník

  • 64. Slovanské jazyky   slovenština
  • 65. Vzory píseň, kost
  • 66. Krácení kmenové souhlásky
  • 67. Psaní a výslovnost přejatých slov
  • 68. Skloňování obecných jmen přejatých
  • 69. Skloňování cizích vlastních jmen
  • 70. Zájmeno týž, tentýž
  • 71. Slovesný vid   děj násobený, rozkazovací způsob v záporu
  • 72. Kmen přítomný a minulý
  • 73. Podstatná jména slovesná, přídavná jména slovesná
  • 74. Slovesné třídy
  • 75. I. slovesná třída
  • 76. II. slovesná třída
  • 77. III. slovesná třída
  • 78. IV. slovesná třída
  • 79. V. slovesná třída
  • 80. Nepravidelná slovesa
  • 81. Zápor   mluvnický a slovní
  • 82. Vztah mezi členy skladební dvojice   shoda, řízenost, přimykání
  • 83. Poměr mezi větami hlavními
  • 84. Čárka před a

  9. ročník

  • 85. Vývoj českého jazyka   archaismy, neologismy
  • 86. Přechodníky
  • 87. Zvláštnosti větné stavby   samostatný a osamostatněný větný člen, vsuvka, věta neúplná
  • 88. Holý větný člen
  • 89. Pořádek slov v české větě
  • 90. Některé cizí odborné názvy 

   

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Od šestky do devítky - český jazyk stručně a přehledně souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?