Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Český jazyk pro 6.r.

  Učebnice vytvořená v souladu s RVP ZV. 6., aktualizované vydání

  Naše cena s DPH:
  208 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Miksová Eva, Hájková Jitka
  Nakladatel:
  NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
  Kód zboží:
  52190
  EAN:
  9788076001619
  ISBN:
  6-55
  NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

  Popis produktu

  • Učebnice navazuje na učivo předchozího ročníku a rozšiřuje ho o nové poznatky (např. zvuková stránka jazyka).
  • Důraz se klade na průběžné a důkladné opakování získaných vědomostí pomocí testů zařazených na začátek i konec jednotlivých kapitol.
  • Ve slohových oddílech se přihlíží k seznámení se s nejnovějšími způsoby komunikace.

  Učebnice je rozdělena na kapitoly věnované úvodnímu výkladu o českém jazyce, zvukové stránce jazyka, tvoření slov a slovotvorbě, tvarosloví, skladbě a slohu. Každá kapitola obsahuje dostatečné množství cvičení, pomocí kterých si žáci proberou a upevní nové učivo. Do učebnice jsou navíc pravidelně zařazeny jazykové rozbory, které přispívají k cyklickému opakování učební látky, mezipředmětové vztahy, průřezová témata, skupinové práce a klíčové pojmy v angličtině a němčině.

  Určeno pro:
  6. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  148

  Obsah učebnice

  • Opakování učiva 5. ročníku

  I.   ÚVOD O ČESKÉM JAZYCE

  1. Rozvrstvení národního jazyka
  2. Útvary národního jazyka
  3. Jazykové příručky
  4. Jazykověda a její složky

  Test č. 1

  II.   ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA

  1. Hláskosloví
  2. Slovní přízvuk
  3. Zvuková stránka věty

  Test č. 2

  III.  NAUKA O SLOVĚ

  1. Tvoření slov
  • Vznik nových slov
  • Slovotvorný rozbor
  • Střídání samohlásek při odvozování slov
  • Střídání souhlásek při odvozování slov
  • Slova odvozená příponou -ský

  2.  Rozbor stavby slova

  • Slova příbuzná

  3.  Pravopis slov

  • Souhláskové skupiny
  • Skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně
  • Předpony s-/se-, z-/ze-, vz-/vze-
  • Předložky s, se, z, ze
  • Psaní i/í, y/ý po obojetných souhláskách
  • Test č. 3

  IV.  TVAROSLOVÍ

  1.  Slovní druhy

  2. Podstatná jména

  • Druhy podstatných jmen
  • Podstatná jména konkrétní a abstraktní
  • Podstatná jména pomnožná, hromadná a látková
  • Podstatná jména obecná a vlastní
  • Test č. 3
  • Skloňování podstatných jmen
  • Skloňování podstatných jmen rodu mužského
  • Skloňování podstatných jmen rodu ženského
  • Skloňování podstatných jmen rodu středního
  • Test č. 5
  • Skloňování podstatných jmen oči, uši, ruce, nohy, kolena, ramena, prsa
  • Test č. 6

  3. Přídavná jména

  • Druhy přídavných jmen
  • Pravopis přídavných jmen
  • Skloňování přídavných jmen
  • Přídavná jména tvrdá
  • Jmenné tvary přídavných jmen
  • Přídavná jména měkká
  • Přídavná jména přivlastňovací
  • Stupňování přídavných jmen
  • Test č. 7

  4. Zájmena

  • Druhy zájmen
  • Skloňování zájmen bezrodých
  • Skloňování zájmen rodových
  • Skloňování zájmen ten, náš, váš
  • Skloňování zájmen on, ona, ono
  • Skloňování zájmen můj, tvůj, svůj, její
  • Test č. 8

  5. Číslovky

  • Druhy číslovek
  • Skloňování číslovek základních
  • Test č. 9

  6. Slovesa

  • Opakování
  • Slovesné tvary
  • Časování sloves
  • Rozkazovací způsob
  • Podmiňovací způsob
  • Test č. 10

  V.  SKLADBA

  1. Základní větné členy

  • Přísudek - opakování
  • Podmět - opakování
  • Podmět několikanásobný
  • Shoda přísudku s podmětem
  • Shoda přísudku s několikanásobným podmětem
  • Test č. 11

  2. Rozvíjející větné členy

  • Přívlastek
  • Test č. 12
  • Předmět
  • Test č. 13
  • Příslovečné určení
  • Test č. 14

  3. Věta jednoduchá a souvětí

  • Test č. 15

  VI.  ZÁVĚREČNÝ TEST

  • Závěrečný test

  VII. SLOH A KOMUNIKACE

  1. Práce s informacemi

  2. Vypravování

  3. Popis

  • Popis předmětu
  • Popis místnosti
  • Popis pracovního postupu

  4. Dopis

  5. Zpráva a oznámení

  • Sloh - závěrečné opakování
  • Očekávané výstupy
  • Klíčové kompetence
  • Řešení testů
  • Rejstřík

   

   

   

   

   

   

   

   

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Český jazyk pro 6.r. souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace

  Nastavte souhlasy, souhlasím s:

  Potvrdit výběr
  Souhlasím a zavřít.
  Nastavení

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?