Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Matematika 6.r. - Desetinná čísla (učebnice)

  Učebnice doporučená pro 6.r. ZŠ vytvořená v souladu s RVP ZV.

  Naše cena s DPH:
  84 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  M. Jedličková, P. Krupka, J. Nechvátalová
  Nakladatel:
  NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
  Kód zboží:
  54905
  EAN:
  9788076002258
  ISBN:
  6-22
  NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

  Popis produktu

  • V nové řadě učebnic a pracovních sešitů matematiky je učivo tematicky rozděleno do 16 celků (4 témata pro každý ročník). Pro každé téma je připravena učebnice a pracovní sešit. Řada je vytvořena v souladu s RVP ZV. Další učebnice obsahují témata: Základy geometrie, Kladná a záporná učebnice, Dělitelnost, Shodnost, Zlomky a poměr, Procenta a trojčlenka, Rovinné útvary.
  • Hlavní důraz je soustavně kladen na jednoduchost výkladu a na bezprostřední provázanost s praktickým využitím právě probíraného matematického aparátu.
  • Učebnice obsahují dostatek vyřešených návodných úloh k podchycení všech jevů a úloh na procvičení.
  • Nová učebnice Desetinná čísla má udělenu schvalovací doložku MŠMT.
  • Jednotlivé učebnice můžete zařadit individuálně podle ŠVP

   Učivo matematiky celého 2. stupně ZŠ není děleno klasicky do jednotlivých ročníků, ale je rozděleno tematicky do 16 učebnic. Náplň každé učebnice přesně vychází z RVP ZV. Rozdělení látky do samostatných tematických celků vychází vstříc potřebám škol – je tak možné řadit látku individuálně podle ŠVP, který má škola zpracován. V navrženém pořadí (viz níže) je počítáno se čtyřmi tématy pro každý ročník.

   Pro každé téma bude připravena učebnice a pracovní sešit

   V učebnici je látka vysvětlena, přičemž hlavní důraz je soustavně kladen na jednoduchost výkladu a na bezprostřední provázanost s praktickým využitím právě probíraného matematického aparátu. Učebnice obsahuje dostatek vyřešených návodných úloh k podchycení všech jevů a úlohy na procvičení.

   Učebnice předkládá a vysvětluje látku, pracovní sešit slouží k procvičování látky a jako banka dalších úloh. Tím je zabezpečeno, že učebnice spolu s pracovním sešitem jsou dostačujícími podklady pro vedení výuky. Není třeba doplňovat dalšími sbírkami úloh.

   Řazení kapitol v učebnici a pracovním sešitě je pochopitelně identické, předpokládá se souběžná práce s učebnicí i pracovním sešitem.

    

   Koncepce učebnice

   Učebnice je rozdělena do kapitol, které tvoří jednotlivé celky látky. Každý celek látky je koncipován nejvýše na 3 vyučovací hodiny.

  Hlavní snahou je látku předkládat čtivou formou s důrazem na přímočaré souvislosti s praxí a s dříve probíranou látkou. V učebnici je použito několik jednoduchých typů textů a označení, které mají napomoci orientaci. Jde o:

   

  • - Motivační texty, které právě probíranou látku uvozují a propojují s praxí.
  • - Texty odkazující na dříve probranou látku, kde jsou zdůrazňovány návaznosti a podobnosti s novou látkou.
  • - Texty vysvětlující novou látku, kde je nová látka předkládána a komentována. Tyto texty jsou sestavovány tak, aby byly na jednu stranu čtivé a pochopitelné soustředěnému čtenáři bez případné pomoci, na druhou stranu pojaté co nejstručněji a s využitím velkého množství vysvětlujících obrázků a dalších grafických nástrojů.
  • - Úkoly k zamyšlení – jde o jednoduché otázky, které mají umožnit učitelům motivovat žáky k přemýšlení a zejména k hledání souvislostí probírané tématiky s praxí. Mohou posloužit jako námět k diskuzím v hodinách či k samostatné práci žáků doma.
  • - „Poučky“ – zde jde o přesné formulace nových pojmů (definice), tvrzení (matematické věty) a postupů. Jakkoli jde o přesné formulace, je neustále brán v úvahu věk žáků. Navíc, aby byl v maximální možné míře odstraňován formalismus ve výuce matematiky, jsou „poučky“ vždy dávány do kontextu s vysvětlením a zdůvodněním.
  • - Řešené úlohy, které jsou zařazovány pro ilustraci právě probíraného učiva, mnohdy zařazované formou hledání a zdůvodňování chyb v předkládaných „žákovských“ řešeních, popř. úlohy, kde je předloženo více možných řešení. Důraz je vždy kladen na vysvětlení.
  • - Shrnutí kapitoly – na závěr kapitoly (před úlohami) je shrnuto, co bylo předmětem kapitoly.
  • - Úlohy k procvičení – na konec každé kapitoly je uvedeno několik základních úloh, které se týkají látky v kapitole.

  Takto koncipovaný text učebnice dává učitelům dostatek materiálu, aby mohli přirozeně střídat činnosti v hodinách – diskutovat, zdůvodňovat, vysvětlovat, procvičovat či hledat odpovědi na více či méně obtížné otázky. Zároveň učitelům umožňuje efektivně učivo sumarizovat a zpřehledňovat – při opakování je např. možné využívat shrnutí nebo „poučky“.

  Určeno pro:
  6. ročník
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  63

  Obsah učebnice

   1  ZOPAKUJME SI, CO VÍME O PŘIROZENÝCH ČÍSLECH

  • Opakování přirozených čísel

   2  ČÍSLA NEMUSÍ BÝT CELÁ

  • Zavedení desetinného čísla

   3  JAK POZNÁTE, KTERÉ Z DESETINNÝCH ČÍSEL JE VĚTŠÍ?

  • Porovnávání desetinných čísel

   4  NAUČÍME SE SČÍTAT DESETINNÁ ČÍSLA 

  • Sčítání desetinných čísel

   5  PO SČÍTÁNÍ JE NA ŘADĚ ODČÍTÁNÍ

  • Odčítání desetinných čísel

   6  NĚKDY MUSÍME SČÍTAT A ODČÍTAT SOUČASNĚ

  • Výrazy se sčítáním a odčítáním desetinných čísel

   7  NÁSOBIT A DĚLIT DESETI JE SNADNÉ - UKÁŽEME SI TO

  • Násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1 000

   8  VYSVĚTLÍME VZTAHY MEZI RŮZNÝMI JEDNOTKAMI

  • Převody jednotek hmotnosti, délky a objemu

   9   JAK SE NÁSOBÍ DESETINNÁ ČÍSLA? UKÁŽEME SI TO

  • Násobení desetinných čísel

  10  PO NÁSOBENÍ JE NA ŘADĚ DĚLENÍ

  • Dělení desetinných čísel

  11  PUSŤME SE DO SLOŽITĚJŠÍCH VÝPOČTŮ

  • Číselné výrazy

  12  JAK PRACUJEME S DLOUHÝMI DESETINNÝMI ČÍSLY?

  • Čísla s více desetinnými místy, zaokrouhlování

  13  K VYJADŘOVÁNÍ ČÁSTÍ CELKU POUŽÍVÁME ZLOMKY

  • Zlomek, jednotky času

  VÝSLEDKY

   

   

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Matematika 6.r. - Desetinná čísla (učebnice) souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?