Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Hravá čeština 9 - Učebnice pro 9.r. ZŠ

  Učebnice pro 9.r. ZŠ a víceletá gymnázia

  Naše cena s DPH:
  261 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  A.Pavlíčková, N.Michálková, G.Hudecová, A.Báchorová, J.Abrahamová, J.Hanusová, D.Fajkusová, E.Dohnalová, V.Machurková, D.Švancarová,
  Nakladatel:
  Taktik
  Kód zboží:
  56887
  EAN:
  9788075632104
  Taktik

  Popis produktu

  V souladu s RVP ZV

  Jako novinku pro školní rok 2017/2018 pro Vás nakladatelství Taktik připravilo novou kompletní řadu učebnic Hravá čeština pro 6.-9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia. Učebnice jsou tvořeny podle nového RVP ZV 2016. Zohlednili v nich změny vyplývající ze vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Učebnice doplňují samostatně prodejné pracovní sešity obsahující rozmanité úlohy určené na podporu rozvoje znalostí a vyjadřovacích schopností žáka. Důležitou součástí pracovních sešitů jsou souhrnné testy na konci každé kapitoly.

  Každá učebnice z nové řady je doplněna přílohou pro žáky se specifickými poruchami učení (SPU). Přílohy SPU vytvořila zkušená odbornice na tuto problematiku PaedDr. Daniela Švancarová. Přílohy jsou v souladu s novou úpravou RVP, věnovanou mimo jiné i tomuto druhu poruch učení a zahrnují některé totožné úlohy z učebnic upravené pro potřeby žáků s SPU, stručný a přehledný souhrn učiva a metodickou pomoc pro učitele.

  - Učebnice je doplněna informací o náročnosti každé z úloh
  - Učebnice obsahuje přílohu pro žáky se specifickými poruchami učení (SPU)
  - Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků
  - Součástí je shrnutí celého učiva daného ročníku

   

  Určeno pro:
  9. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  144

  O učebnici

  Učebnice Hravá čeština 9

  • Obsahuje procvičení látky z předchozího ročníku, dále pak výklady a úlohy z obecné teorie jazyka, nauky o významu slov, nauky o tvoření slov, tvarosloví, skladby, pravopisu, zvukové stránky jazyka a komunikace a slohu. To vše v moderním a příjemném vizuálním zpracování.
  • Výklady jsou srozumitelné a přehledné a jsou doplněny rozmanitými typy úloh, díky kterým si žáci učivo dobře procvičí.
  • U každé úlohy je vyznačena její obtížnost, a to prostřednictvím jedné, dvou či tří teček pod čísly úloh.
  • Součástí je příloha pro žáky se specifickými poruchami učení vytvořená zkušenou odbornicí na tuto problematiku. Příloha zahrnuje upravené úlohy z učebnice, stručné a přehledné shrnutí základního učiva a metodické pokyny pro učitele.
  • Učebnice tvoří celek s pracovním sešitem Hravá čeština 9.

  Obsah učebnice

  OPAKOVÁNÍ

  OBECNÉ VÝKLADY O JAZYCE

  • Indoevropské jazyky
  • Slovanské jazyky
  • Vývoj českého jazyka
  • Útvary českého jazyka
  • Jazykověda a její disciplíny
  • Jazyk a řeč

  SLOVNÍ ZÁSOBA A VÝZNAM SLOVA

  • Slovo a jeho význam, ustálená slovní spojení
  • Synonyma, antonyma, homonyma
  • Slovní zásoba a její obohacování
  • Členění slovní zásoby

  NAUKA O TVOŘENÍ SLOV

  • Stavba slova
  • Způsoby tvoření slov
  • Souhrnné úlohy

  TVAROSLOVÍ

  • Slovní druhy
  • Podstatná jména
  • Přídavná jména
  • Zájmena
  • Číslovky
  • Slovesa
  • Neohebné slovní druhy
  • Souhenné úlohy

  SKLADBA

  • Druhy vět podle komunikační funkce
  • Věta dvojčlenná a jednočlenná, větný ekvivalent
  • Mluvnický zápor
  • Skladební dvojice
  • Věta hlavní a vedlejší, řídící a závislá
  • Souvětí podřadné
  • Druhy vedlejších vět
  • Souvětí souřadné
  • Souvětí složité
  • Řeč přímá a nepřímá
  • Zvláštnosti ve větném členění
  • Tvoření vět
  • Slovosled
  • Stavba textu
  • Souhrnné úkoly

  PRAVOPIS

  • Pravopis lexikální, tvaroslovný, skladební
  • Pravopis velkých písmen - vlastní jména

  ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA

  • Hlásky
  • Zvuková stránka slova
  • Zvuková stránka věty
  • Souhrnné úkoly

  KOMUNIKACE A SLOH

  • Úvod do učiva slohu
  • Popis
  • Charakteristika
  • Vypravování
  • Výklad
  • Úvaha
  • Projev mluvený a psaný
  • Proslov
  • Diskuse
  • Publicistické útvary
  • Souhrnné úlohy

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?