Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Fyzika 7.r. ZŠ - příručka učitele (nová generace)

  Příručka učitele je nezbytným samostatně prodejným doplňkem učebnice. Je předkládána ve formě příprav na jednotlivé vyučovací hodiny.

  Naše cena s DPH:
  538 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Miroslav Randa, Václav Havel, Jiří Kohout, Václav Kohout, Pavel Kratochvíl, Pavel Masopust, Jitka Prokšová, Karel Rauner
  Nakladatel:
  FRAUS
  Kód zboží:
  56965
  EAN:
  9788074893476
  FRAUS

  Popis produktu

  Příručka učitele je předkládána ve formě příprav na jednotlivé vyučovací hodiny. Každá kapitola je zpracována důsledně na dvou stranách a zahrnuje několik logických částí. Klíčovou součástí každé dvoustrany jsou podrobné odpovědi na veškeré otázky z učebnice a pracovního sešitu a metodické poznámky k učivu včetně upozornění na souvislosti s dalšími fyzikálními poznatky.

  Příručka dále obsahuje časově-tematický plán učiva, očekávané výstupy a kompetence dle RVP ZV, kopírovatelné předlohy pro laboratorní práce, vybrané webové odkazy, doporučenou literaturu a místo na poznámky učitele.

  Určeno pro:
  7. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  120

  O učebnici

  Máte před sebou poslední část třídílného, výrazně přepracovaného vydání kompletu pro výuku fyziky v 7. třídě základní školy nebo na víceletém gymnáziu (učebnice, pracovní sešit s přehledem učiva, příručka učitele). Klademe si v něm velmi těžký úkol: nejen vzbudit, ale také udržet zájem dětí o fyziku a ve školní výuce jim dát základy, které jim umožní orientovat se v technickém světě kolem sebe a co nejlépe vidět všechny souvislosti a zákonitosti světa, který nás obklopuje. 

  Celé zpracování učiva vychází z potřeb úzkého sepětí jednotlivých předmětů. Hlavní důraz je v předložené příručce učitele kladen na praktické aplikace fyziky, které prolínají celým učivem a umožňují získat žákům úředstavu o fyzice jako o užitečném předmětu s mimořádným vztahem k praxi. Úkoly v pracovním sešitě jsou směřovány k tomu, aby si žáci ve škole i doma všechny fyzikální poznatky co nejvíce "osahali"; pestrost úkolů včetně zařazení fyzikálních doplňovaček a dalších motivačních úkolů rozvíjí zájem žáků o fyziku.

  Příručka učitele má jednotnou formu. Důsledně dodržuje, že každé učebnicové kapitole je v příručce učitele věnována jedna dvoustrana - návrh přípravy učitele na příslušnou vyučovací hodinu. Text ke každé kapitole je členěn na části: cíl, práce s učivem obsahující rovněž odpovědi na všechny otázky a úkoly z učebnice, pozor!, poznámka, lišta a mezipředmětové vztahy, řešení úkolů z pracovního sešitu, doporučujeme, případně prostor pro poznámky učitele. Jednotlivé části jsou odděleny čarou a po straně označeny odpovídajícím symbolem. V některých případech jsou prázdné, ponechali jsme je však pro případné poznámky vyučujícího.

  Řešení úkolů i odpovědi na otázky z textu učebnice, lišty i pracovního sešitu jsou zpracovány pokud možno vyčerpávajícím způsobem. I když takové řešení nelze očekávat od žáků, umožňuje učiteli posoudit správnost i některých výjimečných odpovědí. Dvojstranu si můžete pro svoji potřebu lehce zkopírovat a operativně využívat ve výuce v jednotlivých třídách.

  Kromě příprav na jednotlivé vyučovací hodiny najdete v příručce učitele i návrh časově-tematického plánu. Ten je připraven pro dvouhodinovou dotaci fyziky v sedmé třídě a naznačuje časové rozvržení jednotlivých kapitol v průběhu školního roku. Protože je komplet pro výuku fyziky určen pro základní školy i víceletá gymnázia, obsahuje také kapitoly, které jsou v příručce učitele označeny jako rozšiřující a v učebnici se na ně dále nenavazuje (v učebnicích pro vyšší ročníky jsou případně tyto kapitoly zpracovány v rozšířené podobě). Jejich zařazení umožňuje každému učiteli tvořivý přístup při přípravě školního vzdělávacího programu. Nezbytnou součástí příručky jsou také kopírovatelné předlohy laboratorních prací.  

  Významnou součástí příručky učitele je podrobný rozbor RVP základního vzdělávání vycházející z verze 2016, a to ve vztahu k očekávaným výstupům a učivu týkajících se poznatků zařazených do kompletu Fyzika 7. Při přípravě příručky učitele jsme zvolili formu centrálně umístěného rozboru. V úvodu příručky je umístěna ucelená část věnovaná RVP, kde uvádíme vše, co se Fyziky 7 v RVP týká, i to, jakými cestami se ve Fyzice 7 s požadavky RVP vyrovnáváme, jak jsou jednotlivé kompetence rozvíjeny a která průřezová témata jsou pro rozvoj kompetencí v rámci fyziky vhodná.

  Předložená Příručka učitele si neklade za cíl být povinným předpisem svazujícím vaši tvořivost; naopak veškeré poznámky jsou návrhy, které teprve s vaší iniciativou, invencí a zkušenostmi umožní získat vaše žáky pro fyziku.  

  Obsah učebnice

  • Slovo autorů
  • Struktura kapitoly příručky
  • Časově-tematický plán učiva
  • RVP a učebnice Fyzika 7

  Pohyb tělesa 

  • Co je pohyb?
  • Posuvný a otáčivý pohyb
  • Rychlost
  • Průměrná a okamžitá rychlost
  • Měření rychlosti
  • Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb
  • Kreslíme grafy ve fyzice
  • Dráha rovnoměrného pohybu
  • Dráha nerovnoměrného pohybu
  • Výpočet doby rovnoměrného pohybu

  Síly a jejich vlastnosti 

  • Síla a její účinky
  • Znázornění síly
  • Skládání rovnoběžných sil
  • Skládání různoběžných sil
  • Tíhová síla
  • Těžiště
  • Tlak, tlaková síla
  • Setrvačnost
  • Síla a změny pohybu
  • Akce a reakce
  • Otáčivé účinky síly
  • Smykové tření
  • Valivé tření a odpor prostředí

  Kapaliny 

  • Vlastnosti kapalin, povrchové napětí
  • Závislost hustoty kapaliny na teplotě
  • Kapilární jevy
  • Hydrostatický tlak
  • Spojené nádoby
  • Archimedův zákon
  • Plavání těles
  • Pascalův zákon

  Plyny 

  • Vlastnosti plynů
  • Atmosférický tlak a jeho měření
  • Atmosféra Země a meteorologie
  • Archimedův zákon pro plyny
  • Přetlak, podtlak, vakuum
  • Proudění vzduchu

  Světelné jevy 

  • Přímočaré šíření světla, rychlost světla
  • Stín a polostín
  • Zatmění Slunce a Měsíce
  • Fáze Měsíce
  • Odraz světla na rovinném zrcadle
  • Kulová zrcadla
  • Zobrazení předmětů kulovými zrcadly
  • Lom světla
  • Čočky
  • Zobrazení předmětů čočkami
  • Oko
  • Optické klamy
  • Optické přístroje - užití čoček v praxi
  • Rozklad světla, barvy

  Laboratorní práce

   

   

   

   

   

   

   

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Fyzika 7.r. ZŠ - příručka učitele (nová generace) souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?