DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Dyslektická čítanka pro 2. - 3. ročník

Autor:Zdena Michalová
Nakladatel:Tobiáš
Kód:56302
ISBN:9788073111526
EAN:9788073111526
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:189 Kč
Množství:
+-
ks

Navazuje na díl první, po formální stránce je uspořádán stejným způsobem. Dospělý, který dle učebnice pracuje s malým čtenářem, je přesně instruován k dílčím úkonům s dítětem v záhlaví jednotlivých textů.

Z obsahového hlediska tento díl pokrývá čtení trojpísmenné otevřené slabiky (typ pro, sto, stojí...) a slov se dvěma souhláskami uprostřed, čtení slov se slabikotvorným r, l a čtení slov se shluky souhlásek. V každém jednotlivém celku je dostatek slov nácvičných. Nechybí množství zábavných úkolů na rozvoj zrakově-sluchového vnímání (křížovky, doplňovačky, atd...) a na schopnost orientace v textu.

Učebnice je vhodná na procvičení čtení pro děti prvních a druhých tříd bez čtenářských obtíží, pro dyslektiky k nácviku uvedených typů slov (předpokládáme druhou a třetí třídu) i pro děti na školách zvláštních.

Recenze učebnice

Učebnice je určena nejen dětem, jež mají z odborného pracoviště stanovenou diagnózu dys, ale i všem těm, kteří čtou bez porozumění nebo mají problémy s dokonalým zvládnutím techniky čtení, u nichž vázne schopnost analýzy, syntézy, PLO, artikulace apod. Publikace je vhodná pro první třídy obecně k nácviku i docvičování čtení po prvotním osvojení písmen a k jeho dokonalému procvičení, ve druhém ročníku pro děti s obtížemi ve čtení specifického i nespecifického charakteru, pro práci individuální i skupinovou, ale též pro nácvik čtení v domácím prostředí pod vedením rodičů.

V učebnici nejsou záměrně prováděna systematicky cvičení na rozvoj zrakové percepce, neboť ve věku, pro který je určena, se většinou musí těchto cvičení provádět velké množství a předpokládáme, že k tomuto účelu lze velmi dobře využít pracovních listů s názvem Shody a rozdíly.

Ve většině vstupních textů se pravidelně střídají tučně vytištěné slabiky s normálními. Účelem je imitovat práci se čtecím okénkem či záložkou. Předpokládáme však, že zadání a vstupní úkoly budou číst děti společně s terapeutem. Pokládáme za samozřejmé, že kromě čtecích okének a záložek je nezbytné používat i bzučák, takže ne vždy na práci s ním odkazujeme.

Hlavní důraz klademe na rozvoj analýzy a syntézy a na porozumění čteného textu, což je ve vyšších ročnících základem schopnosti samostatně se čtením učit. Proto text obsahuje velké množství tajenek, doplňovaček a rébusů a do procesu osvojování čtení se zapojuje levá i pravá hemisféra.

Dětem, jež mají výrazné obtíže v určité percepčně-kognitivní oblasti, je třeba tvořivě práci s učebnicí doplňovat dalšími cvičeními se zaměřením na inkriminovanou oblast.

 

OBSAH:

1. Čtení trojpísmenné otevřené slabiky............................................7

2. Čtení slov se dvěma souhláskami uprostřed...............................28

3. Čtení slov se slabikotvorným r, l................................................39

4. Čtení slov s dě, tě, ně..................................................................56

5. Čtení slov s bě, pě, vě, mě..........................................................58

6. Čtení slov s dy, ty, ny..................................................................63

7. Čtení slov s di, ti, ni, dí, tí, ní.....................................................73

8. Čtení slov s di, ti, ni a zároveň s dy, ty, ny.................................74

Řešení hádanek..............................................................................77

Použitá literatura............................................................................77

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují