DOPORUČUJEME

NOVINKA k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Přijímací zkoušky na střední školy

-5%
Testy 2017 z matematiky pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2017

Matematika pro SOŠ - Základní poznatky

Matematika pro střední odborné školy.

Autor:Odvárko Oldřich
Nakladatel:PROMETHEUS
Kód:51715
ISBN:9788071963943
EAN:9788071963943
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:138 Kč
Množství:
+-
ks
  • Opakování a prohlubování učiva ZŠ, Algebraické výrazy, Mocniny a odmocniny, Základy matematické logiky a teorie množin.
  • Učebnice má jasnou a dobře propracovanou logickou vazbu: ta je zvýrazněna přehledným členěním a barvou. Každý tematický celek začíná motivačním příkladem, vysvětlením nové látky a ve cvičeních je uveden dostatek úloh k procvičení. Na výběr úloh je kladen velký důraz, neboť řešením úloh si studenti ověří, jak učivu porozuměli a své poznatky upevní. Proto řešené příklady s úkoly pro studenty a cvičení zaujímají v učebnici nejvíce místa. Nejsou zařazeny jen typické příklady školské matematiky, ale četné úlohy z fyziky, astronomie, ekonomie, každodenního života i rekreační matematiky. Všechny kapitoly končí exkurzemi do historie.

OBSAH:

1. ČÍSLA A ČÍSELNÉ OBORY
    1.1  Přirozená čísla
    1.2  Dělitelnost přirozených čísel
    1.3  Celá čísla
    1.4  Desetinná čísla
    1.5  Převody jednotek
    1.6  Racionální čísla
    1.7  Počítání se zlomky
    1.8  Reálná čísla
    1.9  Intervaly
    1.10 Úlohy k opakování
           Exkurze do historie

2. POMĚRY A PROCENTA
    2.1 Poměr
    2.2 Přímá a nepřímá úměrnost
    2.3 Procenta
    2.4 Úlohy k opakování
         Exkurze do historie

3. PRAVOÚHLÉ TROJÚHELNÍKY
    3.1 Druhá mocnina a druhá odmocnina
    3.2 Pythagorova věta
    3.3 Sinus
    3.4 Kosinus a tangens
    3.5 Trigonometrie v teorii a praxi
    3.6 Úlohy k opakování
         Exkurze do historie

4. MOCNINY A ODMOCNINY
    4.1 Mocniny s přirozeným exponentem
    4.2 Mocniny s celým exponentem
    4.3 Odmocniny
    4.4 Mocniny s racionálním exponentem
    4.5 Mocniny s iracionálním exponentem
    4.6 Číselné soustavy
    4.7 Úlohy k opakování
         Exkurze do historie

5. VÝRAZY
    5.1  Výraz a jeho hodnoty
    5.2  Sčítání a odčítání mnohočlenů
    5.3  Násobení mnohočlenů
    5.4  Dělení mnohočlenů
    5.5  Rozklady mnohočlenů na součin
    5.6  Lomený výraz
    5.7  Krácení a rozšiřování lomených výrazů
    5.8  Sčítání a odčítání lomených výrazů
    5.9  Násobení lomených výrazů
    5.10 Dělení lomených výrazů
    5.11 Úlohy k opakování
           Exkurze do historie

6. MNOŽINY A VÝROBKY
    6.1 Vztahy mezi množinami
    6.2 Množinové operace
    6.3 Výrok
    6.4 Negace výroku
    6.5 Disjunkce a konjunkce výroků
    6.6 Implikace a ekvivalence
    6.7 Důkazy vět
    6.8 Úlohy k opakování
         Exkurze do historie

7. VÝSLEDKY ÚLOH A CVIČENÍ
         Sezanm užitých symbolů a značek
         Literatura
         Rejstřík  

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium

-10%
Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium
Hudcová M., Kubičíková L.
PROMETHEUS
239 Kč
skladem

Český jazyk v kostce pro střední školy

-13%
Český jazyk v kostce pro střední školy
Marie Sochrová
FRAGMENT
156 Kč
skladem

MFCH tabulky pro střední školy

-10%
MFCH tabulky pro střední školy
Mikulčák Jiří
PROMETHEUS
177 Kč
skladem

Fyzika pro střední školy 1.díl (přepracované vydání s CD)

-5%
Fyzika pro střední školy 1.díl (přepracované vydání s CD)
Oldřich Lepil, Milan Bednařík, Radmila Hýblová
PROMETHEUS
180 Kč
skladem