Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Příručka pro učitele fyziky na střední škole

  Naše cena s DPH:
  436 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Lepil Oldřich, Svoboda Emanuel
  Nakladatel:
  PROMETHEUS
  Kód zboží:
  51429
  EAN / ISBN:
  9788071963288
  PROMETHEUS

  Popis produktu

  • Publikace je metodickou pomůckou pro učitele fyziky na středních školách. Usnadní jim přípravu fyzikální části školních vzdělávacích programů. Ukazuje, jak využívat středoškolské učebnice fyziky při práci na koncepci výuky a tvorbě osnov pro různou hodinovou dotaci.
  • Příručka obsahuje také metodické poznámky k učivu a zabývá se dílčími didaktickými problémy výkladu učiva, používané terminologie, experimentů, řešení úloh atd. Uvedeny jsou příklady aktivních metod výuky, které rozvíjejí tvůrčí činnost žáků, a možnosti uplatnění moderních výukových technologií.
  • V příručce je uveden i aktuální výběr dalších publikací a informačních zdrojů pro zkvalitnění výuky.

   

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  279

  O učebnici

  Školský zákon č. 561/2004 Sb. stanoví pro učitele novou povinnost - vytvořit vlastní vzdělávací program (ŠVP), jehož východiskem je Rámcový vzdělávací program (RVP) pro daný typ školy. Tím je každému učiteli poskytnuta značná volnost při vytváření koncepce výuky, výběru a uspořádání učiva a ve volbě metod výuky. Učitel tak může uplatnit tvořivé schopnosti a svoji vlastní iniciativu. Na druhé straně se však zvyšuje jeho odpovědnost za zvolenou koncepci výuky a výsledky vlastní pedagogické práce. Náročnost nového úkolu vyplývá i z toho, že RVP jsou formulovány poměrně obecně a konkrétní výběr závazného obsahu výuky a očekávaných výsledků studia je velmi stručný, nevyjadřuje v plné míře úroveň, ke které má vzdělávání dospět. Takovou informaci poskytuje spíše konkrétní zpracování učiva a metodický postup výkladu jednotlivých poznatků v dalších učebních materiálech, mezi nimiž má nejvýznamnější postavení učebnice.

  Učitel fyziky na střední škole se může při vytváření vlastního ŠVP opírat o dva ucelené soubory učebnic vydaných nakladatelstvím Prometheus. Je to jednak soubor osmi tematicky koncipovaných učebnic s náročnějším zpracováním obsahu středoškolské fyziky, pro které budeme dále používat označení (G1) až (G8), jednak dvoudílná učebnice s jednodušším zpracováním učiva (S1) a (S2). Seznam těchto učebnic je v úvodu kap. 5.

  Koncepci uvedených učebnic odpovídá i tato Příručka pro učitele fyziky na střední škole, jejímž cílem je pomoc učitelům při práci na ŠVP. V kap. 1 jsou shrnuty základní materiály, z nichž tvorba ŠVP vychází, a v kap. 2 jsou přehledně uvedeny možné varianty zpracování obsahu učiva při různé hodinové dotaci fyziky. Obsáhlá je kap. 3, která tvoří jádro příručky a obsahuje metodické poznámky k vybraným částem učiva. Inspirací pro učitele mohou být trendy ve vývoji obsahu fyzikálního vzdělávání, metod a prostředků výuky, přehledně uvedené v kap. 4. Příručku uzavírá výběr další studijní literatury a informačních zdrojů, z nichž lze čerpat náměty pro tvorbu ŠVP i pro vlastní výuku.

  Příručka je sice určena učitelům z praxe, ale může být i studijní pomůckou pro studenty učitelství fyziky, popř. i pro studenty doktorského studia didaktiky fyziky. 

  Obsah učebnice

  1    Fyzika v Rámcových vzdělávacích programech pro střední školy 

  • 1.1  Rámcové vzdělávací programy pro gymnaziální a odborné vzdělávání
  • 1.2  Fyzika a vzdělávání ve fyzice
  • 1.3  Kompetence žáka a cílové zaměření fyzikálního vzdělávání na gymnáziu
  • 1.4  Kompetence žáka a cílové zaměření fyzikálního vzdělávání na střední odborné škole
  • 1.5  Fyzika v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia
  • 1.6  Fyzika v Rámcových vzdělávacích programech pro střední odborné vzdělávání

  2   Vytváříme Školní vzdělávací programy - fyzika (fyzikální vzdělávání) 

  • 2.1  Požadavky na strukturu a obsah Školního vzdělávacího programu
  • 2.2  Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - fyzika
  • 2.3  Školní vzdělávací program na odborné škole

  3   Metodické poznámky k učivu 

  • 3.1  Úvod do výuky středoškolské fyziky
  • 3.2  Mechanika
  • 3.3  Molekulová fyzika a termika
  • 3.4  Mechanické kmitání a vlnění
  • 3.5  Elektřina a magnetismus
  • 3.6  Optika
  • 3.7  Speciální teorie relativity
  • 3.8  fyzika mikrosvěta

  4   Nové směry ve fyzikálním vzdělávání 

  • 4.1  Integrace a mezipředmětové vztahy ve fyzice na střední škole
  • 4.2  Nová témata ve výuce středoškolské fyziky
  • 4.3  Metody výuky fyziky podporující aktivitu žáků
  • 4.4  Informačně komunikační technologie ve výuce fyziky

  5   Literatura pro přípravu školních vzdělávacích programů na střední škole 

   

   

   

  •  

   

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Příručka pro učitele fyziky na střední škole souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?