Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -11%

  • Biologie pro gymnázia

  Biologie pro gymnázia

  Aktualizované vydání doplněné o nové poznatky z oblasti molekulární biologie.

  • akce
  • sleva
  • nejprodávanější
  Naše cena s DPH:
  1 149 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  1 290 Kč
  Ušetříte:
  141 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Jelínek Jan, Zicháček Vladimír
  Nakladatel:
  NAKLADATELSTVÍ OLOMOUC
  Kód zboží:
  23962
  EAN / ISBN:
  9788071823384

  Popis produktu

  Aktualizované 11.vydání doplněné o nové poznatky z oblasti molekulární biologie. Souhrnné ucelené vydání dříve vycházejících učebnic biologie pro gymnázia: „Biologie prokaryot, vyšších a nižších rostlin, hub“, „Biologie živočichů“, „Biologie člověka a úvod do obecné biologie“, „Vybrané kapitoly z obecné biologie“, „Praktická cvičení z biologie“. Od devátého doplněného vydání publikace využívá většího formátu B5, v němž každá kapitola je navíc rozšířena o názorné barevné přílohy v rozsahu 92 stran.

  • Toto vydání je obohaceno o novou obrazovou přílohu „Od Linného ke genovému inženýrství“.
  • Praktická část umožňuje studentům ověřit si úroveň získaných znalostí i procvičení učiva, učitelům snadnou realizaci praktických cvičení. Zahrnuje definice důležitých pojmů, otázky, doplňovačky, dvouvariantní i čtyřvariantní testy, metodické návody ke 44 praktickým cvičením, správná řešení doplňovaček a testů. K porozumění textu přispívají názorné barevné ilustrace a černobílé perokresby. Svým obsahem učebnice odpovídá učebním osnovám čtyřletého gymnázia a vyšším ročníkům víceletých gymnázií.
  • Kniha se stala oblíbenou a vyhledávanou pomůckou i pro studenty jiných typů středních škol, připravujících se k přijímacím zkouškám a studiu na vysokých školách, na nichž je biologie profilujícím předmětem. 
    

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  579

  O učebnici

  Toto vydání bylo také rozšířeno o doplněk, který pojednává o využití genového inženýrství v biotechnologii. V důsledku převratných poznatků z oblasti molekulární biologie procházejí biologické obory, včetně taxonomie, významnými kvantitativními a kvalitativními změnami. Autoři, vědomi si těchto změn, aktualizovali text učebnice tak, aby v maximální možné míře a na úrovni středoškolské učebnice odpovídal těmto změnám. Organismy jsou klasifikovány do tří domén (ARCHEA, BAKTERIE a EUKARYA) jako nejvyšších taxonů. Eukaryotické organismy se třídí do pěti říší (ROSTLINY, HOUBY, CHROMISTA, PRVOCI a ŽIVOČICHOVÉ).

  Kvalifikovaný učitel může bez problémů používat při výuce i dřívější vydání této učebnice, vhodným upozorněním na aktuální změny v taxonomii organismů. Rozdělení organismů do tří domén a pěti říší není absolutní, prochází neustálým zpřesňováním na základě nových poznatků. Ze zkušenosti víme, že žádná učebnice nebyla a nikdy nebude po všech stránkách dokonalá. Dobrá učebnice je základní učební pomůckou. Poskytuje nezbytné, didakticky uspořádané informace v souladu s nejnovějšími poznatky v daném oboru, umožňuje jejich aplikace, praktická ověření a procvičení na modelových příkladech. Rozhodujícím činitelem v procesu vzdělávání však stále zůstává erudovaný učitel. Je plně na jeho rozhodnutí, které části z této mírně nadstandardní, komplexní středoškolské učebnice vybere jako základní učivo a které naopak rozšíří či doplní o vlastní poznatky.

  Rádi akceptujeme jakékoliv připomínky týkající se obsahu, formy, srozumitelnosti textu, modernizace a metodiky. 

  Obsah učebnice

  BIOLOGIE PROKARYOT, ROSTLIN A HUB   (J. Jelínek)

  • Obecné vlastnosti živých soustav
  • Taxonomie organismů
  • Přehled přirozeného systému živé přírody

  NEBUNĚČNÍ (podbuněční) (Subcellulata)

  • Praorganismy (Eobionta, Progenota)
  • Viry (Vira)

  PROKARYOTA

  • Bakterie (Bakteria)
  • Sinice (Cyanophyta)
  • Prochlorofyty (Prochlorophyta)

  JADERNÍ (Eukaryota)

  • Stavba a struktura rostlinné buňky
  • Rozmnožování eukaryotických buněk (mitóza)
  • Meióza
  • Osmotické jevy v buňce
  • Vnitřní stavba těla rostlin
  • Rostlinná pletiva
  • Rostlinné orgány vegetativní
  • Rozmnožovací orgány semenných rostlin
  • Barevná obrazová příloha: Mikrosnímky prokaryot, rostlinných pletiv a řas
  • Látkové složení rostlinného těla
  • Životní funkce a individuální vývoj rostlin

  SYSTÉM ROSTLINNÉ ŘÍŠE

  Podříše: Nižší rostliny (Protobionta)

  • Oddělení: RUDUCHY (Rhodophyta)
  • Oddělení: ZELENÉ ŘASY (Chlorophyta)

  VYŠŠÍ ROSTLINY ( Cormobionta)

  • Barevná obrazová příloha: Rostliny, houby a lišejníky
  • Oddělení: RYNIOFYTY (Rhyniophyta)
  • Oddělení: MECHOROSTY (Bryophyta)
  • Oddělení: PLAVUNĚ (Lycopodiophyta)  
  • Oddělení: PŘESLIČKY (Equisetophyta)
  • Oddělení: KAPRADINY (Polypodiophyta)
  • Oddělení: ROSTLINY LYGINODENDROVÉ (Lyginodendrophyta)
  • Oddělení: CYKASY (Cycadophyta)
  • Oddělení: JINANY (Ginkgophyta)
  • Oddělení: JEHLIČNANY (Pinophyta)
  • Oddělení: ROSTLINY KRYTOSEMENNÉ (Magnoliophyta)

  Říše : HOUBY (Fungi)

  • Oddělení: CHYTRIDIOMYCETY (Chytridiomycota)
  • Oddělení: MIKROSPORIDIE (Microsporidiomycota)
  • Oddělení: ZYGOMYCETY (Zygomycota)
  • Oddělení: HOUBY VŘECKOVÝTRUSNÉ  (Ascomycota)
  • Oddělení: HOUBY STOPKOVÝTRUSNÉ (Basidiomycota)

  EKOLOGIE ROSTLIN A HUB

  • Základní pojmy
  • Organismy a prostředí
  • Abiotické prostředí
  • Ekologie populace
  • Ekologie společenstva
  • Ekosystém
  • Biomy
  • Rozšíření rostlin na Zemi
  • Fytogeografické členění země
  • Fytogeografie ČR

  Doplňky

  • Chemické složení bakteriální buňky
  • Pohlavní rozmnožovací bakterie (Escherichia coli)
  • Golgiho systém
  • Přehled buněčných struktur
  • Anatomie (C3) listu rostlin mírného pásma
  • Anatomie (C4) listu rostlin tropů
  • Listy
  • Květní vzorec
  • Květní diagram
  • Fotosyntéza
  • Calvinův cyklus
  • Kyseliny adenosinfosforečné a přenos energie v buňce
  • Životní cyklus paličkovice nachové
  • Životní cyklus rzi travní

   

  CHROMISTA A PRVOCI  (J.Jelínek, V. Zicháček) 

  Říše: CHROMISTA (Chromista)

  • Kmen: CHROMOFYTA (Chromophyta)
  • Kmen: OOMYCETY (řasovky) (Oomycota)

  Říše: PRVOCI (Protozoa)

  • Kmen: BIČÍKOVCI (Mastigophora)
  • Kmen: KOŘENONOŽCI (Rhizopoda)
  • Kmen: PAPRSKOVCI (Actinopoda)
  • Kmen: VÝTRUSOVCI (Sporozoa, Apicomplexa)
  • Kmen: HLENKY (Mycetozoa, Myxomycota)
  • Kmen: NÁDOROVKY (Plasmodiophorida)
  • Kmen: NÁLEVNÍCI (Ciliophora)
  • Kmen: KRÁSNOOČKA (Euglenozoa)
  • Kmen: OBRNĚNKY (Dinozoa)

   

  BIOLOGIE  ŽIVOČICHŮ   (V. ZIcháček)

  Říše: ŽIVOČICHOVÉ (Animalia)

  • Chrakteristika živočišné buňky
  • Vznik mnohobuněčnosti

  DIBLASTICA

  • Kmen: VLOČKOVCI (Placozoa)
  • Kmen: HOUBOVCI (Porifera)
  • Kmen: ŽAHAVCI (Cnidaria)
  • Kmen: ŽEBERNATKY (Ctenophora)
  • Kmen: MORULOVCI (Mesozoa)

  TRIBLASTICA

  • PRVOÚSTÍ (Protostomia)
  • Prvoústí se schizocoelní tělní dutinou
  •    Kmen: PLOŠTĚNCI (Plathelminthes)
  •    Kmen: PÁSTICE (Nemertini)
  • Prvoústí s pseudocoelní tělní dutinou
  •    Kmen: VÍŘNÍCI (Rotatoria)
  •    Kmen: HLÍSTICE (Nematoda)
  • Prvoústí coelomoví, nečlánkovaní (Anarticulata)
  •    Kmen: MĚKKÝŠI (Mollusca)
  • Prvoústí coelomoví, článkovaní stejnocenně
  •    Kmen: KROUŽKOVCI (Annelida)
  •    Kmen: DRÁPKOVCI (Onychophora)
  • Prvoústí coelomoví, článkovaní nestejnocenně
  •    Kmen: ČLENOVCI (Arthropoda)
  • DRUHOÚSTÍ (Deuterostomia)
  •    Kmen: OSTNOKOŽCI (Echinodermata)
  •    Kmen: POLOSTRUNATCI (Hemichordata)
  •    Kmen: STRUNATCI (Chordata)
  • Barevná obrazová příloha: Živočichové

  HISTORICKÝ VÝVOJ ŽIVOČIŠNÉ ŘÍŠE

  EVOLUCE ORGÁNŮ A ORGÁNOVÝCH SOUSTAV ŽIVOČICHŮ

  • Tělní pokryv
  • Soustava oporná
  • Svalstvo
  • Nervová soustava
  • Smyslové orgány
  • Trávicí soustava
  • Dýchací soustava
  • Cévní soustava
  • Vylučovací a rozmnožovací soustava

  ETOLOGIE ŽIVOČICHŮ

  • Evoluce chování
  • Vrozené chování
  •    Instinktivní chování
  • Chování podmíněné látkovou výměnou
  • Chování ochranné a komfortní
  • Rozmnožovací chování
  • Sociální chování
  • Komunikace živočichů
  • Získané chování

  ŽIVOČICHOVÉ A PROSTŘEDÍ

  • Ekologická nika
  • Živé systémy
  • Potravní ekologie
  • Populační ekologie
  • Barevná obrazová příloha: Biomy
  • Rozšíření živočichů 
  • Areály výskytu živočišných druhů
  • Zoogeografické oblasti
  • Ekologie rozmnožování
  • Pohyb obratlovců
  • Biologické rytmy
  • Domestikace a laboratorní chovy živočichů
  • Divoká zvířata

   

  BIOLOGIE A FYZIOLOGIE ČLOVĚKA   (J. Jelínek)

  PŮVOD A VÝVOJ ČLOVĚKA

  • Metody určování stáří paleontologických nálezů
  • Systematické zařazení člověka
  • Barevná obrazová příloha: Evoluce člověka
  • Etnická antropologie

  ORGÁNOVÉ SOUSTAVY

  • Tkáně
  • Soustava kosterní
  • Soustava svalová

  SOUSTAVY PŘEMĚNY LÁTKOVÉ

  • Soustava oběhová
  • Soustava dýchací
  • Soustava trávicí
  • Soustava vylučovací
  • Soustava kožní

  SOUSTAVY REGULAČNÍ

  • Řízení látkové (hormonální)
  • Řízení nervové (reflexní)
  • Tělesná teplota a její udržování
  • Ústrojí smyslová
  • Barevná obrazová příloha: Anatomie člověka

  SOUSTAVY ROZMNOŽOVACÍ

  • Pohlavní soustava muže
  • Pohlavní soustava ženy

  INDIVIDUÁLNÍ VÝVOJ ČLOVĚKA

  • Vývoj před narozením
  • Vývoj po narození

  ÚVOD DO STUDIA OBECNÉ GENETIKY

  • Molekulární základy dědičnosti
  • Genetika prokaryotické buňky
  • Genetika eukaryotické buňky
  • Barevná obrazová příloha: Od Linného ke genovému inženýrství
  • Základy genetiky populací
  • Genetika člověka
  • Genové inženýrství

  Doplňky

  • Zjednodušenné schéma vývoje krevních buněk
  • Lymfocyty B a lymfocyty T
  • AIDS
  • Zevní projevy srdeční činnosti - EKG
  • Kalorické tabulky
  • Přehled vitaminů
  • Gametogeneze
  • Mendelův životopis
  • Struktura a složení nukleových kyselin
  • Reverzní transkripce
  • Přehled proteinogenních aminokyselin
  • Dědičnost krevních skupin
  • Příklady genetických chorob člověka
  • Zkoumání rodokmenu
  • Cytogenetika člověka
  • Příklady z genetiky
  • Replikace DNA

  VYUŽITÍ POSTUPŮ GENOVÉHO INŽENÝRSTVÍ (klonování genů) V BIOTECHNOLOGII

   

  VYBRANÉ KAPITOLY Z OBECNÉ BIOLOGIE    (J. Jelínek)

  • Obecné vlastnosti společné všem živým soustavám
  • Stupeň složitosti organismů

  BUNĚČNÁ BIOLOGIE

  • Biomembrány
  • Příjem a výdej látek buňkou

  PROKARYOTNÍ ORGANISMY

  • Fyziologie prokaryot
  • Rozdělení prokaryot podle výživy
  • Genetika prokaryot
  • Evoluce prokaryot
  • Taxonomie a systém prokaryot

  EUKARYOTNÍ ORGANISMY

  • Jednobuněčné organismy
  • Mnohobuněčné organismy
  • Rozmnožování buněk, buněčný cyklus
  • Diferenciace tkáňových buněk
  • Programovaná buněčná smrt
  • Nádorové buňky

  ENERGETIKA ŽIVÝCH SYSTÉMŮ

  • Přeměna chemické energie v pohybovou - molekulové motory
  • Přeměny energie v buňkách
  • Termodynamika živých systémů

  VZNIK ŽIVOTA NA ZEMI

  • Názory na vznik života
  •    Kreační teorie
  •    Teorie samozplození
  •    Teorie panspermická
  •    Teorie evoluční abiogeneze

  BIOLOGICKÁ EVOLUCE

  • Vývoj evolučních teorií
  • Lamarckismus
  • Darwinismus
  • Jiné názory na evoluci

  ČLOVĚK A PROSTŘEDÍ

  • Vývoj vztahů člověka a prostředí
  • Růst lidské populace
  • Člověk zemědělec
  • Člověk výrobce a spotřebitel

  PROBLÉMY EKOLOGICKÉ

  • Problémy znečištění ovzduší
  • Znečištění vod
  • Ohrožení půdy a lesů
  • Odpady a jejich hromadění
  • Idea ozdravení planety

  OCHRANA PŘÍRODY

  Doplňky

  • Vznik fotochemického smogu
  • Použití termodynamiky v teorii ontogeneze a fylogeneze
  • Buněčný odpad (ubikvitinace)
  • Goldova teorie vzniku života na Zemi

   

  PRAKTICKÁ ČÁST    (J. Jelínek, V. Zicháček)

  • NEBUNĚČNÍ A PROKARYOTA
  •    1. Práce s mikroskopem
  •    2. Pozorování kolonií Azotobacter chroococcum 
  • ROSTLINNÁ BUŇKA, PLETIVA, ORGÁNY
  •    3. Pozorování rostlinných buněk a jejich struktur
  •    4. Pozorování fází mitózy
  •    5. Pozorování průduchů a trichomů
  •    6. Cévní svazky ve stoncích
  • ŽIVOTNÍ FUNKCE A INDIVIDUÁLNÍ VÝVOJ ROSTLIN
  •    7. Důkaz bílkovin v rostlinném těle
  •    8. Důkaz a reakce sacharidů
  •    9. Škrob a celulóza
  •  10. Asimilační barviva
  •  11. Stanovení osmotické hodnoty rostlinné buňky
  • NIŽŠÍ A VYŠŠÍ ROSTLINY
  •   12. Pozorování řasy šroubatky a rašeliníku
  •   13. Rozbor květu
  • HOUBY
  •   14. Pozorování kvasinek
  •   15. Pozorování plísně hlavičkové, štětivkovce a kropidláku
  • EKOLOGIE ROSTLIN A HUB
  • CHROMISTA A PRVOCI
  •   16. Pozorování prvoků
  • DIBLASTICA
  •   17. Pozorování živočišných hub a žahavců
  • SCHIZOCOELNÍ A PSEUDOCOELNÍ
  •   18. Pozorování ploštěnců a hlístů
  • COELOMOVÍ - NEČLÁNKOVANÍ
  •   19. Pozorování měkkýšů
  • COELOMOVÍ - ČLÁNKOVANÍ STEJNOCENNĚ
  •   20. Pozorování kroužkovců
  • COELOMOVÍ - ČLÁNKOVANÍ NESTEJNOCENNĚ
  •   21. Pozorování členovců
  • DRUHOÚSTÍ - BEZBLANNÍ
  •   22. Pozorování bezblanných
  • DRUHOÚSTÍ - BLANATÍ
  •   23. Pozorování ptáků
  •   24. Pozorování savců
  • FYLOGENEZE DRUHŮ A EVOLUCE ORGÁNŮ
  •   25. Fylogeneze a evoluce orgánů
  • ETOLOGIE
  •   26. Etologická pozorování
  • EKOLOGIE ŽIVOČICHŮ
  •   27. Ekologická pozorování
  • PŮVOD A VÝVOJ ČLOVĚKA, ORGÁNOVÉ SOUSTAVY
  •   28. Epitely a pojiva
  •   29. Svaly
  • SOUSTAVY PŘEMĚNY LÁTKOVÉ
  •   30. Krevní tělíska
  •   31. Oběhová soustava
  •   32. Zátěžové testy
  •   33. Anatomie trávicí soustavy
  •   34. Vlastnosti slin
  •   35. Dýchací soustava
  •   36. Močové ústrojí a kůže
  •   37. Dermatoglyfika
  • SOUSTAVY REGULAČNÍ
  •   38. Anatomie regulační soustavy
  •   39. Smyslové orgány
  • SOUSTAVY ROZMNOŽOVACÍ, INDIVIDUÁLNÍ VÝVOJ ČLOVĚKA
  •   40. Rozmnožovací soustava
  • OBECNÁ GENETIKA
  •   41. Genetická rovnováha a genový posun
  •   42. Izolace DNA z buněk cibule kuchyňské
  • OBECNÁ BIOLOGIE
  •   43. Nadmakromolekulární struktury
  • ČLOVĚK A PROSTŘEDÍ
  •   44. Toxické látky v prostředí I.
  •   45. Toxické látky v prostředí II

  .

  • Souhrnný test z biologie
  • Doporučená literatura
  • Rejstřík  

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Biologie pro gymnázia souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?