Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -2%

  • Český jazyk pro střední odborné školy a střední odborná učiliště

  Český jazyk pro střední odborné školy a střední odborná učiliště

  Nová moderní učebnice vhodná pro všechny typy středních odborných škol a odborných učilišť je zpracována s ohledem na současné vyučovací trendy.

  Naše cena s DPH:
  446 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  454 Kč
  Ušetříte:
  8 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  I.Martinec, J.Hoffmanová, J.Ježková, J.M.Tušková, J.Vaňková, L.Zimová
  Nakladatel:
  FRAUS
  Kód zboží:
  55345
  EAN / ISBN:
  9788072388752
  FRAUS

  Popis produktu

  • Nová moderní učebnice vhodná pro všechny typy středních odborných škol a odborných učilišť je zpracována s ohledem na současné vyučovací trendy.
  • Jednosvazková publikace zahrnuje učivo probírané během celého středoškolského studia - pokrývá jazykovou část předmětu i část komunikace a sloh, koncepčně rozdělené do jednotlivých tematicky uspořádaných celků (Obecné poznatky o jazyce, Český jazyk v mluvené a psané podobě, Slovní zásoba češtiny, Tvarosloví českého jazyka, Skladba českého jazyka, Tvorba a analýza textu, Český jazyk v současné společnosti). Ty se dále dělí na kapitoly s jednotnou strukturou: teorie, řešené úlohy a cvičení.
  • Jednotlivé kapitoly v tematických celcích jsou uvozeny motivační stranou, obsahující zajímavá jazyková i mimojazyková fakta, a oddíl Naučíš se, který pojmenovává cíle dané kapitoly. První část, teorie, uvádí moderně koncipovaný výklad. Vyznačeny jsou definice či shrnutí určená k zapamatování, obsahuje také blok Souvislosti, zahrnující zajímavosti a přesahy do jiných všeobecných nebo odborných předmětů či do reálného života.
  • Samostatnou částí jsou řešené úlohy. Obsahují základní i náročnější úlohy k danému učivu, s řešením rozčleněným do jednotlivých kroků. Jednoduché úkoly slouží jako opakování látky ze základní školy, k připomenutí známého postupu. Řešení náročnějších úkolů se skládá z postupu řešení a ze zdůvodnění kroků.
  • Blok cvičení poskytuje širokou škálu procvičovacích úkolů ve třech úrovních náročnosti, učitel má možnost pracovat se studenty dle jejich individuálních možností. Cvičení se zaměřují jak na určování či tvoření tvarů, rozpoznání nedostatků textu a jejich opravu, tak na funkci tvarů a vhodnost jejich použití v různých komunikačních situacích. Posilují komunikační kompetence studentů, a to nejen v tématech věnovaných slohu a komunikaci, ale i v tématech jazykových.
  • Učebnice rovněž obsahuje prvky vnější integrace učiva s ostatními složkami předmětu český jazyk a literatura i s dalšími předměty. Prvky integrace posilují vztahy mezi výukou češtiny a jiného cizího jazyka, umožňují zařadit více úkolů s komunikativním zaměřením, posilují utváření klíčových kompetencí, především kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů a kompetence k učení.
  • Učebnice je doplněna rejstříkem, aby si žáci mohli rychle vyhledávat základní informace. Texty však odkazují i na další zdroje např. v jazykových příručkách a slovnících nebo na internetu.
  • Schválilo MŠMT

   

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  248

  Obsah učebnice

  1. OBECNÉ POZNATKY O JAZYCE

  • Jazyk v lidském dorozumívání a myšlení
  • Jazyky ve světě, slovanské jazyky
  • Vývoj češtiny a současné rozvrstvení češtiny

  2. ČESKÝ JAZYK V MLUVENÉ A PSANÉ PODOBĚ

  • Zvuková stránka češtiny
  • Jazyk mluvený a psaný, zásady správné výslovnosti
  • Psaná podoba českého jazyka a její pravidla

  3. SLOVNÍ ZÁSOBA ČEŠTINY

  • Slovo, pojmenování a významová stránka slova
  • Slovní zásoba, její členění, uchovávání a vývoj
  • Tvoření slov v češtině

  4. TVAROSLOVÍ ČESKÉHO JAZYKA

  • Tvary slov a slovní druhy
  • Skloňování jmen
  • Časování sloves

  5. SKLADBA ČESKÉHO JAZYKA

  • Věta, výpověď, stavba věty a syntaktické vztahy
  • Větné členy a věty vedlejší
  • Věta jednoduchá, souvětí a komunikační souvislosti výpovědi

  6. TVORBA A ANALÝZA TEXTU

  • Text a jeho výstavba, funkční styly
  • Stylové postupy a stylové útvary
  • Jazykový rozbor textu

  7. ČESKÝ JAZYK V SOUČASNÉ SPOLEČNOSTI

  • Jazyk v běžné komunikaci a ve sdělovacích prostředcích
  • Jazyk v odborné komunikaci a v umění
  • Význam češtiny a komunikace v národním jazyce v současné informační společnosti

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Český jazyk pro střední odborné školy a střední odborná učiliště souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?