Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Dějiny 19. století pro střední školy (učebnice)

  Světové dějiny a dějiny českých zemí "dlouhého" 19.století

  Naše cena s DPH:
  264 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  296 Kč
  Ušetříte:
  32 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  S. Bolom-Kotari, L. Fasora, M. Hochel, V. Kaška, M. Markel, J. Šaur, M. Vašíček
  Nakladatel:
  DIDAKTIS
  Kód zboží:
  56342
  EAN / ISBN:
  9788073582470
  DIDAKTIS

  Popis produktu

  Druhý díl učebnicové řady pro výuku dějepisu na středních školách pokrývá období „dlouhého“ 19. století (1789–1914). Vysokoškolskými odborníky garantované zpracování se zaměřuje na zásadní a dlouhodobé změny vedoucí ke vzniku moderní společnosti a státu – zdaleka nezohledňuje pouze politické dějiny. Je doplněno řadou konkrétních příkladů, množstvím dobových ilustrací, fotografií, dějepisných map atd.

  Učebnicová sada nabízí nový pohled na středoškolskou výuku dějin 19. století:

  - Zvlášť se zaměřuje na dlouhodobé jevy, které měnily tradiční společnost na společnost moderní – těmto procesům (např. urbanizaci, revoluci, sociálnímu hnutí) jsou věnovány zvláštní tematické sondy.
  - Staví proti sobě odlišné pohledy na historické události, čímž ukazuje minulost jako neuzavřenou.
  - Zohledňuje ve středoškolských učebnicích opomíjená, a přitom zásadní témata (např. sekularizaci a lidovou zbožnost, proměnu krajiny v souvislosti s industrializací atd.).
  - K tradičním tématům, jako jsou česko-německé národnostní vztahy, Francouzská revoluce, budování koloniálních říší atd., přistupuje kriticky a se zohledněním různých pohledů.
  - Dokládá obecná tvrzení zcela konkrétními příklady, což usnadňuje porozumění problémům.
  - Texty doplňuje četnými dějepisnými mapami, dobovým obrazovým materiálem a obsáhlou čítankou historických dokumentů a textů.

  Obsah učebnice byl navržen, vytvořen a korigován předními historiky specializujícími se na problematiku 19. století. 

  Učebnice je tvořena těmito tematickými celky:

  • „Starý svět“ druhé poloviny 18. století
  • Evropa v bouři: mezi revolucí a Napoleonem
  • Hledání ztraceného řádu: 1815–1848
  • Proměna Evropy
  • Moderní svět

  Publikace byla sestavena pro:

  • studenty a učitele k výuce dějepisu na gymnáziích a středních odborných školách,
  • širokou veřejnost se zájmem o dějiny 19. století.

  Učebnice a samostatně prodejný pracovní sešit Dějiny 19. století pro střední školy jsou vytvořeny v souladu s RVP pro gymnázia a RVP pro střední odborné vzdělávání. Díky chronologickému uspořádání témat lze s učebnicí a pracovním sešitem navázat na kteroukoli používanou učebnici dějepisu, systematické oddělení povinné (výkladové) linie od nepovinné (sledující širší souvislosti tématu) umožňuje jejich přizpůsobení potřebám dané třídy.


   

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  184

  O učebnici

  Rádi bychom vám představili druhý díl učebnicové řady sloužící k výuce dějepisu na středních školách, primárně pak na gymnáziích. Řada postupně pokryje celý obsah výuky středoškolského dějepisu od období pravěku až po nejnovější dějiny. Nový díl se věnuje odbobí tzv. dlouhého 19. století, tedy událostem odehrávajícím se od druhé poloviny 18. století do předvečera první světové války. Chronologicky na něj navazuje již vydaný titul našeho nakladatelství "Moderní dějiny pro střední školy" (2014).

  Také tento díl řady je tvořen učebnicí , pracovním sešitem a průvodcem pro učitele. Uvedené části sady "Dějiny 19. století pro střední školy" jsou provázány, vzájemně se rozvíjejí a doplňují, čímž umožňují dosažení hlavních cílů sady. K těm patří především zohlednění klíčových dlouhodobých jevů a změn, které ve sledovaném období přetvářely tradiční společnost ve společnost moderní, nám již v řadě svých projevů důvěrně známou. Cíl je naplňován především nově zařazovanými tematickými sondami - ty se věnují procesům/jevům, jako jsou sekularizace, urbanizace, politická liberalizace, antisemitismus, imperialismus atd. Ve všech případech se jedná o procesy/jevy, které hluboce ovlivnily i 20. století - nová sada se tak stává specifickým úvodem k již vydanému titulu "Moderní dějiny pro střední školy". Velký prostor je v nové učebnicové sadě věnován evropským, resp. světovým dějinám, a to ve snaze zasadit vývoj českých zemí (resp. rakouské monarchie) do širších souvislostí. Učebnice si současně klade za cíl zaměřit se na některé ve středoškolských učebnicích doposud nedostatečně zohledňované součásti minulosti. Především zapomíná na fakt, že dějepis je otázkou interpretace minulého, a že tedy v demokratické společnosti přirozeně existuje více pohledů na minulost. Proto jsou do učebnice zařazovány texty věnované dějinám idejí a proměnám interpretací událostí v čase - různé pohledy na minulost jsou dále konfrontovány v pracovním sešitu. Do učebnice jsou také pravidelně zařazovány texty, které se snaží obecný výklad událostí doplnit o konkrétní příklady (např. i z oblasti mikrohistorie). Obdobně jsou systematicky připomínány dlouhodobé příčiny a důsledky událostí, a to včetně jejich dopadů na současné dění.

  Obsah sady je uspořádán chronologicky s tím, že mezi základní podkapitoly řazené podle posloupnosti událostí jsou vkládány již zmiňované tematické sondy, které vlivem dlouhodobého charakteru sledovaných jevů tuto posloupnost překračují. Texty jsou členěny do pěti tematických celků. V úvodu každého z nich jsou zařazeny dějepisné mapy a časová osa vztahující se k danému období. V závěru učebnice se nachází blok Historická čítanka - jedná se o souhrn komentovaných přepisů částí dokumentů, které jsou zásadní pro dějiny "dlouhého" 19. století.

  Graficky je titul sestaven tak, aby umožnil příjemnější práci s textem a hlubší porozumění látce. Odlišeny jsou boxy s hlavním učivem a boxy, v nichž jsou obsaženy doplňující informace. Struktura stran učebnice je popsána na následující straně.    

  Obsah učebnice

  Úvod

  • "Dlouhé", "evropské", britské"? Proměnlivé 19. století

  "Starý svět" druhé poloviny 18. století

  • Dějepisné mapy  k tematickému celku
  • 1. Evropa a evropská společnost druhé poloviny 18. století
  • 2. Osvícenství
  • 3. České země ve druhé polovině 18. století
  • 4. Velká Británie a boj amerických osad za samostatnost

  Evropa v bouři: mezi revolucí a Napoleonem

  • Dějepisné mapy k tematickému celku
  • 5. Francie za starého režimu
  • 6. Velká francouzská revoluce
  • 7. Tematická sonda: Revoluce
  • 8. Napoleon Bonaparte a Evropa
  • 9. Tematická sonda: Sekularizace a lidová zbožnost

  Hledání ztraceného řádu: 1815-1848

  • Dějepisné mapy k tematickému celku
  • 10. Ponapoleonská Evropa
  • 11. Průmyslová revoluce a Evropa
  • 12. Tematická sonda: Modernizace a urbanizace
  • 13. Konzervativní Evropa a rodící se změna
  • 14. Tematická sonda: Národy a nacionalismus
  • 15. Rusko a východní Evropa v první polovině 19. století
  • 16. České země a habsburská monarchie v první polovině 19. století
  • 17. Obyvatelstvo českých zemí v první polovině 19. století

  Proměna Evropy

  • Dějepisné mapy k tematickému celku
  • 18. Revoluční rok 1848
  • 19. Tematická sonda: Sociální otázka a sociální hnutí
  • 20. Habsburská monarchie a české země v 50. a 60. letech 19. století
  • 21. Tematická sonda: Politické ideologie
  • 22. Tematická sonda: Politická liberalizace a demokracie
  • 23. Sjednocení Itálie a Německa
  • 24. Francie a Velká Británie v 50.-70. letech 19. století
  • 25. Východní Evropa a Balkán od 50. let 19. století
  • 26. Západoevropské mocnosti po roce 1870

  Moderní svět

  • Dějepisné mapy k tematickému celku
  • 27. Habsburská monarchie a české země v závěru 19. století
  • 28. Tematická sonda: Antisemitismus a sionismus
  • 29. Americký kontinent v 19. století
  • 30. Tematická sonda: Migrace a sociální mobilita
  • 31. Asie v 19. století
  • 32. Mocnosti a mezinárodní politika na přelomu 19. a 20. století
  • 33. Tematická sonda: Imperialismus a kolonialismus
  • 34. Evropa a evropská společnost na přelomu století
  • 35. Tematická sonda: Postavení žen a ženské hnutí v 19. století
  • 36. České země a Předlitavsko na počátku 20. století

  Historická čítanka

  • 37. Prohlášení nezávislosti Spojených států amerických
  • 38. Alexis de Tocqueville: Demokracie v Americe
  • 39. Deklarace práv člověka a občana
  • 40. Edmund Burke: Úvahy o revoluci ve Francii
  • 41. Napoleonská doba pohledem Francoise Reného de Chateaubrianda
  • 42. Smlouva o Svaté alianci
  • 43. Osobní korespondence jako obraz česko-německých vztahů
  • 44. Zákon o zrušení poddanství (7. září 1848)
  • 45. František Palacký: Psaní do Frankfurtu
  • 46. Manifest Komunistické strany
  • 47. Encyklika Rerum novarum
  • 48. Tzv. fundamentální články
  • 49. John Stuart Mill: Úvahy o vládě ústavní
  • 50. Projev Otty von Bismarcka z 30. září 1862 (projev "Krví a železem")
  • 51. Emžská depeše
  • 52. Victor Hugo: Bídníci
  • 53. Irský hladomor na stránkách dobového denního tisku
  • 54. Program organizace Půda a svoboda ("Zemlja i volja")
  • 55. Provolání Pařížské komuny k francouzskému lidu
  • 56. Antisemitismus 19. století - "Židé podle talmudu"
  • 57. Prohlášení o osvobození otroků
  • 58. Projev Viléma II. k německým jednotkám ("hunský projev")
  • 59. Rudyard Kipling: Břímě bílého muže
  • 60. Susan Brownell Anthonyová: O právu žen volit
  • 61. Tomáš Garrigue Masaryk: Naše nynější krize

  Rejstřík

   

   

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Dějiny 19. století pro střední školy (učebnice) souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?