Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Dějiny 19. století pro střední školy (pracovní sešit)

  Naše cena s DPH:
  215 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  S. Bolom-Kotari, M. Hochel, V. Kaška, M. Markel, J. Šaur, M. Vašíček
  Nakladatel:
  DIDAKTIS
  Kód zboží:
  56963
  EAN:
  9788073582487
  DIDAKTIS

  Popis produktu

  Pracovní sešit doplňuje samostatně prodejnou učebnici a spolu vytváří nový díl řady pro výuku dějepisu na SŠ, který se zaměřuje na období "dlouhého" 19. století (1789-1914).

  Sešit cíleně rozvíjí texty učebnice, umožňuje pracovat s dobovými dokumenty, obrazy či karikaturami, propagandou, sekundární literaturou apod. Studenti se učí kriticky pracovat s textem a získávají hlubší vhled do klíčových událostí století, které je nám až překvapivě blízké.

  Pracovní sešit přináší nový pohled na středoškolskou výuku dějin 19. století:

  • Cvičení v něm zařazená sledují dlouhodobé a zásadní změny společnosti, kultury, hospodářství, neomezují se jen na politické nebo snad vojenské dějiny.
  • Zohledňuje ve středoškolských učebnicích opomíjená a přitom
   v současnosti stále aktuální témata
   - např. migrace, nacionalismus, kořeny moderního antisemitismu v 19. století atd.
  • Přináší velké množství nejen dobových obrazových materiálů, textů, srovnávacích tabulek, ale i konkrétních příkladů, vzpomínek, svědectví, které dokreslují obraz "dlouhého" 19. století (1789-1914).
  • Staví proti sobě odlišné pohledy na historické události a tím vede studenty ke kritickému myšlení.

  Pracovní sešit vede studenty k analýze vztahů a vnímání problémů ve vzájemných souvislostech (např. vliv Napoleonovy politiky na proměnu hospodářství českých zemí). Součástí sešitu jsou úryvky ze zásadních monografií, pramenů úřední i osobní povahy.

  Pracovní sešit umožňuje střídat aktivity zaměřené na prosté opakování znalostí a komplexnější úkoly pracující např. s kritikou a interpretací zdroje informací nebo s diskusí o daném problému.

  Struktura a obsah pracovního sešitu byly navrženy, vytvořeny a korigovány předními historiky specializujícími se na problematiku 19. století.    

   Publikace byla sestavena pro:

  - studenty a učitele k výuce dějepisu na gymnáziích a středních odborných školách,
  - uchazeče vysokých škol k přijímacím zkouškám na humanitní obory,
  - širokou veřejnost se zájmem o dějiny 19. století.

   Učebnicová sada Dějiny 19. století pro střední školy je vytvořena v souladu s RVP pro gymnázia a RVP pro střední odborné vzdělávání, jedná se o tituly se schvalovací doložkou MŠMT

   Díky chronologickému uspořádání témat lze učebnicí a pracovním sešitem navázat na kteroukoli používanou učebnici dějepisu.

      

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  120

  O učebnici

  Pracovní sešit a učebnice sady "Dějiny 19. století pro střední školy" jsou úzce provázány - tvoří celek, který realizuje stanovené výukové cíle. Kombinace práce s učebnicí a pracovním sešitem umožní studentům důkladně se seznámit s probíranou částí minulosti a s pohledem dobových svědků i dnešní společnosti na její dějinný význam.

  Jednotlivá cvičení v pracovním sešitě rozvíjejí vždy konkrétní linie podkapitoly učebnice, navazují na její příslušné boxy. Pracovní sešit nabízí mnoho typů cvičení - ta pomáhají ověřovat a upevňovat znalosti osvojené v učebnici, umožňují studentům zasadit historické události, s nimiž se seznámili v učebnici, do širších souvislostí a také seznámit se s dobovými prameny a svědectvími (a "osahat si" tak minulost); sešit vybízí studenty také ke srovnávání různých interpretací minulosti apod. Klíčovým typem aktivity, k níž pracovní sešit studenty vede, je kritická práce s textem - tedy schopnost jeho analýzy, kritiky, interpretace. Nejčastěji zastoupeným typem cvičení je proto "Práce s úryvkem", v jehož rámci se studenti setkávají s úryvky ze sekundární literatury, historických pramenů, dobového tisku, deníkových záznamů apod. Často se přitom jedná o texty ze zdrojů, které jsou v historické obci vnímány jako klíčové pro dané téma. V rámci jednotlivých úkolů jsou studenti současně vedeni ke kritické práci s elektronickými zdroji informací.

  Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu učebnice - i zde tedy najdete chronologicky seřazené podkapitoly a mezi ně vložené tematické sondy věnované dlouhodobým procesům, které formovaly společnost, kulturu, ekonomiku a politiku 19. století.       

  Obsah učebnice

  "Starý svět" druhé poloviny 18. století

  • 1. Evropa a evropská společnost druhé poloviny 18. století
  • 2. Osvícenství
  • 3. České země ve druhé polovině 18. století
  • 4. Velká Británie a boj amerických osad za samostatnost

  Evropa v bouři: mezi revolucí a Napoleonem

  • 5. Francie za starého režimu
  • 6. Velká francouzská revoluce
  • 7. Tematická sonda: Revoluce
  • 8. Napoleon Bonaparte a Evropa
  • 9. Tematická sonda: Sekularizace a lidová zbožnost

  Hledání ztraceného řádu: 1815-1848

  • 10. Ponapoleonská Evropa
  • 11. Průmyslová revoluce a Evropa
  • 12. Tematická sonda: Modernizace a urbanizace
  • 13. Konzervativní Evropa a rodící se změna
  • 14. Tematická sonda: Národy a nacionalismus
  • 15. Rusko a východní Evropa v první polovině 19. století
  • 16. České země a habsburská monarchie v první polovině 19. století
  • 17. Obyvatelstvo českých zemí v první polovině 19. století

  Proměna Evropy

  • 18. Revoluční rok 1848
  • 19. Tematická sonda: Sociální otázka a sociální hnutí
  • 20. Habsburská monarchie a české země v 50. a 60. letech 19. století
  • 21. Tematická sonda: Politické ideologie
  • 22. Tematická sonda: Politická liberalizace a demokracie
  • 23. Sjednocení Itálie a Německa
  • 24. Francie a Velká Británie v 50.-70. letech 19. století
  • 25. Východní Evropa a Balkán od 50. let 19. století
  • 26. Západoevropské mocnosti po roce 1870

  Moderní svět

  • 27. Habsburská monarchie a české země v závěru 19. století
  • 28. Tematická sonda: Antisemitismus a sionismus
  • 29. Americký kontinent v 19. století
  • 30. Tematická sonda: Migrace a sociální mobilita
  • 31. Asie v 19. století
  • 32. Mocnosti a mezinárodní politika na přelomu 19. a 20. století
  • 33. Tematická sonda: Imperialismus a kolonialismus
  • 34. Evropa a evropská společnost na přelomu století
  • 35. Tematická sonda: Postavení žen a ženské hnutí v 19. století
  • 36. České země a Předlitavsko na počátku 20. století 

   

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Dějiny 19. století pro střední školy (pracovní sešit) souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?