Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Moderní dějiny pro střední školy (učebnice)

  Naše cena s DPH:
  318 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  330 Kč
  Ušetříte:
  12 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  J. Čurda, P. Dvořák, P. Hušek, J. Jindřišková, V. Kaška, O. Kolář, J. Němec, T. Pánek
  Nakladatel:
  DIDAKTIS
  Kód zboží:
  55823
  EAN / ISBN:
  9788073582234
  DIDAKTIS

  Popis produktu

  První díl nové, čtyřdílné řady pro výuku dějepisu na středních školách.

  Učebnice se zaměřuje na dějiny 20. století, neopomíjí ale ani nejnovější události (po roce 2001).

  Odbornými historiky garantované zpracování je doplněno o řadu konkrétních příkladů, množství dobových fotografií, dějepisných map a také o rozhovory s pamětníky událostí.

  Vydáním této učebnicové sady autoři reagují na dlouhodobou poptávku středoškolských učitelů dějepisu, ale i odborné veřejnosti. Na českém trhu totiž dosud chybí učebnice moderních dějin, která by systematicky pojednala skutečně celé minulé století a byla dovedena prakticky až do naší současnosti.

  Publikace byla sestavena pro: studenty a učitele k výuce dějepisu na gymnáziích a středních odborných školách, širokou veřejnost se zájmem o moderní dějiny.

  Učebnice a samostatně prodejný pracovní sešit Moderní dějiny pro střední školy jsou vytvořeny v souladu s RVP pro gymnázia a RVP pro střední odborné vzdělávání.

  Díky chronologickému uspořádání témat lze učebnicí a pracovním sešitem navázat na kteroukoli používanou učebnici dějepisu, systematické oddělení povinné (výkladové) linie od nepovinné (sledující širší souvislosti tématu) umožňuje jejich přizpůsobení potřebám dané třídy.

  Jedná se o nejaktuálnější současnou učebnici.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  216

  O učebnici

  Rádi bychom Vám představili nový díl učebnicové řady sloužící k výuce dějepisu na středních školách, primárně pak na gymnáziích. Řada pokrývá celou výuku středoškolského dějepisu od období pravěku až po nejnovější dějiny. Učebnice, kterou držíte v rukou, se věnuje časovému období od předvečera první světové války až po události prvního desetiletí 21. století.

  Všechny díly řady budou složeny z učebnice, pracovního sešitu a průvodce pro učitele. Tyto jednotlivé části jsou navzájem provázány, rozvíjejí se a doplňují, čímž umožní dosažení hlavních cílů každé sady.

  Mezi hlavní cíle sady "Moderní dějiny pro střední školy" patří především zohlednění dějin po roce 1989, resp. 1993, a posílení výuky dějinného období po roce 1945. Nejnovějším dějinám je pak věnován samostatný tematický celek - v něm se výklad dotýká i zcela aktuálních otázek, které výrazně ovlivňují dnešní společenskou a politickou situaci. Velký prostor je věnován světovým dějinám, a to také ve snaze dostatečně zasadit domácí vývoj do zahraničních souvislostí. Učebnice si současně klade za cíl zaměřit se na některé ve středoškolských učebnicích doposud nedostatečně zohledňované součásti historie. Především nezapomíná na fakt, že dějepis je vždy otázkou interpretace minulého, a že tedy v demokratické společnosti existuje vícero pohledů na minulost. Zvláště jsou proto v učebnici zařazovány texty věnované dějinám idejí a proměnám interpretací událostí v čase - různé pohledy na minulost jsou dále zmiňovány a konfrontovány v pracovním sešitu. Do učebnice jsou pravidelně zařazovány texty, které se snaží obecný výklad událostí doplnit o zcela konkrétní příklady (např. i z oblasti mikrohistorie). Konečně je třeba zmínit i snahu sady věnovat se dlohodobějším příčinám a důsledkům historických událostí, a to včetně jejich dopadů na současné dění.

  Obsah sady "Moderní dějiny pro střední školy" je uspořádán chronologicky. Podkapitoly jsou členěny do pěti tematických celků, přičemž v úvodu každého z nich jsou zařazeny dějepisné mapy a časová osa, vztahující se k danému období. V závěru učebnice se objevuje samostatný blok Historická čítanka. Jedná se o souhrn komentovaných přepisů částí dokumentů, které jsou zásadní pro dějiny 20. století a počátku 21. století. Do Historické čítanky byly zařazeny také dva přepisy rozhovorů s pamětnicemi - o problematice holokaustu a politické perzekuce 50. let. Věříme, že rozhovory se svědkyněmi událostí umožní studentům lépe pochopit tyto tragické úseky minulosti.

  Při zpracování učebnicové sady byl plně zohledněn Rámcový vzdělávací program pro gymnázia, sada splňuje i požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro střední odborné vzdělávání. Požadavky dokumentů sada naplňuje jak po stránce obsahové, tak i důrazem kladeným na rozvoj klíčových kompetencí, zohledněním mezipředmětových vztahů a zařazováním vymezených průřezových témat. Graficky je titul sestaven tak, aby umožnil příjemnější práci s textem a hlubší porozumění látce. Odlišeny jsou boxy s hlavním učivem a boxy obsahující doplňovací informace. Struktura stran učebnice je popsána na následující straně. 

  Obsah učebnice

  Úvod

  • Historikovo řemeslo

  První světová válka a nová Evropa

  • Dějepisné mapy k tematickému celku
  • Starý svět na přelomu století
  • Evropa v předvečer konfliktu
  • Válka v letech 1914 - 1917
  • Konec první světové války a její dopady
  • Mírové smlouvy a nová mapa Evropy
  • Vznik Československé republiky
  • Ruská revoluce a občanská válka

  Meziválečné období

  • Dějepisné mapy k tematickému celku
  • Evropa ve 20. letech
  • Československo ve 20. letech
  • Mimoevropský svět ve 20. letech
  • Demokracie versus diktatura
  • Velká hospodářská krize
  • Československo v časech hospodářské krize
  • Stalinova vláda v SSSR
  • Nástup nacismu k moci
  • Španělská občanská válka
  • Rozpad versailleského systému
  • Zánik první republiky a druhá republika

  Druhá světová válka

  • Dějepisné mapy k tematickému celku
  • Počátek druhé světové války a západní tažení
  • Protektorát Čechy a Morava
  • Domácí a zahraniční československý odboj
  • Východní fronta v letech 1941 - 1943
  • Perzekuce Židů a válečné zločiny
  • Mimoevropská bojiště
  • Válka v letech 1943 - 1945
  • Konec druhé světové války a její důsledky

  Rozdělený svět

  • Dějepisné mapy k tematickému celku
  • Poválečné uspořádání a vznik bipolárního světa
  • Československo v letech 1945 - 1948
  • Vznik východního bloku
  • Asie v prvních letech po druhé světové válce
  • Západní Evropa a USA po druhé světové válce
  • Československo v letech 1948 - 1960
  • Politické procesy v Československu 50. let
  • Východní blok v 50. a 60. letech
  • Dekolonizace
  • Západní Evropa v 50. a 60. letech a počátky evropské integrace
  • Pražské jaro 1968
  • Spojené státy americké v 60. letech
  • Československo v období normalizace
  • Spojené státy americké od Nixona po Reagana
  • Západní a Jižní Evropa v 70. a 80. letech
  • Východní blok v 70. a 80. letech

  Nejnovější dějiny

  • Dějepisné mapy k tematickému celku
  • Rozpad Sovětského svazu a východního bloku
  • Obnovení demokracie v Československu
  • Transformace Československa a vznik České republiky
  • Transformace zemí střední a východní Evropy
  • Formování nové Evropy
  • Atlantické společenství v 90. letech
  • Na okraji zájmů?
  • Nové krize
  • Možný vývoj

  Historická čítanka

  • Čtrnáct bodů prezidenta Woodrowa Wilsona
  • Zákon o zřízení samostatného státu československého
  • Deklarácia slovenského národa (Martinská deklarace)
  • Vladimír Iljič Lenin: Úkoly revoluce
  • Operační rozkaz NKVD SSSR č. 00447
  • Norimberské zákony
  • Mnichovská dohoda
  • Pakt Molotov-Ribbentrop
  • Deklarace Spojených národů
  • Ústavní dekret prezidenta republiky č. 33/1945 Sb.
  • Projev Winstona Churchilla ve Fultonu
  • Projev státního tajemníka George C. Marshalla
  • Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242
  • Košický vládní program
  • Ústava Československé republiky (tzv. Ústava 9. května)
  • Zákon č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky
  • Projev Nikity S. Chruščova na XX. sjezdu KSSS
  • Tzv. zvací dopis
  • Prohlášení Charty 77
  • Ústava České republiky
  • Pařížská charta pro novou Evropu
  • Zpráva o stavu Unie (2002)
  • Holokaust - rozhovor s Martou Kottovou
  • Politické perzekuce 50. let - rozhovor s Marií Janalíkovou a Věrou Pytlíčkovou

  Rejstřík

   

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Moderní dějiny pro střední školy (učebnice) souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?