Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -14%

  • Textová příručka k výuce dějepisu II (Novověk a doba moderní)

  Textová příručka k výuce dějepisu II (Novověk a doba moderní)

  Naše cena s DPH:
  258 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  299 Kč
  Ušetříte:
  41 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Čapka František, Králová Pavla
  Nakladatel:
  SCIENTIA
  Kód zboží:
  24323
  EAN:
  9788086960050
  ISBN:
  8086960056
  SCIENTIA

  Popis produktu

  • Soubor úryvků dokumentů, odborných, populárně naučných i beletristických textů pro využití ve výuce dějepisu na základních a středních školách.
  • Především učitelům může příručka usnadnit přípravu poutavých hodin, jež probudí v žácích zájem o historii. Publikace však není určena pouze jim, ale i samotným žákům či studentům a také širší veřejnosti se zájmem o dějiny.
  • Na konci každé ukázky příručka nabízí otázky a úkoly. Ty slouží ke kontrole porozumění textu a jako inspirace k diskusi na dané téma.
  • Tento druhý díl se zabývá obdobím od novověku po dobu moderní.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  259

  O učebnici

  Svým obsahem, rozsahem i pojetím si příručka nečiní nárok na úplnost nebo reprezentativnost výběru textů a dokumentů. Její základní zřetel vychází ze snahy přiblížit obecné jevy a procesy historického vývoje v jeho různých sférách, na dokumentech z různých národních prostředí i z prostředí domácího českého, a to s přihlédnutím k demonstraci různorodosti pramenů a k poznání problémů jejich vypovídající hodnoty.

  Ne všechny texty a dokumenty mohly být z limitujících důvodů přetištěny v úplném znění; v těchto případech byly vypuštěny ty části, které příliš neoslabovaly vážnost i důležitost vybraného textu. K posílení emotivní stránky žákovy osobnosti byly rovněž zařazeny ukázky z beletrie. Při přepisu byly texty ponechány v původním znění, nebylo zasahováno jak do stylu a skladby, tak i do pravopisu originálů. 

  Jednotlivé ukázky jsou opatřeny stručným úvodem, jenž představuje vstup do uvedené problematiky. 

  Obsah učebnice

  Vytváření novověké společnosti

  • Protireformační patent Ferdinanda II.
  • Konfiskace kacířských knih
  • Mír vestfálský - listina osnabrücká
  • J. A. Komenský - Didactica magna
  • Zákon o zrušení království v Anglii roku 1649
  • Nastolení Cromwellovy diktatury v Anglii
  • Principy merkantilismu
  • Výslech a mučení čarodějnic v Šumperku
  • Budování manufaktur a závodů v Rusku za vlády Petra I.
  • Základy pruského militarismu
  • Koniášův Klíč kacířské bludy k rozeznání otvírající
  • Český sněm se zříká Slezska a Kladna
  • Z Rousseauova spisu O společenské smlouvě
  • Lockova klasická obrana revoluce
  • A. Smith o svobodě podnikání
  • Prohlášení nezávislosti amerických osad
  • George Washington o zásadách zahraniční politiky Spojených států
  • Dobytí Bastily
  • Z Deklarace práv člověka a občana z 24. června 1793
  • Napoleonova proklamace k francouzské armádě před bitvou u Slavkova
  • Toleranční patent císaře Josefa II.
  • Patent o zrušení nevolnictví
  • František II. se prohlašuje císařem rakouským
  • Česká škola v polovině 19. století
  • Práce domácích tkalců
  • Dětská práce v továrnách

  Století ideologie a revolucí

  • Smlouva o tzv. Svaté alianci
  • G. Mazzini o Mladé Itálii
  • Manifest komunistické strany
  • Založení Matice české
  • Petice císaři Ferdinandu I. přijatá na shromáždění pražského lidu ve Svatováclavských lázních
  • Dopis Františka Palackého do Frankfurtu
  • Zápis Palackého projevu v ústavním výboru kroměřížského říšského sněmu
  • Pařížská mírová smlouva z března 1856
  • Ustanovení o rolnících propuštěných z nevolnické závislosti v Rusku
  • Antal Stašek o Rusku v letech sedmdesátých
  • Říjnový diplom
  • Schmerlingova únorová ústava
  • Giuseppe Garibaldi o tažení na Řím v roce 1862
  • Trh s otroky v New Orleansu v roce 1835
  • Vyhlášení o zrušení otroctví v USA
  • František Palacký - Idea státu rakouského
  • Kramářská píseň o prusko-rakouské válce 1866
  • Prosincová ústava rakouské říše
  • Rezoluce z tábora lidu na Řípu
  • Sbírky na stavbu Národního divadla
  • Fundamentální články
  • Z ústavy německé říše
  • Anglický zákon o lidovém zastoupení
  • Francouzský zákon o práci dětí a mladistvých dívek zaměstnaných v průmyslu (z roku 1874)
  • Akt Berlínského kongresu
  • Smlouva o Trojspolku
  • Haagská mírová koference - konvence o mírovém řešení mezinárodních sporů
  • Z ústavy japonského císařství
  • Z encykliky Lva XIII.- Rerum novarum
  • Články punktační
  • T. G. Masaryk - Česká otázka
  • T. G. Masaryk - O naší nynější krisi
  • T. G. Masaryk - Problém malého národa

  První světová válka 

  • Z rakousko-uherského ultimáta Srbsku
  • Provolání velkoknížete Nikolaje k rakousko-uherským národům
  • Řeč presidenta Wilsona o vypovězení války USA Německu
  • O dvojvládí
  • Čtrnáct bodů prezidenta USA W. Wilsona z 8. ledna 1918
  • T. G. Masaryk o světové válce
  • T. G. Masaryk o bolševismu
  • Prohlášení Českého komitétu zahraničního
  • Zpráva o bitvě u Zborova
  • Tříkrálová deklarace
  • Pittsburská dohoda
  • Washingtonská deklarace
  • Zákon o zřízení samostatného československého státu
  • Provolání Národního výboru
  • Martinská deklarace

  Meziválečné období

  • Příkaz Národního výboru
  • Z Paktu o Společnosti národů
  • Versailleská mírová smlouva s Německem
  • Saint-germainská mírová smlouva s Rakouskem
  • Trianonská mírová smlouva s Maďarskem
  • Smlouy malodohodové
  • Ústava Československé republiky
  • Jazykový zákon
  • Zákon na ochranu republiky
  • Lenin o III. internacionále
  • Masové represe sovětského režimu
  • Rýnský garanční pakt locarnské konference
  • Bilance prvního desetiletí československého státu
  • Z projevu A. Hitlera v Říšském sněmu
  • Z inauguračního projevu prezidenta USA F. D. Roosevelta
  • Pakt proti Kominterně
  • Věčný Masaryk
  • Řeč A. Hitlera na poradě v říšském kancléřství
  • Zásady plánu "Fall Grün"
  • Karlovarské požadavky SdP
  • Zpráva lorda Runcimana o postavení sudetských Němců v Československu
  • Z petice "Věrni zůstaneme"
  • Mnichovská dohoda
  • Atmosféra po podpisu mnichovské dohody
  • Záznam o jednání prezidenta Háchy s Hitlerem dne 15. března 1939
  • Výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava

  Druhá světová válka

  • Německo-sovětská smlouva o hranicích a přátelství
  • Z vystoupení W. Churchilla v britském parlamentu
  • Z nacistických plánů na likvidaci českého národa
  • Českoslovenští vojáci u Tobruku
  • Vzpomínka na "bitvu o Anglii"
  • Účast Čechů a Slováků v bojích na východní frontě
  • Volá Londýn
  • Atentát na R. Heydricha
  • Záznam o vyhlazení Lidic
  • Útok na SSSR
  • Atlantická charta
  • Z projevu amerického prezidenta Roosevelta při vyhlášení války
  • Deklarace Spojených států
  • Teheránská deklarace
  • Nacistické koncentrační tábory
  • Z Prohlášení jaltské konference
  • Potrestání válečných zločinců
  • Provolání České národní rady k Pražskému povstání
  • Oznámení o bezpodmínečné kapitulaci Německa
  • Vyhlášení kapitulace Japonska

  Poslední půlstoletí

  • Košický vládní program 
  • Účast Československa na Marshallově plánu
  • Dopis vedení národně socialistické strany o demisi ministrů prezidentu republiky
  • Z Charty Organizace spojených národů
  • Protokol z jednání postupimské konference
  • Fultonský projev
  • O poměrech v SSSR
  • Vrchol a krize Gulagu
  • Z Všeobecné deklarace lidských práv
  • Severoatlantická smlouva
  • Proces s dr. Miladou Horákovou
  • O odhalení a zneškodnění protistátního spikleneckého centra
  • Deklarace OSN o poskytnutí nezávislosti koloniálním zemím a národům
  • Rezoluce Rady bezpečnosti OSN o apartheidu
  • Palestinská národní charta
  • Ukončení války ve Vietnamu
  • Dva tisíce slov
  • Prolog: 20.-21. srpna 1968
  • Prohlášení Národního shromáždění ČSSR k okupaci Československa
  • Ze Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (o spolupráci v humanitární oblasti)
  • "Perestrojka" v SSSR
  • Prohlášení Charty 77
  • Několik vět
  • Provolání Občanského fóra
  • Ústava České republiky
  • Listina základních práv a svobod
  • Sudetoněmecký program
  • Česko-německá deklarace
  • Historikové proti znásilňování dějin
  • Maastrichtské dohody
  • Deklarace z Ria   

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?