Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -2%

  • Atlas českých dějin 2.díl - od roku 1618

  Atlas českých dějin 2.díl - od roku 1618

  2.vydání 2015

  Naše cena s DPH:
  222 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  226 Kč
  Ušetříte:
  4 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Eva Semotanová
  Nakladatel:
  KARTOGRAFIE
  Kód zboží:
  21943
  EAN / ISBN:
  9788073933432
  KARTOGRAFIE

  Popis produktu

  • Atlas zahrnuje období od roku 1618 do vzniku samostatného českého státu v roce 1993.
  • Je rozdělen do osmi kapitol:

   I. České země v 17. a počátkem 18. stol.
   - Doba pobělohorská
   II. České země v letech 1740–1792.
   - Osvícenský absolutismus
   III. České země v letech 1792–1848.
   - Na cestě k občanské společnosti
   IV. České země v letech 1848–1918.
   - Občanská společnost
   V. Československo v l. 1918–1939.
   - Republika československá
   VI. České země v letech 1939–1945.
   - Druhá světová válka
   VII. Československo v l. 1945–1960.
   - Poválečné Československo
   VIII. Československo v l. 1960–1992.
   - Československo v proměnách, vznik České republiky 1993
  • Každá kapitola je uvedena textovou dvoustranou se stručnou charakteristikou období (obraz krajiny, přehled dějin, hospodářství, kultury, společnosti).
  • Následují stránky s barevnými historickými mapami a ilustracemi, věnujícími se jednotlivým událostem, osobnostem, umění, architektuře...
  • V závěru každé kapitoly najdete časovou přímku, srovnávající nejdůležitější historické události daného období v českých zemích a v Evropě, a stránku ilustrací popisující způsob života v této době.
  • Atlas je ukončen výběrovým rejstříkem názvů použitých v mapách.

  Atlas plynule navazuje na úspěšný první díl. Na mapách je sledován územní, kulturní i hospodářský vývoj našeho státu a jeho obyvatelstva od r. 1618 až po současnost. Mapy doplňuje množství grafů, dobových erbů a vlajek, portrétů významných osobností politického i kulturního života, doplněných důležitými životopisnými údaji, ilustrace významných architektonických památek, hospodářských i technických fenoménů doby a mnoho dalšího. Každá z etap historického vývoje českého státu je uvozena stručným historickým výkladem, charakterizujícím celé období (obraz krajiny, hospodářství, kultury, společnosti, přehled dějin) a zakončena stránkou ilustrací popisující způsob života v této době a časovou přímkou s nejvýznamnějšími událostmi u nás, v Evropě i ve světě.
  Atlas vznikl ve spolupráci s významnou historičkou českých dějin Evou Semotanovou, ilustracemi ho opatřili oblíbení výtvarníci Dagmar Ježková a Jiří Petráček.

  Novinky ve 2. vydání
  Nově byla přidána kapitola č. IX Česká republika po roce 1993, která mapuje prvních dvacet let samostatné ČR – vstup do NATO a EU, změny ve společnosti, hospodářství i krajině. Aktualizovány byli i údaje v předchozích kapitolách, zejména na základě aktuálních poznatků o našich dějinách.
  Druhému vydání byla prodloužena doložka MŠMT na šest let, do roku 2021.

  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  88

  Obsah učebnice

     I. ČESKÉ ZEMĚ V 17. A POČÁTKEM 18. STOL. Doba pobělohorská

  • České stavovské povstání a třicetiletá válka (1618-1620)
  • Válečné operace v Čechách a na Moravě v letech 1630- 1648
  • Bita na Bílé hoře 8. 11. 1620
  • Čeští exulanti v době pobělohorské
  • Proměny pozemkového vlastnictví v českých zemích po bitvě na Bílé Hoře
  • České země v 17. a počátkem 18. století
  • Krajské zřízení v českých zemích v 1. polovině 18. století
  • Církevní správa v českých zemích ve 2. polovině 17. století
  • Jezuité a piaristé v protireformaci
  • První manufaktury v českých zemích koncem 17. a počátkem 18. století
  • Nejvýznamější barokní památky v Evropě ze 17. a 18. století
  • Nejvýznamnější raně a vrcholně barokní památky v českých zemích ze 17. a 1. pol. 18. století
  • Pevnost Praha koncem 17. a počátkem 18. století

    II. ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1740-1792. Osvícenský absolutismus

  • České země a habsburská monarchie v letech 1740-1792
  • České země za slezských válek (1741-1742, 1744-1745)
  • České země za sedmileté války (1756-1763)
  • Bitva u Kolína 18. 6. 1757
  • Nevolnické povstání v českých zemích roku 1775
  • Krajské zřízení v českých zemích ve 2. polovině 18. století
  • Náboženská správa v českých zemích ve 2. polovině 18. století
  • Významné manufaktury v českých zemích ve 2. polovině 18. století
  • Hlavní dopravní a poštovní spoje v českých zemích ve 2. pol. 18. století
  • Nejvýznamnější pozdně barokní, rokokové a klasicistní památky v českých zemích ze 2. poloviny 18. století
  • Barokní památky Prahy
  • Přestavba Pražského hradu za vlády Marie Terezie
  • Lidová architektura v českých zemích koncem 18. století 

  III. ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1792-1848. Na cestě k občanské společnosti

  • České země a habsburská monarchie v letech 1792-1918
  • České země v době napoleonských válek (1805-1813)
  • Bitva u Slavkova 2. 12. 1805
  • Revoluce v českých zemích v letech 1848-1849
  • Pražské červnové povstání roku 1848
  • Hlavní dopravní spoje v českých zemích v 1. polovině 19. století
  • Významná průmyslová centra a oblasti v českých zemích v 1. polovině 19. století
  • Objem průmyslové výroby a těžba nerostných surovin v českých zemích v 1. pol. 19. stol.
  • Zemědělské výrobní oblasti v českých zemích v 1. polovině 19. století
  • Obyvatelstvo v českých zemích v polovině 19. století
  • Nejvýznamnější klasicistní a romantické (novogotické) památky v českých zemích z 1. poloviny 19. století
  • Klasicistní a romantické (novogotické) památky v Praze z 1. poloviny 19. století

  IV. ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1848-1918. Občanská společnost

  • Válka prusko-rakouská roku 1866
  • Bitva u Hradce Králové 3. 7. 1866
  • Akce na podporu českého státního práva po rakousko-uherském vyrovnání
  • Dělnictvo v českých zemích ve 2. polovině 19. století
  • České země a první světová válka - mezinárodní souvislosti (1914-1918)
  • České země a první světová válka (1914-1918)
  • Krajské zřízení v českých zemích v polovině 19. století
  • Český bankovní kapitál počátkem 20. století
  • Hospodářská struktura českých zemí ve 2. polovině 19. a počátkem 20. století
  • Objem průmyslové výroby v českých zemích počátkem 20. století
  • Významná průmyslová centra v českých zemích ve 2. polovině 19. a počátkem 20. století
  • Průmyslová Praha ve 2. polovině 19. a počátkem 20. století
  • Zemědělské výrobní oblasti, cukrovary, lihovary a pivovary v českých zemích počátkem 20. století
  • Hlavní železniční spoje a vodní cesty v českých zemích počátkem 20. století
  • Obyvatelstvo v českých zemích ve 2. polovině 19. století
  • Národnostní skladba Rakousko-Uherska počátkem 20. století
  • Národnostní vývoj českých zemí do počátku 20. století
  • Růst obyvatelstva větších měst v českých zemích ve 2. polovině 19. a počátkem 20. století
  • Školství v českých zemích počátkem 20. století
  • Památky Prahy obdoví historismu ze 2. poloviny 19. století
  • Nejvýznamnější památky období historismu, secese, české moderny a kubismu v českých zemích ze 2. poloviny 19. století
  • Památky období secese, modernismu a českého kubismu v Praze (na konci 19. a počátkem 20. století)
  • Asanace Josefova a Starého Města v Praze na přelomu 19. a 20. století

    V. ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1918-1939. Republika československá

  • Rozpad Rakouska -Uherska a vznik nových států v roce 1918
  • Území Republiky Československé (Československa) s úpravami hranic do roku 1924
  • Správní členění Československa do roku 1938
  • Sibiřská anabáze československých legií
  • Návrat československých legií z Ruska do vlasti (1918-1920)
  • Politické a sociální nepokoje v Československu v letech 1920-1938
  • Vojensko-strategická koncepce obrany Československa v letech 1936-1938
  • Československo po mnichovském diktátu (30. 9. 1938 - 15. 3. 1939) a Vídeňské arbitráži (2. 11. 1938)
  • Československý uhelný, hutnický a strojírenský průmysl v letech 1918-1938
  • Československý chemický, textilní a obuvnický průmysl v letech 1918-1938
  • Československý sklářský průmysl a výroba porcelánu v letech 1918-1938
  • Vzestup československého zbrojního průmyslu v letech 1937-1938
  • Hlavní železniční spoje v Československu koncem 30. let 20. století
  • Československá letecká doprava po roce 1923
  • Zemědělské výrobní oblasti, cukrovarnictví a pivovarnictví v Československu v letech 1918-1938
  • Obyvatelsvo Československa v roce 1930
  • Národnostní skladba obyvatel Československa v roce 1930
  • Vystěhovatelství z Československa do ciziny ve 20. a 30. letech 20. století
  • Náboženské vyznání obyvatelstva Československa v roce 1930
  • Školstí a společenský život v Československu před rokem 1938
  • Nejvýznamnější architektonické památky ze 20. a 30. let 20. století na území meziválečného Československa
  • Stavební úpravy Pražského hradu v 1. třetině 20. století
  • Vznik Velké Prahy v roce 1922
  • Památky meziválečné architektury v Praze

   VI. ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1939-1945. Druhá světová válka

  • Správní členění Protektorátu Čechy a Morava v roce 1939
  • České země v době nacistické okupace (1939-1945)
  • Československé vojenské jednotky na bojištích 2. světové války
  • Cesta československé vojenské jednotky z Buzuluku do Prahy v letech 1942-1945
  • Slovenské národní povstání (od 29. 8. 1944)
  • Karpatsko-dukelská operace (8. 9. - 27. 11. 1944)
  • Osvobození Československa v letech 1944-1945
  • Květnové povstání v Praze (5. 5.- 9. 5.1945)

  VII. ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1945-1960. Poválečné Československo

  • Poválečné Československo ve střední Evropě
  • Odsun německého obyvatelstva v letech 1945 a 1946
  • Správní členění Československa a územní změny v letech 1945-1949
  • Krajské zřízení v Československu v letech 1949-1960
  • Obyvatelstvo Československa v roce 1950
  • Skladba obyvatelstva Československa v roce 1950 podle hospodářských odvětví
  • Místa izolace a likvidace odpůrců totalitního systému v Československu po roce 1948
  • Přestavba československého průmyslu v letech 1945-1960
  • Kolektivizace československého zemědělstí v letech 1949-1958
  • Zemědělské výrobní oblasti a významná centra potravinářského průmyslu v Československu v letech 1945-1960
  • Československá letecká doprava v letech 1945-1960
  • Architektura v Československu po 2. světové válce
  • Výstavba Prahy v letech 1945-1960

  VIII. ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1960-1992. Československo v proměnách, vznik České republiky 1993

  • Československo a střední Evropa v letech 1960-1992
  • Krajské zřízení v Československu v letech 1960-1989, federativní uspořádání k 1. 1. 1969
  • Československý průmysl v letech 1960-1989
  • Vlastnictví zemědělské půdy v Československu v roce 1970
  • Československá osobní železniční doprava počátkem 70. let 20. století
  • Síť hlavních československých silnic počátkem 70. let 20. století
  • Československá vodní doprava počátkem 70. let 20. století
  • Československá letecká doprava počátkem 70. let 20. století
  • Obyvatelstvo Československa v 60. letech 20. století
  • Národnostní skladba obyvatelstva Československa  v roce 1961
  • Československé vysoké a střední školství počátkem 70. let 20. století
  • Střední Evropa počátkem 90. let 20. století. Vznik České republiky
  • Rozdělení ČSFR 1. 1. 1993
  • Poškození životního prostředí po odchodu sovětských vojsk z území Československa
  • Kvalita životního prostředí v České republice v polovině 90. let 20. století
  • Katolická církevní správa v Československu a České republice  od roku 1990
  • Pražský hrad - národní kulturní památka
  • Územní vývoj Prahy od roku 1784
  • Výstavba Prahy v 60.-80. letech 20. století

  IX. ČESKÁ REPUBLIKA PO ROCE 1993

  • Severoatlantická aliance - NATO
  • Evropská unie - EU
  • Hrubý domácí produkt evropských států
  • Euroregiony v České republice
  • Vysoké školy a vědecké instituce v České republice
  • Cizinci v České republice
  • Krajské zřízení v České republice od roku 2000
  • Hrubý domácí produkt krajů České republiky
  • Památky UNESCO v České republice do roku 2013
  • Silnice a železnice v České republice v roce 2014

  Výběrový rejstřík

   

   

   

   

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?