Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -5%

  • Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus

  Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus

  Naše cena s DPH:
  228 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  239 Kč
  Ušetříte:
  11 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Oldřich Lepil, Přemysl Šedivý
  Nakladatel:
  PROMETHEUS
  Kód zboží:
  28878
  EAN:
  9788071965466
  PROMETHEUS

  Popis produktu

  Nedílnou součástí nového 9. vydání učebnice je elektronický doplněk (ED). Mezi elektronické učební materiály je mj. zařazena samostatná počítačová aplikace Testové úlohy, která obsahuje 85 úloh s odlišnou obtížností. Úlohy lze různě uspořádat do testového souboru, po jehož vyřešení je uživateli sdělen celkový výsledek a úspěšnost řešení. Elektronický doplněk dále obsahuje nejen rozšiřující učivo k jednotlivým kapitolám, ale také teoretická a laboratorní cvičení, videozáznamy experimentů a interaktivní animace, historické poznámky a slovníček fyzikálních pojmů (včetně anglických ekvivalentů).Elektronický obsah je ke stažení na prometheus-data.cz.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  196

  O učebnici

  Učebnice Elektřina a magnetismus je součástí ucelené řady tematicky zaměřených učebnic fyziky, které vydává nakladatelství Prometheus. Pojetím, způsobem výkladu učiva a použitou terminologií navazuje na předcházející učebnice - Mechanika, Molekulová fyzika a termika a Mechanické kmitání a vlnění. Je určena především pro výuku na gymnáziu ve vzdělávacích programech s větší hodinovou dotací předmětu fyzika a obsahen i zpracováním odpovídá přírodovědně zaměřené výuce.

   

   

  Obsah učebnice

   

    1  Elektrický náboj a elektrické pole

  • 1.1  Elektrický náboj a jeho vlastnosti
  • 1.2  Elektrická síla. Coulombův zákon
  • 1.3  Elektrické pole. Intenzita elektrického pole
  • 1.4  Elektrický potenciál a elektrické napětí
  • 1.5  Vodič a izolant v elektrickém poli
  • 1.6  Kapacita vodiče
  • Shrnutí učiva 1. kapitoly

    2  Elektrický proud

  • 2.1  Elektrický proud jako děj a jako veličina
  • 2.2  Zdroj elektrického napětí
  • 2.3  Elektrický proud v kovovém vodiči
  • 2.4  Ohmův zákon pro uzavřený obvod
  • 2.5  Závislost odporu kovového vodiče na teplotě. Rezistory
  • 2.6  Spojování rezistorů
  • 2.7  Práce a výkon elektrického proudu
  • 2.8  Teplo předané elektrickým spotřebičem
  • Shrnutí učiva 2. kapitoly

    3  Elektrický proud v polovodičích

  • 3.1  Pojem polovodiče
  • 3.2  Vedení elektrického proudu v polovodiči
  • 3.3  Přechod PN. Polovodičová dioda
  • 3.4  Tranzistor
  • Shrnutí učiva 3. kapitoly

    4  Elektrický proud v kapalinách a plynech

  • 4.1  Vedení elektrického proudu elektrolytem
  • 4.2  Elektrolýza
  • 4.3  Elektrochemické zdroje napětí
  • 4.4  Nesamostatný a samostatný výboj v plynu
  • 4.5  Příklady výbojů v plynech
  • Shrnutí učiva 4. kapitoly

    5  Stacionární magnetické pole

  • 5.1  Magnetické pole vodiče s proudem
  • 5.2  Magnetická síla
  • 5.3  Magnetická indukce
  • 5.4  Magnetické pole vodičů s proudem
  • 5.5  Magnetické vlastnosti látek
  • Shrnutí učiva 5. kapitoly

    6  Nestacionární magnetické pole

  • 6.1  Elektromagnetická indukce
  • 6.2  Faradayův zákon elektromagnetické indukce
  • 6.3  Indukovaný proud
  • 6.4  Vlastní indukce
  • Shrnutí učiva 6. kapitoly

    7  Střídavý proud

  • 7.1  Obvod střídavého proudu s odporem
  • 7.2  Výkon střídavého proudu v obvodu s odporem
  • 7.3  Obvod střídavého proudu s indukčností
  • 7.4  Obvod střídavého proudu s kapacitou
  • 7.5  Impedance obvodu střídavého proudu
  • 7.6  Činný výkon střídavého proudu
  • 7.7  Oscilační obvod
  • 7.8  Usměrňovač
  • Shrnutí učiva 7. kapitoly

    8  Střídavý proud v energetice

  • 8.1  Generátor střídavého proudu
  • 8.2  Transformátor
  • 8.3  Energetika a životní prostředí
  • Shrnutí učiva 8. kapitoly

    9  Elektromagnetické vlnění

  • 9.1  Vznik elektromagnetického vlnění
  • 9.2  Vlastnosti elektromagnetického vlnění
  • 9.3  Fyzikální základy telekomunikace
  • 9.4  Přenos informace elektromagnetickým signálem
  • Shrnutí učiva 9. kapitoly

  Výsledky úloh

  Rejstřík

   

  OBSAH CD

  Rozšiřující učivo

  R1   Elektrický náboj a elektrické pole

  • R1.1  Elektrické pole bodových nábojů
  • R1.2  Práce v elektrickém poli
  • R1.3  Elektrické pole nabitého vodivého tělesa
  • R1.4  Kondenzátory a jejich spojování

  R2   Elektrický proud

  • R2.1  Model vedení elektrického proudu v kovovém vodiči
  • R2.2  Zdroje elektrického napětí
  • R2.3  Příklady sériově a paralelně spojených obvodů
  • R2.4  Kirchhoffovy zákony
  • R2.5  Zatěžovací charakteristika zdroje a jeho účinnost

  R3   Elektrický proud v polovodičích

  • R3.1  Základy technologie výroby polovodičových součástek
  • R3.2  Polovodičové diody
  • R3.3  Polem řízený tranzistor. Integrovaný obvod

  R4   Elektrický proud v kapalinách a plynech

  • R4.1  Faradayovy zákony pro elektrolýzu
  • R4.2  Voltampérová charakteristika elektrolytického vodiče
  • R4.3  Elektrochemické články
  • R4.4  Výboj v plynu za sníženého tlaku

  R5   Stacionární magnetické pole

  • R5.1  Částice s nábojem v magnetickém poli
  • R5.2  Hallův jev
  • R5.3  Magnetizace látek
  • R5.4  Magnetické materiály v praxi

  R6   Nestacionární magnetické pole

  • R6.1  Odvození zákona elektromagnetické indukce
  • R6.2  Indukované proudy ve vodičích
  • R6.3  Elektrický obvod s cívkou a kondenzátorem
  • R6.4  Energie magnetického pole cívky

  R7  Střídavý proud

  • R7.1  Složené obvody střídavého proudu
  • R7.2  Mechanický a elektromagnetický oscilátor
  • R7.3  Tlumené kmitání osilačního obvodu
  • R7.4  Nucené kmitání oscilačního obvodu

  R8   Střídavý proud v energetice

  • R8.1  Trojfázová soustava střídavého proudu
  • R8.2  Elektromotor na trojfázový proud

  R9   Elektromagnetické vlnění

  • R9.1  Vznik elektromagnetického vlnění
  • R9.2  Elektromagnetická vlna
  • R9.3  Elektromagnetický dipól
  • R9.4  Elektromagnetická interakce

  Výsledky úloh

  Rejstřík

  Teoretická cvičení

  • Cvičení 1 - Elektrický náboj a elektrické pole
  • Cvičení 2 - Obvody s ustáleným elektrickým proudem
  • Cvičení 3 - Elektrický proud v látkách
  • Cvičení 4 - Stacionární magnetické pole
  • Cvičení 5 - Nestacionární magnetické pole
  • Cvičení 6 - Střídavý proud
  • Cvičení 7 - Střídavý proud v energetice
  • Cvičení 8 - Elektromagnetické vlnění

  Výsledky úloh

  Laboratorní cvičení

  • Cvičení 1 - Měření elektrického napětí, proudu a odporu
  • Cvičení 2 - Určení voltampérových charakteristik spotřebičů
  • Cvičení 3 - Určení závislosti odporu kovového vodiče a termistoru na teplotě
  • Cvičení 4 - Určení charakteristiky polovodičové diody
  • Cvičení 5 - Určení charakteristiky světelné diody - LED
  • Cvičení 6 - Měření indukčnosti cívky pomocí střídavého proudu
  • Cvičení 7 - Měření kapacity kondenzátoru pomocí střídavého proudu
  • Cvičení 8 - Určení frekvenční charakteristiky obvodu střídavého proudu
  • Cvičení 9 - Určení fázového rozdílu napětí a proudu v obvodech střídavého proudu
  • Cvičení 10 - Ověření činnosti polovodičového usměrňovače

  Historické poznámky

  Testové úlohy

  Slovníček fyzikálních pojmů 

   

   

    

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?