Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -7%

  • Matematika pro gymnázia - Goniometrie

  Matematika pro gymnázia - Goniometrie

  Učebnice matematiky pro gymnázia. Učebnice je součástí monotematické řady učebnic matematiky pro gymnázia, lze ji využít pro třídy s nižší i vyšší hodinovou dotací matematiky. Text je potřebným způsobem diferencován.

  • akce
  • sleva
  Naše cena s DPH:
  129 Kč DPH 10%
  Běžná cena s DPH:
  138 Kč
  Ušetříte:
  9 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Odvárko Oldřich
  Nakladatel:
  PROMETHEUS
  Kód zboží:
  28940
  EAN / ISBN:
  9788071963592
  PROMETHEUS

  Popis produktu

  • Učebnice je součástí monotematické řady učebnic matematiky pro gymnázia, lze ji využít pro třídy s nižší i vyšší hodinovou dotací matematiky. Text je potřebným způsobem diferencován.
  • Monotematická řada učebnic matematiky byla připravena ve spolupráci s odbornou skupinou pro gymnázia Jednoty českých matematiků a fyziků. Znak JČMF, který všechny tyto učebnice nesou, je známkou jejich vysoké odborné a metodické úrovně. 
  • Ve 4. vydání z roku 2008 byly nově doplněny klíčové kompetence, které učebnice utváří a rozvíjí, očekávané výstupy jednotlivých kapitol a průřezová témata, jejichž realizaci učebnice napomáhá.

   

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  140

  O učebnici

  Učebnice Goniometrie utváří a rozvíjí klíčové kompetence v těchto směrech:
  - učí žáky užívat uvědoměle matematické pojmy, s porozuměním pracovat s matematickými termíny a symboly, získané poznatky systemizovat a třídit,
  - vede žáky k rozvoji logického myšlení, k vytváření hypotéz a jejich ověřování, nebo vyvracení,
  - vede žáky při zavádění goniometrických funkcí a při řešení úloh o trojúhelníku k pochopení přechodu od spediálního k obecnému,
  - učí žáky vytvářet plány řešení úloh, ukazuje nezbytnost ověřování výsledků, vede k objevování a kritickému hodnocení různých metod řešení,
  - vede k rozvíjení dovedností pracovat s tabulkami, s grafy a s prostředky výpočetní techniky,
  - ukazuje žákům na konkrétních příkladech význam matematiky pro praxi, motivuje je k uvědomování si vazeb mezi matematikou a dalšími vzdělávacími oblastmi,
  - podporuje žáky v aktivní práci s textem učebnice,
  - vede žáky k přesnosti i kultivovanosti v ústním a písemném projevu, k estetickému ztvárnění grafů funkcí.

  Výstupy
  Žák
  - užívá při studiu vlastností funkcí pojem periodická funkce,
  - užívá při určování definičního oboru funkce a při sestrojování grafů funkcí pojem složená funkce,
  - zná vlastnosti goniometrických funkcí sinus, kosinus, tangens a kotangens definovaných pomocí jednotkové kružnice a umí sestrojit jejich grafy,
  - řeší goniometrické rovnice,
  - řeší úlohy s užitím součtových vzorců a dalších vzorců z nich odvozených,
  - zná kosinovou větu, sinovou větu a věty z nich odvozené (věta pro poloměr kružnice trojúhelníku opsané a věta pro obsah trojúhelníku), umí tyto věty aplikovat při řešení trigonometrických úloh,
  - užívá získané poznatky při řešení úloh z praxe.

  Učebnice pomáhá realizovat zejména tato průřezová témata:
  Osobnostní a sociální výchova
  - Rozvíjí sebedůvěru a zodpovědnost žáka,
  - vede žáka k tomu, aby uměl přijímat kritiku, úspěch a neúspěch pozitivním způsobem a uměl se poučit ze zkušenosti,
  - napomáhá rozvíjení komunikace (zvláště verbální i neverbální, respektující, přesné a tvořivé).
  Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
  - Vede žáka k systémovému myšlení a hledání souvislostí mezi jevy a procesy,
  - pomáhá žákovi, aby si uměl na základě osvojených informací vytvořit vlastní názor, uměl ho vyjádřit a obhájit, aby uměl přijímat i názory ostatních,
  - v oblasti postojů a hodnot vede žáka k vnímání, respektování a ochraně hodnot světového a evropského kulturního dědictví.
  Mediální výchova
  - Učí žáka vyhodnocovat kvalitu a význam informačních zdrojů.

  Obsah učebnice

  1 Funkce
  2 Goniometrické funkce
  3 Goniometrické vzorce
  4 Trigonometrie
  Výsledky
  Rejstřík

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Matematika pro gymnázia - Goniometrie souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?