Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Fyzika pro gymnázia - Mechanické kmitání a vlnění

  Kniha + CD

  Naše cena s DPH:
  171 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Lepil Oldřich
  Nakladatel:
  PROMETHEUS
  Kód zboží:
  28866
  EAN:
  9788071964834
  PROMETHEUS

  Popis produktu

   V 6. vydání učebnice Fyzika pro gymnázia – Mechanické kmitání a vlnění je mezi elektronické učební materiály nově zařazena samostatná počítačová aplikace Testové úlohy. Ta obsahuje 25 úloh s odlišnou obtížností, které lze různě uspořádat do testového souboru. Po jeho vyřešení je uživateli sdělen celkový výsledek a úspěšnost řešení. CD dále obsahuje rozšiřující učivo, teoretická a laboratorní cvičení, historické poznámky, slovníček pojmů a více než 20 interaktivních animací týkajících se kmitání a vlnění. Pro názornější pochopení dějů, které vznikají při kmitání, jsou zařazeny na CD i simulační modely kmitání oscilátorů v programech MS Excel a OpenOffice Calc. Jednoduché modely jsou připraveny ve verzích pro uvedené programy a tvoří základ, s nímž může uživatel dále pracovat podle vlastního uvážení a zájmu.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  86

  O učebnici

  Učebnice Mechanické kmitání a vlnění je součástí ucelené řady tematicky zaměřených učebnic fyziky, které vydává nakladatelství Prometheus, a svým pojetím, způsobem výkladu učiva a použitou terminologií navazuje na předcházející učebnice – Mechanika a Molekulová fyzika a termika. Učebnice je určena především pro výuku na gymnáziu ve vzdělávacích programech s větší hodinovou dotací předmětu fyzika a obsahem i zpracováním odpovídá přírodovědně zaměřené výuce.

  I když učivo o mechanickém kmitání a vlnění představuje výklad určitého druhu mechanického pohybu, nezařazuje se obvykle do mechaniky, kterou středoškolská fyzika zpravidla začíná. Důvodem je především poněkud náročnější výklad z hlediska použitého matematického aparátu, především znalost goniometrických funkcí. Učivo o mechanickém kmitání a vlnění má také těsné návaznosti na odborné poznatky o elektromagnetickém kmitání a vlnění a je určitou průpravou k tomuto učivu. Proto se doporučuje zařadit výklad o mechanickém kmitání a vlnění před výklad tématu Elektřina a magnetismus, nejlépe do 2. pololetí druhého ročníku gymnázia.

  Výběr učiva odpovídá požadavkům Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (RVP G) a přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí, které jsou uvedeny na konci učebnice. Kromě toho jsou některé poznatky, které jsou pro celkové pochopení učiva podstatné, avšak RVR G je nezahrnuje, vyloženy jako doporučené rozšiřující učivo. Pro usnadnění možné diferenciace výuky je doporučené rozšiřující učivo vyznačeno graficky barevnou čárou podél textu. Méně významné poznatky, jako jsou různé doplňující informace, poznámky nebo údaje z historie fyziky, jsou vytištěny menším typem písma (petitem). Za každou kapitolou je zařazeno stručné shrnutí učiva, které má sloužit hlavně k orientaci žáka při souhrnném opakování.

  Učebnice splňuje veškeré požadavky na fyzikální vzdělání v dané oblasti poznatků v souladu se Standardem vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu. Vyhovuje tak požadavkům na cílové vědomosti a dovednosti maturitní zkoušky z fyziky a odpovídá možným vstupním požadavkům z fyziky v přijímacím řízení na vysoké školy.

  Obsah učebnice

    1  Kmitání mechanického oscilátoru

  • 1.1  Kmitavý pohyb
  • 1.2  Harmonické kmitání
  • 1.3  Rychlost a zrychlení kmitavého pohybu
  • 1.4  Fáze kmitavého pohybu
  • 1.5  Složené kmitání
  • 1.6  Dynamika kmitavého pohybu
  • 1.7  Kyvadlo
  • 1.8  Tlumené kmitání mechanického oscilátoru
  • 1.9  Nucené kmitání mechanického oscilátoru
  • Shrnutí učiva 1. kapitoly

    2  Mechanické vlnění

  • 2.1  Vznik a druhy vlnění
  • 2.2  Rovnice postupného vlnění
  • 2.3  Interference vlnění
  • 2.4  Odraz vlnění v řadě bodů. Stojaté vlnění
  • 2.5  Vlnění v izotropním prostředí
  • Shrnutí učiva 2. kapitoly

     3  Zvukové vlnění

  • 3.1  Zdroje zvuku
  • 3.2  Šíření zvuku. Rychlost zvuku
  • 3.3  Vlastnosti zvuku
  • 3.4  Hlasitost a intenzita zvuku
  • 3.5  Ultrazvuk a infrazvuk
  • Shrnutí učiva 3. kapitoly

  Výsledky úloh

  Rejstřík

   

  OBSAH CD

  Rozšiřující učivo

  R1  Kmitání mechanického oscilátoru

  • R1.1  Složené kmitání kmitavých pohybů se stejnou frekvencí složek
  • R1.2  Složené kmitání kmitavých pohybů s různou frekvencí složek
  • R1.3  Složené kmitání navzájem kolmých kmitavých pohybů
  • R1.4  Harmonická analýza kmitání
  • R1.5  Přeměny energie v mechanickém oscilátoru
  • R1.6  Tlumené kmitání mechanického oscilátoru
  • R1.7  Rezonance mechanického oscilátoru

  R2  Mechanické vlnění

  • R2.1  Chvění mechanických soustav
  • R2.2  Odraz a lom vlnění
  • R2.3  Ohyb vlnění

  R3  Zvukové vlnění

  • R3.1  Hudební akustika
  • R3.2  Zdroje zvuku v hudební akustice
  • R3.3  Fyziologická akustika
  • R3.4  Dopplerův jev
  • Výsledky úloh

  Teoretická cvičení

  • Cvičení 1 - Kinematika kmitavého pohybu
  • Cvičení 2 - Dynamika kmitavého pohybu
  • Cvičení 3 - Mechanické vlnění
  • Výsledky úloh

  Laboratorní cvičení

  • Úvod k laboratorním cvičením
  • Cvičení 1 - Kmitání pružinového oscilátoru
  • Cvičení 2 - Určení tuhosti pružiny mechanického oscilátoru
  • Cvičení 3 - Ověření vztahu pro periodu kyvadla
  • Cvičení 4 - Měření rychlosti zvuku otevřeným rezonátorem

  Historické poznámky

  Slovníček fyzikálních pojmů

  Animace k učivu

  • A1    Mechanické oscilátory
  • A2    Harmonické kmitání
  • A3    Souvislost kmitavého pohybu s pohybem po kružnici
  • A4    Fáze kmitavého pohybu
  • A5    Složené kmitání - stejné frekvence složek
  • A6    Složené kmitání - různé frekvence složek
  • A7    Složené kmitání - blízké frekvence složek
  • A8    Lissajousovy obrazce
  • A9    Obdélníkový kmit
  • A10  Mechanický oscilátor
  • A11  Kyvadlo
  • A12  Tlumené kmity mechanického oscilátoru
  • A13  Nucené kmitání mechanického oscilátoru
  • A14  Vázané mechanické oscilátory
  • A15  Postupné vlnění
  • A16  Stojaté vlnění
  • A17  Chvění pružného tělesa
  • A18  Odraz vlnění
  • A19  Lom vlnění
  • A20  Zvukové vlnění
  • A21  Rázová vlna

  MODELY KMITÁNÍ OSCILÁTORŮ

  (programy pro MS Excel, OpenOffice Calc a LibreOffice Calc)

  M1  Harmonický pohyb

  • M1.1  Kinematické veličiny harmonického pohybu
  • M1.2  Počáteční fáze kmitání

  M2  Složené kmitání

  • M2.1  Kmity stejného směru - stejné frekvence složek
  • M2.2  Kmity stejného směru - různé frekvence složek
  • M2.3  Kmity stejného směru - blízké frekvence složek
  • M2.4  Kmity navzájem kolmé - stejné frekvence složek
  • M2.5  Kmity navzájem kolmé - různé frekvence složek
  • M2.6  Složené kmitání více složek - Fourierova analýza

  M3  Vlastní kmitání oscilátoru

  • M3.1  Kmitání pružinového oscilátoru (numerická metoda)
  • M3.2  Kmitání pružinového oscilátoru (analytická metoda)
  • M3.3  Přeměny energie v mechanickém oscilátoru
  • M3.4  Srovnání modelu kyvadla s matematickým kyvadlem
  • M3.5  Odchylka periody matematického a reálného kyvadla
  • M3.6  Síly působící na kyvadlo

  M4  Nucené kmitání oscilátoru

  • M4.1  Nucené kmitání pružinového oscilátoru
  • M4.2  Rezonanční křivka
  • M4.3  Vázané oscilátory

   

   

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Fyzika pro gymnázia - Mechanické kmitání a vlnění souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?